Kieliteknologian oppiaine

Ctl310ls Looginen semantiikka

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Helsingin Yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Postia opettajalle
Kurssin kuvaus

KIT Ctl310ls, 2003k:
Looginen semantiikka

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Matematiikan perusteita kieliteknologian opiskelijoille (Ctl120), Logiikan peruskurssi (Fte160) tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet:

 • Kurssin tavoitteena on antaa kuva loogisen semantiikan nykykentästä edustavien tapausesimerkkien avulla.
 • Luennoilla pyritään elävään dialogiin opettajien ja yleisön kesken. Dialogisuuden edistämiseksi myös kurssin luennoitsijoiden näkökulmat ovat erilaiset: Tapio Janasikin näkökulma on dynaaminen semantiikka, Lauri Carlsonin algebrallinen semantiikka.
 • Kurssin verkko-osuus toteutetaan Fronter-yhteistyöympäristössä.

Kurssin sisältö:

 • 4.3. Johdantoa (Tapio J. / Lauri C.)
 • 11.3. Anafora (Tapio J.)
 • 18.3. Monikot ja tapahtumat (Tapio J.)
 • 25.3. Aika ja tempukset (Lauri C.)
 • 1.4. Aika ja aspekti (Lauri C.)
 • 8.4. Modaalisuus (Lauri C.)
 • 15.4 Kysymysten ja vastausten semantiikka (Tapio J.)

Kirjallisuus:

 • Breheny, Richard 2003. On the Dynamic Turn in the Study of Meaning and Interpretation. Peregrin (ed.), Meaning: the Dynamic Turn.
 • Dekker, Paul 2002. Pronouns in a Pragmatic Semantics. Journal of Pragmatics.
 • van Eijck, Jan & Hans Kamp 1997. Representing Discourse in Context. Van Benthem & ter Meulen (eds.), Handbook of Logic and Language.
 • Groenendijk, Jeroen & Martin Stokhof 1991, Dynamic Predicate Logic (osittain). Linguistics & Philosophy.
 • Groenendijk, Jeroen & Martin Stokhof 1999, Meaning in Motion. K. von Heusinger & U. Egli (eds.), Reference and Anaphoric Relations.
 • Groenendijk, Stokhof & Frank Veltman 1996. Coreference and Modality. Lappin (ed.), Handbook of Contemporary Semantics.
 • Groenendijk, Jeroen & Martin Stokhof 1997. Questions. Van Benthem & ter Meulen (eds.), Handbook of Logic and Language.
 • Kamp, Hans & Uwe Reyle 1993, From Discourse to Logic. (sopivia osia)
 • Krahmer, Emiel 1998. Presupposition and Anaphora. (sopivia osia)
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Linkit:
Opettaja:
Prof. Lauri Carlson ja FL Tapio Janasik
Suoritustapa:
Aktiivinen osanotto luennoilla ja verkossa (Fronter), artikkelien lukeminen ja lyhyt essee.
Paikka ja aika:
ti 14-16 S20 ls 334D/unix-luokka
Ilmoittautuminen:

sähköpostitse osoitteeseen kieliteknologia@ling.helsinki.fi

Kurssimateriaali:
Kurssin verkko-osuus toteutetaan Fronter-yhteistyöympäristössä.

Alkuun