Kieliteknologia

CTL103: Fonetiikan perusteet kieliteknologeille

Syksy 2002, 1. pl
Huom. Kurssi on osa kieliteknologian verkosto-opetusta!OPETTAJAT | SISÄLTÖ | AIKATAULU | SUORITUS | KIRJALLISUUS | LINKIT

HARJOITUSKURSSIN KOTISIVU.


Opettajat

Luennot: Martti Vainio (martti.vainio@helsinki.fi)

Harjoituskurssi 20.9.-25.10.2002:

Sisältö

Luentokalvoja
Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:
(Huom. otsikoiden numerointi ei suoraan vastaa luentoja)

  1. Puhe tutkimuksen kohteena
  2. Puheen tuotto ja analyysi
  3. Puheen tuotto ja puheen havaitseminen äänneluokkien mukaan
  4. Prosodia ja sen mallintaminen
  5. Puheteknologia

Aikataulu

Luennot
torstaisin klo 9:15 - 11:45. ajalla 12.9. - 24.10.2001, tentti viimeisellä luentokerralla
Paikka: Siltavuorenpenger 20, sali 334D

Suoritus

Tentti

Kirjallisuus

Luennot pohjautuvat seuraaviin teoksiin:

Lukemisen avuksi: Fonetiikan terminologiaa ja englanti-suomi-sanasto verkossa


LinkkejäTästä sivusta vastaa martti.vainio@helsinki.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 05.09.2002
URL: http://www.ling.helsinki.fi/kit/2002s/ctl103/index.html