KIT Ctl310ipr, 2003k:
Tekijänoikeudet

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän postiosoite:
Yleisen kielitieteen laitos
Anna Ronkainen
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Kurssin Ctl310ipr Tekijänoikeudet osallistujien ja heidän opintosuoritustensa kirjaaminen.

Rekisteröidyt henkilöt ja henkilötiedot: Kurssille Ctl310ipr ilmoittautuneideilta henkilöiltä nimi, sähköpostiosoite, HY:n opiskelijanumero, kurssin osasuoritusten (harjoitustehtävien ja seminaarin) piste- ja suoritusmerkinnät sekä kurssin arvosana.

Tietojen luovuttaminen: Kurssin hyväksytysti suorittaneiden nimet, opiskelijanumerot ja arvosanat luovutetaan kurssin päätyttyä HY:n opintosuoritusrekisteriin ja ilmoitetaan laitoksen ilmoitustaululla. Opiskelijanumerot, osasuoritukset ja arvosana julkaistaan internetissä, kuitenkin siten, etteivät opiskelijanumerot ole saatavilla kokonaisuudessaan, eikä henkilötietojen yhdistäminen yksittäiseen henkilöön ole opiskelijanumeron perusteella mahdollista. Viimeksi mainitut tiedot ovat saatavilla myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelta.

Rekisterin suojaus: Rekisteri on suojattu UNIX-käyttöjärjestelmän normaalein käyttöoikeuksin siten, että rekisteriä pääsee lukemaan ja muuttamaan vain sen ylläpitäjä, sekä järjestelmän, jossa se sijaitsee, ylläpitäjä(t).

$Id: seloste.html,v 1.4 2007/02/01 19:53:01 oronkain Exp $