Kieliteknologian oppiaine

Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi: Ctl132 kevät 2003

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Helsingin Yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Kurssia koskevia kysymyksiä ja vastauksia
Postia opettajalle
Kokeen mallivastaukset
Kurssin kuvaus

KURSSIN KALENTERI
Vko 3:
ke 15.1.: Kurssi alkoi klo 9.15 salissa 334D, Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros. Keskusteltiin morfeemeista, morfologiasta ja morfologisesta analyysista yleisellä tasolla. Muistutettiin siitä, että jokaisen osallistujan olisi ilmottauduttava kurssille kurssikuvaussivulla olevan ohjeen mukaisesti. Muistutettiin materiaalikansiosta (ks. materiaaleja koskeva sivu) ja siitä, että kirjasto on käytettävissä (ks. linkki laitoksen etusivulta).
Vko 4:
ke 22.1.: Ennakkoon luettavaa materiaalia koskeviin kysymyksiin vastaaminen kirjallisesti.
Vko 5:
ke 29.1.: Luennolla käsiteltiin fonologisten ja morfologisten analyysiohjelmien sovelluksia eli miksi tällaisia jäsentimiä tarvitaan ja miten ne auttavat kunkinlaisia sovelluksia.
Vko 6:
ke 5.2.: Käsiteltiin äärellisiä automaatteja ja transduktoreita ja morfologisen analyysin toteuttamista niiden avulla.
Vko 7:
ke 12.2.: Käsiteltiin esimerkin avulla kaksitasomallin mukainen leksikko ja sääntötiedosto sekä niiden kummankin toiminta transduktorina. Käytiin lävitse artikkeli kaksitasosääntöjen keksimisestä ja selviteltiin alustavasti sitä, millaisia ilmiöitä kyseisenkaltaisilla menetelmillä voitaisiin hallita.
Vko 8:
ke 19.2.: Käytiin läpi George Kirazin artikkelia, jossa kuvataan kaksitasomallin moninauhainen versio, jonka avulla voidaan menestyksellisesti kuvata esim. arabian kielen morfologian ilmiöitä. Toisella puoliskolla kokeiltiin Unix-luokassa suomen kielen morfologista tunnistinta.
Vko 9:
ke 26.2.: Oltiin Unix-luokassa ja etsittiin CiteSeeristä ja EPrint-arkistosta referaatin pohjaksi itse kullekin sopivia artikkeleita. Paikalla olleet löysivät aiheen ja artikkeleita. Sovittiin, että jokainen lähettää viimeistään tämän viikon loppuun mennessä sähköpostiviestinä luennoitsijalle ehdotuksensa aiheeksi ja sen pohjana oleviksi artikkeleiksi. Jos on epävarma tai on vaikeuksia löytää artikkelia, pitää ottaa mahdollisimman varhain yhteys s-postitse luennoitsijaan.
pe 28.2.: Kullakin pitäisi aiheen ja artikkelien olla selvä. Sähköpostitse lähetetyt aiheet voidaan tulkita hyväksytyiksi, jos kritiikkiä ei ole kuulunut.
Vko 11:
ke 12.3.: Noin 5-10 sivun mittaisen referaatin (tai esseen, ks. ohjeita) viimeinen palautuspäivä. (Jos on este, on syytä ehdottaa käypää uutta aikataulua ja pyytää sille hyväksymistä.)
Vko 34:
to 21.8.: Kurssin alkutentit ja referaatit vihdoin tarkastettu ja arvosteltu sekä lähetetty kansliaan vietäväksi opintosuoritusrekisteriin.

Alkuun