Tehtäviät 12-20


12. Katso taulukkoa Pickettin kirjan sivulla 6. Millä amerikanenglannin foneemeista on "suomalaiset vastineet"? Onko suomessa foneemeja, joita ei löydy amerikanenglannista? Mitä voit sanoa kielille "yhteisten" foneemien ääntämisestä?

13. Mieti edellisen perusteella, missä äänneluokassa/-luokissa suomalaispuhujalla on todennäköisimmin vaikeuksia ääntäessään amerikanenglantia? Miksi?

14. Mitä voit sanoa englannin ja suomen kirjoitusjärjestelmien foneemisuudesta/foneettisuudesta? Miten arvelet tämän vaikuttavan puheteknologisten sovellusten (esim. automaattisen puheentunnistimen tai puhesyntetisaattorin) rakenteeseen?

15. Ovatko seuraavissa äänitiedostoissa olevat signaalit siniääniä? Jos ovat, mikä on niiden taajuus ja amplitudi? Jos signaali ei ole siniääni, ilmoita sen perustaajuus ja huippuamplitudi. Käytä apuna Praatia, mutta perustele lyhyesti vastauksesi.

16. Mitä eroa on digitaalisella äänisignaalilla ja analogisella äänellä?

17. Miten digitaalisen äänisignaalin näytteenottotaajuus vaikuttaa sen spektriin? Entä mitä merkitystä on näytteen koolla (esim. 8 bit tai 16 bit)?

18. Mitä on otettava äänitystilanteessa huomioon, jos puheesta aiotaan tehdä akustisia analyyseja?

19. Yritä transkriboida IPAlla äänitiedosto hindi_narrative.wav niin tarkasti kuin pystyt. Voit käyttää kuuntelun apuna Praat-ohjelmaa ja äänisignaalin akustista kuvausta (esim. oskillogrammi ja spektrogrammi).
Palauta vastaus mieluiten tavallisella paperilla. Jos palautat sähköisessä muodossa, käytä SIL IPA-kirjasinta ja palauta tehtävästä sähköpostin liitteenä joko Word-dokumentti, postscript- tai pdf-tiedosto.

20. Nimikoi Praatilla äänitiedosto lause1.aif. Tallenna ja palauta sähköpostin liitteenä tuloksena saamasi TextGrid-tiedosto.

 

Lisätietoja

Uusimman foneettisen aakkoston löydät verkosta:
IPA:n foneettiset merkit kuvatiedostossa (246K)

IPAn kotisivu