Kaupallinen kieliteknologia
Ctl310com

Pitkä tie kielitieteen teoriasta kaupalliseen liiketoimintaan

 • Kurssi pähkinänkuoressa

 • Miksi tämä kurssi - tavoitteet

 • Rakenne ja aikataulu

 • Luentomateriaali ja linkkejä

 • Tulokset


 • Kurssi pähkinänkuoressa

 • Luennoitsija: DI Antti Arppe <antti.arppe@helsinki.fi>
 • Laajuus: 1-2 opintoviikkoa
 • Ei esivaatimuksia
 • Ilmoittautuminen: ei-sitova mutta toivottu, sähköpostitse luennoitsijalle pe 13.9. mennessä (ilmoita oppiaine/yliopisto/korkeakoulu tai muu taustayhteisö)
 • Ajankohta: maanantaisin viikon välein 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10. ja 21.10.
  kunakin päivänä 16-20
 • Paikka: P216 (Porthanian 2. kerros, Yliopistonkatu 3)
 • Kurssin suoritus:
 • 1 opintoviikko: aktiivinen osallistuminen luennoille ja keskusteluihin sekä luentopäiväkirjan pitäminen, tai esseen kirjoittaminen erikseen sovittavasta, kurssia koskettavasta aiheesta. Verrattuna luentopäiväkirjaan esseen tulisi olla yhtenäinen kirjoitus ja luonnollisesti pidempi (5-7 sivua).
  - Luentopäiväkirjojen palautus luennoitsijalle aina seuraavaan luentoon mennessä tai sopimuksen mukaan.
  - Esseiden palautus pe 1.11. mennessä tai sopimuksen mukaan.
 • 2 opintoviikkoa: edellämainitun luentopäiväkirjan tai esseen lisäksi kirjatentti: Naumanen, Mika 2002. Nuorten teknologiayritysten menestystekijät. SITRAn raportteja sarja, ISSN 1457-5728; 28. Edita Publishing Oy, Helsinki.(pdf-tiedostona).

 • Miksi tämä kurssi?

  Generatiivinen fonologia 1968 - Kaksitasomorfologia 1982 - Lingsoft Oy:n perustaminen 1987. Tämä on vain yksi esimerkki tiestä, mitä on kuljettu kielitieteen teoriasta kaupalliseen liiketoimintaan.

  Kurssin tavoitteena on tarkastella kieliteknologisen ja kielitieteellisen teorian kaupallistamiseen ja tuotteistamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja antaa yleiskuva kieliteknologiaan pohjautuvasta liiketoiminnasta Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

  Kurssi on tarkoitettu kaikille kieliteknologiasta ja akateemisen tutkimuksen kaupallistamisesta kiinnostuneille, ja sille ovat tervetulleita myös muut kuin kieliteknologian opiskelijat - niin Helsingin yliopistolta kuin muista korkeakouluista. Syksyllä 1999 kurssille osallistui paitsi yleisen kielitieteen ja kieliteknologian myös eri filologioiden, kääntämisen ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita, sekä syksyinä 2000-2001 lisäksi kieliteknologian opetuksen verkoston (KIT) kautta myös opiskelijoita Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista.

  Vaikka kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä luennoille osallistumista, ovat yksittäiset luennot avoimia myös muille aihepiiristä kiinnostuneille.


  Kurssin rakenne ja luentojen aiheet

  Aikaisemmat luentokerrat

  Syksy 1999

  Syksy 2000

  Syksy 2001

  Syksy 2002

  Kurssin rakenne ja luentojen aiheet
  (Kaikilta osin vahvistunut 9.9.)

  Ma 16.9.
  16-20
  Johdanto
  Mitä kaupallinen kieliteknologia käytännössä on - onko ns. kieliteollisuutta (Language Industry) itse asiassa olemassa?
  18-20
  Kaupallinen kieliteknologia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

  Ma 23.9.
  16-18 Vierailuluento
  teknologiajohtaja Timo Honkela
  Gurusoft Oy
  18-20
  Kieliteknologiset tuotekehitysprojektit
  Tavoitteenasetanta, käytäntö, ongelmat ja niiden ratkaisu

  Ma 30.9.
  16-18
  Case Lingsoft: Kielitieteellisestä teoriasta kaupalliseen liiketoimintaan Suomessa
  18-20 Vierailuluento
  toimitusjohtaja Jaakko Happonen
  Lingsoft Oy

  Ma 7.10.
  16-18 Vierailuluento: Työntekijänä kieliteknologiayrityksessä
  ohjelmoija Mikko Laari
  lingvisti Jussi Sandqvist
  Conexor Oy
  18-20 Vierailuluento: Menestyminen kieliteknologia-alalla - Case Kielikone
  toimitusjohtaja Arto Leinonen
  Kielikone Oy

  Ma 14.10.
  16-18 Vierailuluento: Rautalankaa rajapintaan
  tj Atro Voutilainen
  Conexor Oy
  18-20 Vierailuluento: CATCH-2003: development of multilinguial conversational interfaces in an EU project
  Senior research engineer Péter Boda
  Nokia Research Center

  Ma 21.10.
  16-18 Vierailuluento: Nuorten teknologiayritysten menestystekijät
  erikoistutkija Mika Naumanen
  VTT
  18-20
  Kaupallisen kieliteknologian tulevaisuus: mahdollisuudet ja karikot
  Yhteenveto, keskustelua

  Luentojen yhteydessä on tarkoitus varata reilusti aikaa keskusteluun päivän aihepiiristä, mihin kurssin osallistujien toivotaan hanakkaasti osallistuvan.


  Päivittänyt 5.11.2002 Antti Arppe <aarppe@ling.helsinki.fi>