Kieliteknologian oppiaine

Äärellisten tilojen jäsennysmenetelmät

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Helsingin Yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
- CVS-ohjeita
- suomorf
- xerox tools
- - twolc
- - lexc
- - xfst
- - FS Morph (kirja PS)
Kurssin BSCW-sivut
Kurssia koskevia kysymyksiä ja vastauksia
Postia opettajalle
Kurssin kuvaus
Edellisen vastaavan kurssin (2002k) sivut

KIT Ctl256, 2003k:
Äärellisten tilojen jäsennysmenetelmät

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Unix-järjestelmän käyttötaito (esim. Ctl130),
 • matematiikan perustietoja (esim. Ctl120),
 • Prolog-ohjelmointitaito (esim. Ctl270),
 • riittävät tietojenkäsittelytieteen perustietodot (erityisesti ohjelmointitaito) sekä
 • morfologian ja fonologian riittävät tiedot (esim. Ctl102 tai Cyk110, Ctl104 tai Cyk130).

Tavoitteet:

 • Oppia ymmärtämään äärellisten automaattien toiminta ja käyttö luonnollisen kielen kuvaamisessa, jäsentämisessä ja käsittelyssä,
 • hyödyntämään äärellisten automaattien algebraa ja äärellisten automaattien manipulointiohjelmia sekä
 • laatimaan käytännössä kaksitasomorfologian mukaisia morfologisia jäsentimiä valmiiden työkaluohjelmien avulla.

Kurssin sisältö:

 • Deterministinen äärellinen automaatti (FSA), epädeterministinen äärellinen automaatti (NFSA), säännöllinen joukko, äärellinen transduktori (FST), säännöllinen relaatio.
 • Äärellisten automaattien operaatiot (yhdiste, leikkaus, peräkkäinasettelu, determinisointi, minimointi.
 • Morfologinen kaksitasomalli, sääntötransduktorit, leksikko relaationa ja transduktorina.
 • Syntaktinen jäsentäminen äärellisten automaattien tai transduktorien avulla.
 • Pienen todellisen morfologisen jäsentimen toteuttaminen äärellisten automaattien tekniikalla käyttäen sopivaa ohjelmistoa.

Kirjallisuus:

 • D. Jurafsky - J. Martin, Speech and language processing, 2000, (osia)
 • R. Sproat, Morphology and computation, (osia).
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490256

Opetus

Linkit:
Opettaja:
Kimmo Koskenniemi
Suoritustapa:
Kurssi, harjoitukset ja lopputyö.
Paikka ja aika:
kl ma 12-15 S20 ls 334D, 3.3. -14.4.
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmottaudutaan S-postitse luennoitsijalle. Ilmottautumisviesti mieluusti seuraavanmuotoinen:

 • viestin otsikkona (Subject:) Ilmottaudun kurssille Ctl256
 • Viestin sisältönä: Sukunimi,Etunimi,spostiosoite,01234567

missä spostiosoite on kokonainen sähköpostiosoite (mieluiten etunimi.sukunimi@yliopisto.fi -muotoinen), ja 01234567 ilmottautujan opiskelijanumero HY:ssa (tai jos sellainen on vasta hakeilla, sen sijasta henkilötunnus).

Kurssimateriaali:
Kurssilaisten käytössä on materiaalikansio, jossa on kirjallisuudesta tarvittavien sivujen kopiot. Näistä voi kukin tehdä itselleen henkilökohtaiseen käyttöönsä kopion. Kansio sijaitsee laitoksella olevassa hyllykössä.

Alkuun