Ctl 121, 2003k
Kieliaineistojen tilastomenetelmiä

Kurssikuvaus

Esitiedot

Kurssilla on harjoituksia laitoksen Unix-laboratoriossa, joten osallistujien on hyvä hallita järjestelmän käyttö ainakin perustasolla. Käyttäjätunnus laitoksen tietokoneisiin on välttämätön.

Tavoitteet

Kurssin sisältö

Kirjallisuutta

Butler, 1985, Statistics in Linguistics, Blackwell.
Kurssilla käytetty oppikirja tilastollisten menetelmien perusteista (kopiot kurssikansiossa).
Oakes, 1998, Statistics for Corpus Linguistics, Edinburgh UP.
Huomattavasti pidemmälle etenevä teos, matemaattisesti osittain vaativampi, paljon esimerkkejä, sopii käsikirjaksi.
Moore & McCabe, 1993, Introduction to the Practice of Statistics, Freeman.
Erinomainen esitys tilastollisista menetelmistä, sovelluksia ja esimerkkejä eri aloilta.

Kurssin laajuus:

2 ov

HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja

Kari Lehtonen, yhteystietoja.

Suoritustapa

Kurssin suositeltavin suoritustapa on portfolion laatiminen. Portfolion tärkein merkitys on jäsentää kurssin asioita omaa opiskelua ja ammatissa kehittymistä silmälläpitäen. Lisäksi portfoliolla voi esitellä omaa osaamistaan ja jakaa tietoja muille.

Kurssin suorittamiseksi kootaan portfolio, joka sisältää edustavan näytteen kurssiin liittyvistä tilastollisista menetelmistä. Näyte- ja suoritusportfolioon ei ole tarkoitus kerätä kaikkea! Portfoliossa voi olla digitaalinen ja 'perinteinen' osuus.

Portfolion digitaalinen osa voi sisältää tehtäviä (kirjoista tai omia tehtäviä) ja aineistoja. Portfoliossa voi olla myös jokin laajempi analyysi (varsinkin jos omasta opiskelusta tai työstä löytää sopivan aineiston). Omien muistiinpanojen, kirjallisuuden ja verkkolähteiden pohjalta voi tehdä kurssiin liittyvän yhteenvedon, käsikirjan, oppimispäiväkirjan, tutkielman tms. Kaiken ei tarvitse olla digitaalista, mutta ainakin tiivistelmä tai kurssin runko olisi hyvä olla digitaalisessa portfoliossa. Linkit verkkolähteisiin ja kirjallisuusviitteet olisivat myös paikallaan. Tutkielmassa voisi olla myös digitaalisten aineistojen käsittelyyn liittyviä kokeiluja, havaintoja ja ohjeita. Sovella näitä ohjeita tarkoituksenmukaisella tavalla!

Digitaalinen portfolio voi sijaita jossain hakemistossa (kansiossa), johon opettajalla on pääsyoikeus. Tällä kurssilla suositellaan WWW-tekniikkaan perustuvia kansioita. Voit käyttää kielitieteen laitoksen kotisivumahdollisuuksia tai jonkin muun palvelimen vastaavia mahdollisuuksia. Myös muut ratkaisut ovat poikkeustapauksissa mahdollisia (levyke, sähköposti tms.). Mahdollisia tiedostomuotoja ovat teksti (txt), WWW-sivut (html), StarOffice, Microsoft Office (tekstit mieluiten rtf-muodossa) ja pdf.

Digitaalisten portfolioiden luominen ja käyttäminen kielitieteen laitoksen palvelimilla

Portfolion tulee olla valmis päivää ennen palautuskeskustelua. Palautuskeskustelujen varaustilanne löytyy täältä.

Paikka ja aika

Kevätlukukausi, tiistaisin, 4.2.-25.3.2003 (ei 18.2.), Sv20
- 8:30-10 ls 334D
- 10:15-11:45 laitoksen Unix-luokka

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse opettajalle, Kari.Lehtonen@stadia.fi. Ilmoittautumisviestin toivotaan olevan seuraavanmuotoinen:

missä tunnus on laitoksen koneilla oleva enintään 8-merkkinen käyttäjätunnus ja 01234567 on ilmoittautujan opiskelijanumero.

Verkkoresursseja

Viikko-ohjelma

ti 4.2.2003 ls 334D + unix-luokka
Tilastollisten menetelmien peruskäsitteet
Otokset, tilastollisen tutkimuksen luonteesta, tilastolliset muuttujat, luokittelu, jakauman havainnollistaminen, jakauman tunnusluvut, Laboratorioharjoituksia
ti 11.2.2003
Todennäköisyys ja todennäköisyysjakaumat
Todennäköisyys, todennäköisyysjakaumat, normaalijakauma, Laboratorioharjoituksia
Tehtäviä: 4.1, 4.2, 4.3
ti 18.2.2003
Hiihtoloma
ti 25.2.2003
Tilastollinen tutkimus
Tilastollisen tutkimuksen suunnittelu, hypoteesien testaaminen, parametrisiä testejä, t-testi, luottamusväli Laboratorioharjoituksia
Tehtäviä: 5.3, 7.1, 7.2
ti 4.3.2003
Ei-parametrisiä testejä
Chi2-testi ja muita testejä, Laboratorioharjoituksia
ti 11.3.2003
Korrelaatio ja regressio
Laboratorioharjoituksia
ti 18.3.2003
Hieman monimuuttujamenetelmistä
Laboratorioharjoituksia
ti 25.3.2003
Laboratorioharjoituksia


[Muut kurssit] [Kielitieteen laitoksen kotisivu] Kari Lehtonen, kari.lehtonen@stadia.fi (Helsingin ammattikorkeakoulu) tai kari.lehtonen@ling.helsinki.fi (Helsingin yliopisto).
Kotisivu ammattikorkeakoululla.
Last modified: Mon Mar 24 06:40:14 EET 2003