HY yleisen kielitieteen laitos   kit-logo

CTL160 Tekstikorpusten tietojenkäsittely
Kuudes luento (3.3.2003)


Frekvenssilistan teko Perlillä. Yhteenvetoa. Sälää. Awk ja Sed ja perusteet niiden poissaololle.

Luentokalvot

Jotkut merkit näkyvät PDF:ssä väärin... Toivottavasti ei mitään kriittistä...

Laskuharjoitukset

Oheismateriaalia


Nicholas Volk
Sunday, 02-Mar-2003 18:22:42 EET