logo


Yleisen kielitieteen opetus 2008-09

Opiskeluoikeus

Normaali pääaineen opinto-oikeus saadaan pääsykokeen kautta. Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena. Pääaineekseen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla humanistisessa tiedekunnassa ja suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Tarkemmat ohjeet löytyvät humanistisen tiedekunnan sivuilta

Tiedotus

Opintoneuvontaa annetaan HOPS-tapaamisten yhteydessä. Lisäksi opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoaikoinaan, professori Määttä aine- ja syventäviä opintoja, yliopistonlehtori Kittilä perusopintoja varten. Dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitettavissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi (Fred Karlsson: fgk at ling dot helsinki dot fi).

Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on 27.8.2008 klo 13 laitoksen tiloissa. Kokoontuminen aulassa.
Opetukseen tulevista muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen käytävillä olevilla ilmoitustauluilla ja laitoksen kotisivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/)

Lisätietoja laitokseen liittyvistä asioista voi kysyä yleisen kielitieteen opiskelijatuutorilta Terhi Vesteriseltä
(terhi.vesterinen[at]helsinki.fi)

Opetus

Sopimuksen mukaan voi kursseja käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikoiskurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaavuuksista on varsinkin epäselvissä tapauksissa syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa.

Kursseille ilmoittautuminen

Ainoastaan proseminaariin ja seminaariin ilmoittaudutaan etukäteen s-postitse opettajalle.

Perusopinnot

Katso myös lukujärjestys periodeittain: P1, P2, P3, P4.

Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968)
Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16, sali 13 (päärakennus), 3.9.-15.10.08, Kittilä; tentti 20.10.2008 ma 14-16.
Ryhmä 2 P1, ma 16-18, P674 (Porthania), to 16-18, sali 13 (päärakennus), 4.9.-20.10.08, Gruzdeva; tentti 20.10.2008 ma 16-18, PII
Ryhmä 3 P1, ti 14-16, pe 12-14, sali 13 (päärakennus), 2.9.-21.10.08, Gruzdeva; tentti 21.10.2008 ti 14-16, PII
Ryhmä 1: espanja, italia, ranska
Ryhmä 2: saksa, logopedia, slaavilaiset kielet, balttilaiset kielet, suomalais-ugrilaiset kielet, pohjoismaiset kielet, fonetiikka, yleinen kielitiede, kieliteknologia
Ryhmä 3: englanti

Grundkurs i allmän språkvetenskap (CYKb110 402968)
P1+P2, to 9-12, S20A ls334D (Siltavuorenpenger 20 A), 4.9.-13.11.08, Weimer

Fonetiikan perusteet (FP 1)
P1, ke 10-12, pe 10-12, Aaltonen

Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (CYK130 402971)
P4, ma 10-12 S20A ls334D (Siltavuorenpenger 20 A), to 10-12 M11 ls 1 (Mariankatu 11), 9.3.-30.4.09,Gruzdeva

Syntaksin harjoituskurssi (CYK140 402972)
P2, ti 14-16, to 14-16, S20A ls334D (Siltavuorenpenger 20A), 28.10.-11.12.08, Gruzdeva

Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (CYK150 402973)
P3, ma 12-14, to 10-12, sali 8 (päärakennus), 12.1.-26.2.09, Kittilä

Pääaineen TVT-opinnot/Kieliteknologian atk-ympäristö (CLT130 401051)
Ks. kieliteknologia. Ilmoittautuminen WebOodissa

Perusopintojen kirjatentti (CYK180 402977)
Gruzdeva

Boktentamen för grundstudier (CYK180b 402977)
Urho Määttä

VALINNAISET KURSSIT

Kieli ja konteksti (CYK160 402974)
P3, ma 10-12, ke 14-16, S20A ls334D (Siltavuorenpenger 20A), 12.1.-25.2.09, Gruzdeva
HUOM! ei luentoa 14.1.09

VALINNAISET KURSSIT, ei luennoida tänä lukuvuonna.

Kielitieteen historia (CYK120 402976)
Kirjatentti: Gruzdeva

Maailman kielet (CYK170 402975)
Kirjatentti: Kittilä

Aineopinnot

Katso myös lukujärjestys periodeittain (aine- ja syventävät opinnot): P1, P2, P3, P4.

Fonologian ja morfologian jatkokurssi (CYK210 402981)
P3, ti 10-12 S20A ls334D (Siltavuorenpenger 20 A), pe 10-12 S20A sh303 (Siltavuorenpenger 20 A), 13.1.-24.2.09, Gruzdeva

Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (CYK220 402983)
P2, ma 12-14,ke 14-16, S20A sh303 (Siltavuorenpenger 20 A), 27.10.-3.12.08, Kittilä

Proseminaari (CYK285 403002)
P2-P4, to 12-14, S20A sh 331 (Siltavuorenpenger 20 A), Kittilä
Ilmoittautuminen Seppo Kittilälle sähköpostitse (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Jos tiedät jo aiheesi, mainitse se sähköpostiviestissäsi.

VALINNAISET KURSSIT

Kielitypologia (CYK222 402984)
P1, ti, to 12-14, S20A sh303 (Siltavuorenpenger 20 A), 2.9.-16.10.08, Kittilä.
Luennot to 4.9., to 11.9. ja to 25.9. on peruutettu.

Lingvistiikka ja kulttuuri
P1, ti 14-16 S20A sh303 (Siltavuorenpenger 20 A), to 14-16 S20A ls 334D, 2.9.-16.10.08, Määttä

Kielen muutos ja kielikontaktit (CYK225 402985)
kurssi peruuntuu

Psykolingvistiikka (CYK230 402986)
P2, pe 10-14, S20C sali 3 (K69), 31.10.-12.12.08, eri luennoitsijoita
Ilmoittautuminen WebOodin kautta.

Kielten kompleksisuus
P3, ma 12-14, to 10-12 S20A sh303 (Siltavuorenpenger 20 A), 12.1.-26.2.09, Miestamo

Sijojen teoriaa
P4, ti 12-14 U40 sali 8 (Metsätalo), ke 14-16 U40 sali 15 (Metsätalo), 10.3.-22.4.09, Kittilä

VALINNAISET KURSSIT KIRJATENTTEINÄ

Kielitypologia (CYK222 402984)
Kirjatentti: Kittilä.

Kielen muutos ja kielikontaktit (CYK225 402985)
Kirjatentti: Kittilä.

Psykolingvistiikka (CYK230 402986)
Kirjatentti: Määttä.

Sosiolingvistiikka (CYK235 402987)
Kirjatentti: Määttä.

Kaksikielisyys (CYK240 402988)
Kirjatentti: Gruzdeva.

Diskurssianalyysi (CYK245 402989)
Kirjatentti: Määttä.

Ihmiskielen kehityshistoria (CYK250 472250/402990)
Kirjatentti: Määttä.

Kieli ja sukupuoli (CYK251 402991 402991)
Kirjatentti: Gruzdeva.

Soveltava kielitiede (CYK253 402992)
Kirjatentti: Gruzdeva

Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet (CYK254 402993)
Kirjatentti: Määttä.

Kenttätyömetodiikka (CYK256 402994)
Kirjatentti: Gruzdeva

Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät (CYK258 402996)
Kirjatentti: Määttä.

Yhden kielen opintoja (CYK260 402997)
Sovittava erikseen: Kittilä.

Syventävät ja jatko-opinnot

Kielitieteen metodioppi ja filosofiset perusteet (CYK310 403007)
P3, ti 14-16 U40 sali 11, to 14-16 aud XVIII (päärakennuksen vanha puoli), 13.1.-26.2.09, Määttä
HUOM! Opetuspaikat ovat muuttuneet

Kielitieteen historia (CYK327 403015)
P4, ti 14-16 sali 11 (päärakennus, uusi puoli), to 14-16 sali 4 (päärakennus, uusi puoli) 17.3.-2.4. , sali 9 (päärakennus, uusi puoli) 16.4.-30.4., kurssi pidetään ajalla 17.3.-30.4.09, Määttä
Huom! Opetuspaikat ja kurssin alkamisaika ovat muuttuneet

Seminaari (CYK350 403020)
P1-P4, ti 16-18, U40 sh33 (Metsätalo), Määttä
Ilmoittaudutaan Urho Määtälle 10.9. mennessä sähköpostitse urho.maatta[at]uta.fi
Ensimmäinen tapaaminen 16.9.
P4 istunnot 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 21.4.
Huom! Paikka muuttunut

Tutkijaseminaari (CYK950 472850)
P1-P4, ma 14-16, , Määttä
Ensimmäinen tapaaminen 22.9.
istunto 16.3. 12-14 aud V (päärakennus)

VALINNAISET KURSSIT

Lingvistiikka ja kulttuuri
P1, ti 14-16 S20A sh 303 (Siltavuorenpenger 20 A), to 14-16 S20A ls334D, 2.9.-16.10.08, Määttä

Kielten kompleksisuus
P3, ma 12-14, to 10-12 S20A sh303 (Siltavuorenpenger 20 A), 12.1.-26.2.09, Miestamo

Sijojen teoriaa
P4, ti 12-14 U40 sali 8 (Metsätalo), ke 14-16 U40 sali 15 (Metsätalo), 10.3.-22.4.09, Kittilä

VALINNAISET KURSSIT, ei luennoida tänä lukuvuonna

Fonologia (CYK311 403008)
Kirjatentti: Määttä.

Semantiikka ja kielenkäyttö (CYK313 403010)
Kirjatentti: Määttä.

Kieli ja kulttuuri (CYK315 472316/403011)
Kirjatentti: Määttä.

Kielisukulaisuus ja kielikontaktit (CYK326 403014)
Kirjatentti: Määttä.

Metodiopintoja (CYK329 403016)
Vastuuhenkilö: Määttä.

Aineopintojen opintojaksoja CYK210-CYK260 voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää syventäviin opintoihin. Samoin yleisen kielitieteen opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitosten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuudesta on sovittava professorin kanssa.

Kuulustelut

Kustakin luentokurssista järjestetään loppukuulustelu ja yksi uusinta (joko jonain tiedekuntatenttipäivänä tai laitoksen uusintakuulustelussa; opettaja ilmoittaa kuulustelupäivät kurssin yhteydessä). Tämän jälkeen kurssi on käytävä uudestaan, mikäli sen haluaa suorittaa.

Luentokurssien ensimmäinen kuulustelu on viimeisellä luentokerralla. Syksyn luentokurssien (P1) toinen kuulustelu on pe 14.11.2008 klo 14-17 S20A aud107 (Siltavuorenpenger 20 A) (ilmoittautuminen viimeistään pe 7.11.2008 klo 14 mennessä). Syksyn (P2) ja kevään (P3) kurssien uusintakuulustelu pidetään pe 27.3.2009 klo 14-17 S20A ls334D (Siltavuorenpenger 20A) (ilmoittautuminen viimeistään pe 20.3.2009 klo 14 mennessä). Laitoksen oma kesätentti pidetään ke 3.6.2009 klo 9-12 Siltavuorenpenkereellä (S20A) ls 334D. Uusintakuulusteluihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Kirjallisia kuulusteluja voi suorittaa tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. A-opas kohta Tiedekuntatentit). Pakollisia luento- ja harjoituskursseja lukuun ottamatta kaikki muut CYK-opintojaksot voi tenttiä kirjatentteinä.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150) liittyvän 2op kirjatenttilaajennuksen voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitoksen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopimuksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ja opiskelijanumerolla sekä sähköpostiosoitteella varustettu ilmoittautumiskuori laitoksen käytävällä sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö.


Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2008-09

(muutokset lihavoitu)

 • Cyk110 Peruskurssi, Kittilä
 • Cyk120 Kielitieteen historia, Gruzdeva
 • Cyk130 Fonologian ja morfologian hk, Gruzdeva
 • Cyk140 Syntaksin hk, Gruzdeva
 • Cyk150 Semantiikan ja pragmatiikan hk, Kittilä
 • Cyk160 Kieli ja konteksti, Gruzdeva
 • Cyk170 Maailman kielet, Kittilä
 • Cyk180 Perusopintojen kirjatentti, Kittilä
 • Cyk210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi, Gruzdeva
 • Cyk215 Kieliopin kuvaus ja teoria, Kittilä
 • Cyk220 Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, Kittilä
 • Cyk222 Kielitypologia, Kittilä
 • Cyk225 Kielen muutos ja kielikontaktit, Kittilä
 • Cyk230 Psykolingvistiikka, Määttä
 • Cyk235 Sosiolingvistiikka, Määttä
 • Cyk240 Kaksikielisyys, Gruzdeva
 • Cyk245 Diskurssianalyysi, Määttä
 • Cyk250 Ihmiskielen kehityshistoria, Määttä
 • Cyk251 Kieli ja sukupuoli, Gruzdeva
 • Cyk253 Soveltava kielitiede, Gruzdeva
 • Cyk254 Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet, Määttä
 • Cyk256 Kenttätyömetodiikka, Gruzdeva
 • Cyk257 Korpuslingvistiikan menetelmät, Määttä
 • Cyk258 Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät, Määttä
 • Cyk260 Yhden kielen opintoja, Kittilä

 • Laitos

  Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan kahta oppiainetta: yleistä kielitiedettä ja kieliteknologiaa, sekä opintokokonaisuutta monikielinen ammattiviestintä (MonAKO). Näistä kaksi ensimmäistä voi olla pääaineena.

  Laitoksen esimies: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta yhteystiedot

  Laitoksen johtoryhmä:: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta johtorymä


  Aspekti ry.

  Aspekti ry on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on oma kotisivunsa: http://www.ling.helsinki.fi/aspekti/, postilaatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi owner-as-pekti@ling.helsinki.fi). Lisätietoja Aspektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisivujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Jan Guilléniltä, Aspektin puheenjohtajalta (jan.guillen[at]helsinki.fi). Aspektin hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).


  Kirjastot

  Yleisen kielitieteen laitoksen kirjasto on Philosophicassa, Siltavuorenpenger 20 A, 3. kerros ( http://www.ling.helsinki.fi/laitos/kirjasto.shtml. Linguistica Generalia sijaitsee tiedekunnan kirjaston Metsätalon toimipisteessä (ks. A-opas kohta Tiedekunnan hallinto ja palvelut).


  Opettajat

 • Gruzdeva, Ekaterina, FT, S20A h. 322a.
 • Karlsson, Fred, MA, FT, prof., S20A h. 320, p. 191 29327. Virkavapaalla 2008-2009
 • Kittilä, Seppo, FT, yliopistonleht., S20A h. 321.
 • Määttä, Urho, FT, prof. (mvs) h.324
 • Opettajien vastaanottoajat ilmoitetaan myöhemmin.

  Dosentit

 • Ahlqvist, Anders, FT, keltologian dos., Sydneyn yliopiston keltologian professori.
 • Anttila, Arto, PhD, dos., Stanfordin yliopiston lingvistiikan professori.
 • Fried, Mirjam, PhD, dos., Princetonin yliopiston professori
 • Granqvist, Kimmo, FT, nykykreikan kielen ja yleisen kielitieteen dosentti, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (kimmo.granqvist[at]kotus.fi)
 • Kukkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Leinonen, Marja, FT, dos.
 • Miestamo, Matti, FT, dos.
 • Määttä, Urho FT, dos., Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen leht.
 • Nyman, Martti FT, yleisen kielitieteen ja indoeurooppalaisen kielentutkimuksen dos., Turun yliopiston klassisen filologian leht.
 • Suihkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Vilkuna, Maria, FT, suomen kielen ja yleisen kielitieteen dos., Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
 • Tuntiopettajat

  (Tavattavissa opetuksen yhteydessä, S20A h. 334B, p. 191 29310).

 • Weimer, Kjell, FK (kjell.weimer@helsinki.fi).

 • Laitoksen muu henkilökunta

 • Ratia, Johanna, amanuenssi, S20 h. 334C, p. 191 29306.
 • Siltavuorenpenkereen vahtimestarit p. 191 29519.
 • Tarkemmat tiedot laitoksen henkilökunnasta laitoksen henkilökuntasivuilta.


  Last modified: Thu Mar 5 13:46:32 EET 2009