logo


Yleisen kielitieteen opetus 2009-10

Opiskeluoikeus

Normaali pääaineen opinto-oikeus saadaan pääsykokeen kautta. Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena. Pääaineekseen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla humanistisessa tiedekunnassa ja suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot. Tarkemmat ohjeet löytyvät humanistisen tiedekunnan sivuilta

Tiedotus

Opintoneuvontaa annetaan HOPS-tapaamisten yhteydessä. Lisäksi opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoaikoinaan, professori Karlsson aine- ja syventäviä opintoja, yliopistonlehtori Kittilä perusopintoja varten. Dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitettavissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi (Fred Karlsson: fgk at ling dot helsinki dot fi).

Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on 2.9.2009 klo 13 . Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Opetukseen tulevista muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen kotisivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/)

Lisätietoja laitokseen liittyvistä asioista voi kysyä yleisen kielitieteen opiskelijatuutorilta Maria Mikkoselta
(maria.mikkonen[at]helsinki.fi)

Opetus

Sopimuksen mukaan voi kursseja käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikoiskurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaavuuksista on varsinkin epäselvissä tapauksissa syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa.

Kursseille ilmoittautuminen

Proseminaariin ja seminaariin ilmoittaudutaan etukäteen s-postitse opettajalle.

Yleisen kielitieteen peruskurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta (ilmoittautumisaika on elokuun lopulla ja tulee kestämään vähintään viikon). Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Perusopinnot

Tiedot opetuspaikoista lisätään näille sivuille myöhemmin

Katso myös lukujärjestys periodeittain: P1, P2, P3, P4.

Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968)
Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16, U40 sali 6, 7.9.-26.10.09, ei luentoa 16.9.Kittilä.
Ryhmä 2 P1, ma 16-18, to 16-18, U40 sali 6, 7.9.-26.10.09, ei luentoa 17.9.Kittilä

Introduction to Linguistics (CYK110 402968)
Ryhmä 3 P1, ma 14-16, to 14-16, sali 13 (Päärakennus), 10.9.-26.10.09, Gruzdeva

Ryhmä 1: espanja, italia, ranska
Ryhmä 2: saksa, logopedia, slaavilaiset kielet, balttilaiset kielet, suomalais-ugrilaiset kielet, pohjoismaiset kielet, fonetiikka, yleinen kielitiede, kieliteknologia
Ryhmä 3: englanti

Grundkurs i allmän språkvetenskap (CYK110 402968)
P1+P2, to 9-12, U38 F211, Weimer

Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (CYK130 402971)
P2, ma 10-12, to 14-16, U40 sali 12, 2.11.-14.12.09,Gruzdeva

Syntaksin harjoituskurssi (CYK140 402972)
P3, ma 10-12, to 10-12, U40 sali 8, 18.1.-4.3.10, Gruzdeva

Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (CYK150 402973)
P4, ma 12-14, U40 sali 12, 15.3.-6.5.10, Kittilä

Fonetiikan perusteet (FP 1)
P1(?)

Pääaineen TVT-opinnot/Kieliteknologian atk-ympäristö (CLT130 401051)
Ks. kieliteknologia. Ilmoittautuminen WebOodissa

VALINNAISET KURSSIT

Kieli ja konteksti (CYK160 402974)
P3, ma 14-16, to 14-16, U40 sali 12, 18.1.-25.2.10, Gruzdeva

Maailman kielet (CYK170 402975)
P3, ke 10-12 sh 1 (U37), paitsi 20.1. aud XI, pe 10-12 aud XVI, paitsi 12.2. A7 ls 6, 20.1.-26.2.2010, Miestamo

Kielitieteen historia (CYK120 402976)
Kirjatentti: Kittilä

Perusopintojen kirjatentti (CYK180 402977)
Kittilä

Boktentamen för grundstudier (CYK180 402977)
Karlsson

Aineopinnot

Katso myös lukujärjestys periodeittain (aine- ja syventävät opinnot): P1, P2, P3, P4.

Fonologian ja morfologian jatkokurssi (CYK210 402981)
Ei luennoida lukuvuonna 2009-10.
Kirjatentti: Gruzdeva

Kieliopin kuvaus ja teoria (CYK215 402982)
P3, ma 12-14 U40 sali 24, ke 14-16 (Päärakennus) sali 16, 18.1.-25.2.10, Kittilä

Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (CYK220 402983)
Ei luennoida lukuvuonna 2009-10.
Kirjatentti: Kittilä

Proseminaari (CYK285 403002)
P2-P4, to 12-14, U40 A112, alkaa 5.11.2009, Kittilä
Ilmoittautuminen Seppo Kittilälle sähköpostitse (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Jos tiedät jo aiheesi, mainitse se sähköpostiviestissäsi.

VALINNAISET KURSSIT

Ks. myös Syventävien ja jatko-opintojen kohta VALINNAISET KURSSIT. Nämäkin kelpaavat aineopintoihin.

Kielitypologia (CYK222 402984)
P1, ti 12-14, to 12-14, U40 sali 5, 8.9.-22.10.09, ei luentoa 15.9. & 17.9.Kittilä.

Language Contacts and Language Change (CYK225 402985)
P2, ti 10-12 U38 D112, to 10-12 U40 sali 24, 3.11.-9.12.09, Gruzdeva

Kielitypologia (CYK222 402984)
Kirjatentti: Kittilä

Kielen muutos ja kielikontaktit (CYK225 402985)
Kirjatentti: Gruzdeva

Psykolingvistiikka (CYK230 402986)
Kirjatentti: Karlsson

Sosiolingvistiikka (CYK235 402987)
Kirjatentti: Karlsson

Kaksikielisyys (CYK240 402988)
Kirjatentti: Gruzdeva

Diskurssianalyysi (CYK245 402989)
Kirjatentti: Karlsson

Ihmiskielen kehityshistoria (CYK250 472250/402990)
Kirjatentti: Karlsson

Kieli ja sukupuoli (CYK251 402991 402991)
Kirjatentti: Gruzdeva

Soveltava kielitiede (CYK253 402992)
Kirjatentti: Gruzdeva

Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet (CYK254 402993)
Kirjatentti: Karlsson

Kenttätyömetodiikka (CYK256 402994)
Kirjatentti: Gruzdeva

Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät (CYK258 402996)
Kirjatentti: Karlsson

Yhden kielen opintoja (CYK260 402997)
Sovittava erikseen: Kittilä

Syventävät ja jatko-opinnot

Kielitieteen metodioppi ja filosofiset perusteet (CYK310 403007)
Ei luennoida lukuvuonna 2009-10.
Kirjatentti: Karlsson

Kielitieteen historia (CYK327 403015)
Ei luennoida lukuvuonna 2009-10.
Kirjantentti: Karlsson

Seminaari (CYK350 403020)
P1-P4, ma 16-18, U40 A112, alkaa 7.9.2009, Karlsson
Ilmoittaudutaan sähköpostitse Fred Karlssonille 1.9.09 mennessä osoitteeseen fgk at ling piste helsinki piste fi

Tutkijaseminaari (CYK950 472850)
P1-P4, ma 14-16, U40 A112, alkaa 7.9.2009, Karlsson

VALINNAISET KURSSIT

Opettajien tulisi kurssin aluksi selvittää, haluaako opiskelija käyttää suorituksen aine-, syventäviin vai jatko-opintoihin.

Kontrastiivinen fonologia
P1&P2, ti 16-18, U40 sali 24, 8.9.-8.12.09, Karlsson

Semanttinen kielitypologia
P2, ma 12-14, ke 14-16, U40 sali 24, 2.11.-9.12.09, Vilkki

Empiirinen tekstisyntaksi
P3&P4, ti 16-18, U40 sali 24, 19.1.-27.4.10, Karlsson

Morfosyntaksi ja kvantitatiiviset menetelmät
P4, ma 10-12, ke 14-16, U40 sali 9, 15.3.-28.4.10, Sinnemäki

Endangered Languages
P4, ti 14-16 U40 sali 38, to 14-16 U40 sali 24, 16.3.-29.4.10, Gruzdeva

Fonologia (CYK311 403008)
Kirjatentti: Karlsson

Semantiikka ja kielenkäyttö (CYK313 403010)
Kirjatentti: Karlsson

Kieli ja kulttuuri (CYK315 403011)
Kirjatentti: Karlsson

Kielen synty monitieteisenä ongelmana (CYK318 403012)
Kirjatentti: Karlsson

Kielitypologia ja universaalit (CYK324 403013)
Kirjatentti: Karlsson

Kielisukulaisuus ja kielikontaktit (CYK326 403014)
Kirjatentti: Karlsson

Metodiopintoja (CYK329 403016)
Vastuuhenkilö: Karlsson

Aineopintojen opintojaksoja CYK210-CYK260 voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää syventäviin opintoihin. Samoin yleisen kielitieteen opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitosten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuudesta on sovittava professorin kanssa.

Kuulustelut

Kustakin luentokurssista järjestetään loppukuulustelu ja yksi uusinta (joko jonain tiedekuntatenttipäivänä tai laitoksen uusintakuulustelussa; opettaja ilmoittaa kuulustelupäivät kurssin yhteydessä). Tämän jälkeen kurssi on käytävä uudestaan, mikäli sen haluaa suorittaa.

1.periodin luentokurssien toinen kuulustelu järjestetään pe 13.11. 2009 klo 14-17 U35 LS (ilmoittautuminen viimeistään pe 6.11.2009 klo 14), 2. ja 3.periodin kurssien uusintakuulustelu pe 26.3.2010 klo 14-17 (ilmoittautuminen viimeistään pe 19.3.2010 klo 14). Lisäksi ke 8.6.2010 klo 9-12 U40 sali 4 järjestetään 4.periodin kurssien uusintakuulustelu, jossa voi suorittaa myös kirjatenttejä. Kaikkiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Kirjallisia kuulusteluja voi suorittaa tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. A-opas kohta Tiedekuntatentit). Pakollisia luento- ja harjoituskursseja lukuun ottamatta kaikki muut CYK-opintojaksot voi tenttiä kirjatentteinä.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150) liittyvän 2op kirjatenttilaajennuksen voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitoksen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopimuksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ja opiskelijanumerolla sekä sähköpostiosoitteella varustettu ilmoittautumiskuori laitoksen käytävällä sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö.


Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2009-10

(muutokset lihavoitu)

 • Cyk110 Peruskurssi, Kittilä
 • Cyk120 Kielitieteen historia, Kittilä
 • Cyk130 Fonologian ja morfologian hk, Gruzdeva
 • Cyk140 Syntaksin hk, Gruzdeva
 • Cyk150 Semantiikan ja pragmatiikan hk, Kittilä
 • Cyk160 Kieli ja konteksti, Gruzdeva
 • Cyk170 Maailman kielet, Kittilä
 • Cyk180 Perusopintojen kirjatentti, Kittilä
 • Cyk210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi, Gruzdeva
 • Cyk215 Kieliopin kuvaus ja teoria, Kittilä
 • Cyk220 Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, Kittilä
 • Cyk222 Kielitypologia, Kittilä
 • Cyk225 Kielen muutos ja kielikontaktit, Gruzdeva
 • Cyk230 Psykolingvistiikka, Karlsson
 • Cyk235 Sosiolingvistiikka, Karlsson
 • Cyk240 Kaksikielisyys, Gruzdeva
 • Cyk245 Diskurssianalyysi, Karlsson
 • Cyk250 Ihmiskielen kehityshistoria, Karlsson
 • Cyk251 Kieli ja sukupuoli, Gruzdeva
 • Cyk253 Soveltava kielitiede, Gruzdeva
 • Cyk254 Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet, Karlsson
 • Cyk256 Kenttätyömetodiikka, Gruzdeva
 • Cyk257 Korpuslingvistiikan menetelmät, Karlsson
 • Cyk258 Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät, Karlsson
 • Cyk260 Yhden kielen opintoja, Kittilä

 • Laitos

  Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan kahta oppiainetta: yleistä kielitiedettä ja kieliteknologiaa, sekä opintokokonaisuutta monikielinen ammattiviestintä (MonAKO). Näistä kaksi ensimmäistä voi olla pääaineena.

  Laitoksen johtaja: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta yhteystiedot

  Laitoksen johtoryhmä:: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta johtorymä


  Aspekti ry.

  Aspekti ry on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on oma kotisivunsa: http://www.ling.helsinki.fi/aspekti/, postilaatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi owner-as-pekti@ling.helsinki.fi). Lisätietoja Aspektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisivujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Jan Guilléniltä, Aspektin puheenjohtajalta (jan.guillen[at]helsinki.fi). Aspektin hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).


  Kirjastot

  Yleisen kielitieteen laitoksen kirjasto on Philosophicassa, Siltavuorenpenger 20 A, 3. kerros ( http://www.ling.helsinki.fi/laitos/kirjasto.shtml. Linguistica Generalia sijaitsee tiedekunnan kirjaston Metsätalon toimipisteessä (ks. A-opas kohta Tiedekunnan hallinto ja palvelut).


  Opettajat

 • Gruzdeva, Ekaterina, FT,
 • Karlsson, Fred, MA, FT, prof., , p. 191 29327.
 • Kittilä, Seppo, FT, yliopistonleht.,
 • Opettajien vastaanottoajat ilmoitetaan myöhemmin.

  Dosentit

 • Ahlqvist, Anders, FT, keltologian dos., Sydneyn yliopiston keltologian professori.
 • Anttila, Arto, PhD, dos., Stanfordin yliopiston lingvistiikan professori.
 • Fried, Mirjam, PhD, dos., Princetonin yliopiston professori
 • Granqvist, Kimmo, FT, nykykreikan kielen ja yleisen kielitieteen dosentti, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (kimmo.granqvist[at]kotus.fi)
 • Kukkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Leinonen, Marja, FT, dos.
 • Miestamo, Matti, FT, dos.
 • Määttä, Urho FT, dos., Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen leht.
 • Nyman, Martti FT, yleisen kielitieteen ja indoeurooppalaisen kielentutkimuksen dos., Turun yliopiston klassisen filologian leht.
 • Suihkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Vilkuna, Maria, FT, suomen kielen ja yleisen kielitieteen dos., Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
 • Tuntiopettajat

  (Tavattavissa opetuksen yhteydessä, S20A h. 334B, p. 191 29310).

 • Rostila, Jouni
 • Sinnemäki, Kaius, FM
 • Weimer, Kjell, FK (kjell.weimer@helsinki.fi).

 • Laitoksen muu henkilökunta

 • Ratia, Johanna, amanuenssi, S20 h. 334C, p. 191 29306.
 • Siltavuorenpenkereen vahtimestarit p. 191 29519.
 • Tarkemmat tiedot laitoksen henkilökunnasta laitoksen henkilökuntasivuilta.


  Last modified: Tue Jun 2 15:22:56 EEST 2009