KIT Ctl106, 2002k:
Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset

Kurssikuvaus

Esitiedot:

Tavoitteet:

Kurssin sisältö:

Kirjallisuus:

Kurssin laajuus opintoviikkoina:
1 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490106-6

Opetus

Linkit:
Opettaja:
Lauri Carlson
Suoritustapa:
Harjoitukset voi suorittaa yleisen kielitieteen harjoituskurssilla Cyk140 tai KIT-verkoston ohjattuna itsenäisenä opiskeluna, ks. KIT-verkoston www-sivu. Tämä kurssi suoritetaan pääasiassa etäopetuksena tekemällä ja palauttamalla harjoituksia. Ohjauksesta sovitaan ensimmäisessä kokoontumisessa 4.3.03.
Paikka ja aika:
kl ti 16-18 Sv20 ls 334D, 5.3.-23.4.
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse luennoitsijalle. Ilmoittautumisviestin muoto:

missä tunnus on laitoksemme koneilla oleva enintään 8-merkkinen käyttäjätunnus tai sen puuttuessa kokonainen sähköpostiosoite, ja 01234567 ilmoittautujan opiskelijanumero HY:ssa.

Kurssimateriaali:
Kurssilaisten käytössä on materiaalikansio Ctl106, jossa on mahdollisesti tarvittava materiaali. Näistä voi kukin tehdä itselleen henkilökohtaiseen käyttöönsä kopion. Kansio sijaitsee laitoksella Unix-luokkaa vastapäätä olevassa hyllykössä.