HY yleisen kielitieteen laitos   kit-logo

CTL160 Tekstikorpusten tietojenkäsittely
Neljäs luento (17.2..2003)


Luennossa pohditaan dokumenttien rakennetta. Pohditaan tekstin muuttamista luase/rivi-muotoon säännöllisten lausekkeiden avulla. Opitaan tunnistamaan XML-dokumentti ja siivoamaan sellainen. Lisäksi käsitellään tulostuksen muotoilua. Säännöllisestä lausekkeistakin opitaan taas lisää,,

Luentokalvot

Jotkut merkit näkyvät PDF:ssä väärin... Toivottavasti ei mitään kriittistä...

Laskuharjoitukset

Oheismateriaalia


Nicholas Volk
Sunday, 02-Mar-2003 14:52:05 EET