Fonetiikan harjoituksia (1 ov):

Harjoitukset

Harjoitusten alkuperäinen tekijä: Mietta Lennes email: mietta.lennes@helsinki.fi


HARJOITUSTEN SISÄLTÖ | OHJELMA
TEHTÄVÄT | ÄÄNIESIMERKIT
KIRJALLISUUS | LINKIT
Harjoituksissa käsiteltäviä aiheita


Milloin ja missä

Harjoituskurssi pidetään Siltavuorenpenger 20:n UNIX-luokassa (3. kerros) perjantaisin klo 09:15 - 12:00, 20.9. - 25.10.2002.

Toinen ryhmä:sama paikka, perjantaisin klo 12:15 - 15:00 alkaen 1.11.2001 alkaen.

Sivun alkuun


Tehtävät

Välineistä...

Harjoitustehtävien tekemisessä käytetään kurssilla puheanalyysiohjelmaa nimeltä Praat.

Windows- ja Macintosh-ympäristöihin on verkossa saatavilla ilmaiset IPA-kirjasimet (SIL IPA93). Ne toimivat myös Praatissa. Jos lähetät harjoitustehtävien vastauksia sähköpostin liitetiedostoissa ja ne sisältävät IPA-merkkejä, käytä SIL IPA-kirjasinta! Liitetiedostot tulee kuitenkin lähettää postscript- tai pdf-formaatissa, jotta merkistöt toimisivat varmimmin. Jos et pysty tuottamaan mainuttuja muotoja, voit palauttaa tehtävät paperilla lokerooni.


Kirjallisuutta

Lukemisen avuksi: Fonetiikan terminologiaa ja englanti-suomi-sanasto verkossa


Harjoituksiin liittyvää tai muuten hyödyllistä oheismateriaalia:

Sivun alkuun


Linkkejä

Puhesynteesi

Sivun alkuunTästä sivusta vastaa martti.vainio@helsinki.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 14.09.2001