KIT Ctl310ipr, 2003k:
Tekijänoikeudet

Säädökset

Alla on lueteltu kurssin alaan kuuluvat keskeiset lait, asetukset, direktiivit, EU-asetukset ja valtiosopimukset. Jokaisesta näistä on linkki säädöstekstiin joko FINLEXiin tai EUR-LEXiin (huomaa myös EUR-LEXin aiheenmukainen luettelo: immateriaalioikeus).

Säädöksistä on tässä listassa käytetty niiden tavallisia kutsumanimiä, niiden viralliset nimet saattavat olla tästä jossain määrin poikkeavia (ja joidenkin direktiivien tapauksessa kymmenenkin kertaa pidempiä...). Suluissa on ilmoitettu säädöksestä yleisesti käytetty lyhenne, mikäli sellainen on, sekä säädöksen numero (lakien ja asetusten osalta Suomen säädöskokoelmassa, valtiosopimusten osalta sen sopimussarjassa, direktiivien ja EU-asetusten osalta EU:n säädöskokoelmassa). Viimeiset voivat tulla tarpeeseen, varsinkin jos ja kun tietokantalinkit kuitenkin muuttuvat käyttökelvottomiksi kesken kurssin.

Tekijänoikeus

Patentti

Tavaramerkki

Muut teollisoikeudet

Yleiset

Oikeuskäytäntö

Muut linkit

Tietopalvelut

Viranomaisia ym.

Järjestöjä ym.

Lisää luettavaa

$Id: lait.html,v 1.11 2003/04/22 11:48:26 oronkain Exp $