Kieliteknologian oppiaine

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Helsingin Yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Kurssia koskevia kysymyksiä ja vastauksia
Postia opettajalle
Kokeen mallivastaukset
Kurssin kuvaus

KIT Ctl132, 2003k:
Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Yleisen kielitieteen perustiedot, esim. yleisen kielitieteen peruskurssi Cyk110,
 • kieltieknologian perustiedot, esim. kieliteknologian johdantokurssi Ctl190 sekä
 • perustietoja fonologiasta ja morfologiasta, esim. fonologian ja morfologian harjoituskurssi Cyk130.

Tavoitteet:

 • Ymmärtää sanojen taipumista ja muita sananmuodostuksen ilmiöitä kieliteknologian jäsennysmenetelmien kohteena.
 • Ymmärtää eräiden morfologistan ja fonologisten analyysimenetelmien toimintaperiaatteita.
 • Luoda valmiuksia eri kielten kuvaamiseksi morfologista ja fonologista analyysia varten.

Kurssin sisältö:

 • Morfologisen analyysin pääsovellukset
 • Morfologian olemus eri kielissä.
 • Morfologisen analyysin tehtävät.
 • Morfologisen analyysin menetelmät pääpiirteittäin.

Kirjallisuus:

 • Richard Sproat, Morphology and Computation, The MIT Press, 1992. Luvut 1 - 3.
 • K. Koskenniemi, "A Discovery Procedure for Two-Level Phonology", teoksesta L. Cignoni and C. Peters (editors), Computational Lexicology and Lexicography: A Special Issue Dedicated to Bernard Quemada, 1991, ss. 451-465
 • L. Karttunen, "Finite-State Constraints", julkaisussa Proceedings of International Conference on Current Issues in Computational Linguistics, Malaysia, 1991, ss. 23-40.
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490132-5

Opetus

Linkit:
Opettaja:
Kimmo Koskenniemi
Suoritustapa:
Ennen kurssia luetaan kirjallisuus ja artikkelit, joista on tentintapainen kurssin alkupuolella (jonka perusteella arvioidaan, mitä asioita ja millä tarkkuudella luennoilla käsitellään). Luennoilla täydennetään luettua ja pyritään operationalisoimaan luettu tieto. Kurssin jälkeen kirjoitetaan luennoitsijan kanssa sovitusta aiheesta lyhyt, n. 5-10 sivun referaatti tai essee (ks. ohjeita linkeissä).
Paikka ja aika:
kl ke 9-12 S20 ls 334D, Koskenniemi, 15.1. -26.2., Kurssin alkupuolella tentitään alaan liittyvää kirjallisuutta ja lyhyt essee palautettava 2 viikon kuluessa kurssin päättymisestä.
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmottaudutaan S-postitse luennoitsijalle. Ilmottautumisviesti mieluusti seuraavanmuotoinen:

 • viestin otsikkona (Subject:) Ilmottaudun kurssille Ctl132
 • Viestin sisältönä: Sukunimi,Etunimi,spostiosoite,01234567

missä spostiosoite on kokonainen sähköpostiosoite (mieluiten etunimi.sukunimi@yliopisto.fi -muotoinen), ja 01234567 ilmottautujan opiskelijanumero HY:ssa (tai jos sellainen on vasta hakeilla, sen sijasta henkilötunnus).

Kurssimateriaali:
Kurssilaisten käytössä on materiaalikansio, jossa on kirjallisuudesta tarvittavien sivujen kopiot. Näistä voi kukin tehdä itselleen henkilökohtaiseen käyttöönsä kopion. Kansio sijaitsee laitoksella olevassa hyllykössä.

Alkuun