Kieliteknologian oppiaine

Ctl256: Äärellisten tilojen jäsennysmenetelmät

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Helsingin Yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
- CVS-ohjeita
- suomorf
- xerox tools
- - twolc
- - lexc
- - xfst
- - FS Morph (kirja PS)
Kurssin BSCW-sivut
Kurssia koskevia kysymyksiä ja vastauksia
Postia opettajalle
Kurssin kuvaus
Edellisen vastaavan kurssin (2002k) sivut

Kurssin materiaali

CVS: versionhallintajärjestelmä

Erillisiä ohjeita, ks. sivupalkkin ao. linkki.

Xeroxin Finite-State-työkalut

Laitoksen palvelinkoneella (Venus) on joukko Xeroxin tekemiä ja omistamia ohjelmia äärellisten automaattien manipuloimiseksi ja morfologisten kuvausten tekemiseksi, (ks Xeroxin Euroopan tutkimuskeskuksen a.o. sivuja). Näitä voivat käyttää aineopintojen tasalla olevat (mm. tällä kurssilla olevat opiskelijat), jotka kuuluvat student-nimiseen ryhmään koneilla. Näiden oletetaan ja tiedetään olevan selvillä ohjelmia koskevista rajoituksista, eli ovat käytettävissä vain opetuksessa ja tutkimuksessa ei-kaupallisesti jne.

Materiaaleja koskevia dokumentteja löytyy kurssin BSCW-sivuilta (jonne pääsee kurssin sivujen sivupalkista). BSCW-sivuille pääsevät kuitenkin vain kurssille ilmoittautuneet ja hekin sen jälkeen, kun kurssin pitäjä on heidät sinne 'kutsunut'.

Xfst-ohjelmalla voi myös tarkastella graafisesti automaatteja, tosin vain pienehköjä. Tämä edellyttää seuraavanlaisen komennon suorittamista ennen Xfst:n käynnistämistä:

export PATH=/usr/local/contrib/bin:$PATH

Tämän avulla Xfst löytää graafisen ohjelman ja osaa totella komentoa:

xfst[2]: print vcg net

Kurssilla työstettävä suomen kielen kuvaus

Yhteinen CVS-säilö (repository), jossa on tallennettuna sekä viimeisin versio että kaikki välivaiheet, on tiedostopalvelimella siten, että esim. seuraavalla asetuksella cvs-ohjelma sen löytää, kun ollaan Venus-palvelimella:

venus $ export CVSROOT=/ling/edu/courses/ctl256/cvs

Alkuun