Ctl 120, 2002s
Matematiikan perusteita kieliteknologian opiskelijoille

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteeena on johdattaa opiskelijat matemaattisluonteisiin formaaleihin menetelmiin, erityisesti kielitieteellisiä sovelluksia silmälläpitäen. Tavoitteena on erityisesti: Kurssilla käsiteltävät menetelmät ovat laskennallisesti yksinkertaisia -- työläitä laskutoimituksia ja ulkoaopittavia ihmeellisiä kaavoja ei juuri nähdä.

Opetusjärjestelyt

Kurssin kontaktiopetus koostuu luennoista ja laskuharjoituksista. Näille on varattu ajat:

Kurssi alkaa 24.9. ja päättyy 10.12.. Opetusta ei ole 22.10., 12.11. ja 26.11. Kurssin opettajana toimii Kari Lehtonen, <kari.lehtonen@stadia.fi>.

Kurssin suorittaminen

(Päivitetty 7.12.2002).
Syksyn 2002 kurssi suoritetaan kotitenttinä. Tehtävät jaetaan viimeisellä opetuskerralla 10.12.2002. Tehtävät tulevat myös kurssin verkkosivuille mainittuna päivänä. Tehtävien käsittelemiseen on aikaa noin viikko. Tehtävien palautusta varten varataan (viimeisellä opetuskerralla tai sähköpostitse) henkilökohtainen aika tiistaina 17.12.2002. Palautuskeskustelujen varaustilanne löytyy täältä.

Kotitentti (word-tiedosto)
Kotitentti (rtf-tiedosto)
(tehtävät ovat myös kurssikansiossa)

Uusintakuulustelusta sovitaan opettajan kanssa.

Kurssin sisältö

Viikko-ohjelma

Päiväkirjasta (päivitetty 7.12.) löytyvät mm. tuntien aiheet ja kotitehtävät.

Tehtäviä

Tehtäväkokelmiin tulee (jossain vaiheessa) lisätehtäviä pohdittavaksi sekä kertaustehtäviä tenttiä varten.

  1. Johdanto
  2. Logiikkaa
  3. Algebraa
  4. Kombinatoriikkaa

Kirjallisuutta

Verkkoresursseja


[Muut kurssit] [Kielitieteen laitoksen kotisivu] [Ctl 120 - syksy 2001] [Ctl 120 - syksy 2000] [Ctl 120 - syksy 1999]
Kari Lehtonen, kari.lehtonen@stadia.fi (Helsingin ammattikorkeakoulu) tai kari.lehtonen@ling.helsinki.fi (Helsingin yliopisto).
Kotisivu ammattikorkeakoululla.
Last modified: Tue Dec 10 13:36:39 EET 2002