Kieliteknologian oppiaine

Ctl256: Äärellisten tilojen jäsennysmenetelmät

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Helsingin Yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
- CVS-ohjeita
- suomorf
- xerox tools
- - twolc
- - lexc
- - xfst
- - FS Morph (kirja PS)
Kurssin BSCW-sivut
Kurssia koskevia kysymyksiä ja vastauksia
Postia opettajalle
Kurssin kuvaus
Edellisen vastaavan kurssin (2002k) sivut

Ohjeita CVS-järjestelmän käytöstä tällä kurssilla

Versionhallintaa käytetään ohjelmien, dokumenttien, säännöstojen ym. kurinalaisessa kehittämisessä ja ylläpidossa. Yhden käyttäjän puitteisiin on olemassa laajalti kaytettyjä ohjelmia, esim. RCS on tällainen. CVS on tarkoitettu useiden henkilöiden yhdessä suorittamaa kehitystyötä varten, mutta sillä saattaa olla käyttöä myös silloin, kun yksi henkilö tekee eri vaiheissa työtä saman tiedoston kanssa eri koneilla.

Yleisiä ohjeita CVS:n käytöstä

CVS-järjestelmä on käsitteellisesti hieman monimutkainen, mikä johtuu kai sen tehtävästäkin, mutta tämän kurssin tarpeisiin hyödyllinen. Siitä löytyy ohjeita ja dokumentaatiota eri tahoilta, mm. seuraavista paikoista:

Tätä kurssia koskevia ohjeita

Kullakin pitäisi olla omassa kotihakemistossaa yksi paikka, ns. työhakemisto, jossa tätä työtä tehdään. Paikka voisi olla vaikka alihakemisto ctl256 kotihakemistossa tai sopivassa muussa paikassa.

Yhden kerran, kun aloittaa CVS:n käytön, mennään tähän työhakemistoon Venuksella ollessa ja suoritetaan komennot:

     $ export CVSROOT=/ling/edu/kurssit/ctl256/cvs
     $ cvs checkout suomorf

Komennon seurauksena syntyy työhakemistoon alihakemisto suomorf, johon kopioituvat yhteisessä varastossa olevat tiedosto ynnä joukko CVS:n aputiedostoja CVS -nimiseen alihakemistoon suomorf-hakemiston alla. Toista kertaa tätä komentoa ei yleensä tehdä, vaan tässä olevia tiedostoja editoidaan valikoiden ja tarpeen mukaan.

Ennen kuin alkaa työstää mitään CVS:ään talletettua tiedostoa, kannattaa tehdä CVS:n 'update'-komento. Se tarkistaa varastosta, onko uudempaa (siis jonkun toisen muuttamaa) versiota ja tuo sen paikalle omaan suomorf -alihakemistoon.

Kun on tehnyt uuden oman tiedoston, jonka haluaa liittää yhteiseen kokoelmaan, se pitää ensin lisätä CVS:n 'add'-komennolla.

Kun haluaa loppuun saatetun työrupeaman päätteeksi tallettaa vasta lisätyn tai muuten muutetun tiedoston yhteiseen varastoon, on suoritettava CVS:n 'commit'-komento.

Kerran 'checkout'-komennolla haetussa hakemistossa (ja senalihakemistoissa) on CVS-alihakemiston aputiedostoissa kaikki tarvittava tieto, jotta komennot tietävät missä varasto sijaitsee ym.

CVS:n komentoja voi antaa käyttöjärjestelmän komentoriviltä, mutta niitä varten on Emacsissa oma tukensa, jota kannattanee käyttää. Valikossa kohdasta 'Tools' löytyy 'PCL-CVS' ja sieltä käyttökelpoisin vaihtoehto on 'Directory Status', joka vertaa varastoa ja omaa työtilaa toisiinsa.

Alkuun