logo


Yleisen kielitieteen opetus 2007-08

Opiskeluoikeus

Normaali pääaineen opinto-oikeus saadaan pääsykokeen kautta. Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena. Pääaineekseen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla humanistisessa tiedekunnassa ja suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Pääaineen vaihtoa voi humanistisen tiedekunnan sisällä hakea kaksi kertaa vuodessa (hakuajat päättyvät 30.9. ja 31.1.). Tarvittavat lomakkeet löytyvät Almasta kohdasta Tiedekunta > Opiskelu ja opetus > Lomakkeet.

Tiedotus

Opintoneuvontaa annetaan HOPS-tapaamisten yhteydessä. Lisäksi opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoaikoinaan, professori Karlsson aine- ja syventäviä opintoja, yliopistonlehtori Kittilä perusopintoja varten. Dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitettavissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi (Fred Karlsson: fgk at ling dot helsinki dot fi).

Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on 29.8.2007 laitoksen tiloissa. Kokoontuminen aulassa.
Opinto-oppaan tietoihin tulevista muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen käytävillä olevilla ilmoitustauluilla ja laitoksen kotisivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/)

Lisätietoja laitokseen liittyvistä asioista voi kysyä yleisen kielitieteen opiskelijatuutorilta Stephan Schulzilta (stephan.schulz@helsinki.fi) Lisäksi laitoksen opiskelijoille on tarjolla unix-neuvontaa (neuvonta@ling.helsinki.fi). Neuvonta-ajat ovat nähtävillä mm. unix-luokassa.Opetus

Sopimuksen mukaan voi kursseja käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikoiskurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaavuuksista on varsinkin epäselvissä tapauksissa syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa.

Kursseille ilmoittautuminen

HUOM. Kursseille - lukuunottamatta seminaareja ja yleisen kielitieteen peruskursseja (peruskurssille ilmoittautuminen, ohjeet sekä painetussa opinto-oppaassa että alla) - ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Ilmoittautuminen yleisen kielitieteen peruskurssille: kurssille ilmoittaudutaan yleisen kielitieteen laitoksella (Siltavuorenpenger 20 A, 3.krs) kanslian (334C) edessä oleviin listoihin 28.8.2007-30.8.2007 klo 12-16.30. Ilmoittautuminen on sitova ja läsnäolo tarkistetaan ensimmäisellä kerralla. Poissaolo merkitsee kurssipaikan menetystä. Mikäli opiskelijalla on voittamaton este tulla ensimmäiselle luennolle, poissaolosta voi ilmoittaa viimeistään perjantaina 31.8.2007 sähkpostitse osoitteeseen seppo.kittila[at]helsinki.fi (koskee kaikkia ryhmiä), jolloin kurssipaikka säilyy.

Perusopinnot

Katso myös lukujärjestys periodeittain: P1, P2, P3, P4.

Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968)
Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16, päärakennus sali 13, 3.9.-17.10., Kittilä
Ryhmä 2 P1, ma, to 16-18, U40 sali 6, 3.9.-18.10., Airola
Ryhmä 3 P1, ti 14-16, pe 12-14, päärakennus sali 13, 4.9.-19.10., Leino

Grundkurs i allmän språkvetenskap (CYKb110 402968)
P1+P2, to 9-12, S20A ls 334D (paitsi 6.9., jolloin U40 sali 7), 6.9.-29.11., Weimer
HUOM! Ennakkotiedoista poiketen alkaa jo 6.9.; ensimmäisellä kerralla paikka Metsätalo, 13.9. alkaen Siltavuorenpenger.
18.10. ei ole luentoa.

Fonetiikan perusteet(FP 1)
P1 & P2, ke 10-12, pe 10-12
ennakkotiedoista poiketen pidetään 3.10.-19.10.2007 ja 31.10.-23.11.2007. Opetuspaikat: ks. kurssin kotisivu

Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (CYK130 402971)
P4, ma 10-12, S20A sh 303, to 10-12, S20A ls 334D, 10.3.-28.4., Kittilä

Syntaksin harjoituskurssi (CYK140 402972)
P2, ti 14-16, to 14-16, S20A ls 334D, 30.10.-13.12., Airola

Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (CYK150 402973)
P3, ma 12-14, P637, to 10-12, U38 F211, 14.1.-28.2., Kittilä

Pääaineen TVT-opinnot/Kieliteknologian atk-ympäristö (CLT130 401051)
Ks. kieliteknologia. Ilmoittautuminen WebOodissa

Perusopintojen kirjatentti (CYK180 402977)
Leino

Boktentamen för grundstudier (CYK180b 402977)
Karlsson

VALINNAISET KURSSIT

Maailman kielet (CYK170 402975)
P3, ti, pe 10-12, U37 sh 1, 15.1.-22.2., Miestamo

Kieli ja konteksti (CYK160 402974)
P3, ma 10-12, U40 sali 14, ke 14-16, U40 sali 13, Leino

VALINNAISET KURSSIT, ei luennoida tänä lukuvuonna.

Kielitieteen historia (CYK120 402976)
Kirjatentti: Leino

Aineopinnot

Katso myös lukujärjestys periodeittain (aine- ja syventävät opinnot): P1, P2, P3, P4.

Fonologian ja morfologian jatkokurssi (CYK210 402981)
P3, ti, pe 10-12, S20A ls 334D, 15.1.-22.2, Gruzdeva

Kieliopin kuvaus ja teoria (CYK215 402982)
P2, ti 10-12, S20A kokoush. 244, pe 10-12, S20A sh 303, 30.10.-7.12., Leino

Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (CYK220 402983)
P4, ma 12-14,ti 12-14, päärakennus sali 15, 10.3.-24.4., Kittilä

Proseminaari (CYK285 403002)
P2-P3, to 12-14, S20A lait. sh 331, alkaa 1.11.2007, Kittilä
Ilmoittautuminen Seppo Kittilälle sähköpostitse (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Jos tiedät jo aiheesi, mainitse se sähköpostiviestissäsi.

Työelämään orientoituminen (CYK299 403004)
P1, ke 16-18, S20A ls 334D, 5.9-17.10, Karlsson + useat vierailijat. Ilmoittautuminen sähköpostitse viimeistään 1.9. os. fgk at ling piste helsinki piste fi.

VALINNAISET KURSSIT

Kielitypologia (CYK222 402984)
P1, ti, to 12-14, S20A ls 334D, 4.9-11.10, Kittilä.

Semanttinen kielitypologia (CYK270 402998)
P2, ma 12-14,S20A sh303, ke 14-16,U40 sali 7, 29.10-5.12, Vilkki.

Diskurssianalyysi (CYK245 402989)
P1, ma 10-12, S20A ls 334D, to 10-12, S20A sh 303, 3.9.-11.10, Leino.

Luonnollisen kielen evoluutio
P2, to 14-16, pe 12-14, S20A sh 303, 1.11.-7.12, Karlsson.
HUOM! Kurssin nimi on muuttunut.

Näkökulmia kielen oppimiseen (CYK253 402992))
P4, ti, pe 10-12, S20A sh 303, 11.3.-25.4., Leino

Korpuslingvistiikan menetelmät (CYK257 402995)
P3, ma, ke 16-18, 14.1.-27.2., Airola. KURSSI PERUUNTUU!

Suomen syntaksin kysymyksiä ei-fennisteille (CYK281 403001)
P4, ke 14-16, U40 sali 8, pe 14-16, S20A ls 334D, 12.3-25.4., Vilkuna.

VALINNAISET KURSSIT KIRJATENTTEINÄ

Kielitypologia (CYK222 402984)
Kirjatentti: Kittilä.

Kielen muutos ja kielikontaktit (CYK225 402985)
Kirjatentti: Leino.

Psykolingvistiikka (CYK230 402986)
Kirjatentti: Karlsson.

Sosiolingvistiikka (CYK235 402987)
Kirjatentti: Leino.

Kaksikielisyys (CYK240 402988)
Kirjatentti: Karlsson.

Diskurssianalyysi (CYK245 402989)
Kirjatentti: Leino.

Ihmiskielen kehityshistoria (CYK250 472250/402990)
Kirjatentti: Karlsson.

Kieli ja sukupuoli (CYK251 402991 402991)
Kirjatentti: Karlsson.

Soveltava kielitiede (CYK253 402992)
Kirjatentti: Leino

Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet (CYK254 402993)
Kirjatentti: Karlsson.

Kenttätyömetodiikka (CYK256 402994)
Kirjatentti: Karlsson

Kenttätyömetodiikka ja korpuslingvistiikka (CYK257 472256)
Kirjatentti: Karlsson. (vanhat tutkintovaatimukset)

Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät (CYK258 402996)
Kirjatentti: Karlsson.

Yhden kielen opintoja (CYK260 402997)
Sovittava erikseen: Karlsson.

Syventävät ja jatko-opinnot

Kielitieteen metodioppi ja filosofiset perusteet (CYK310 403007)
P3, to 14-16, pe 12-14, S20A ls 334D, 17.1.-29.2, Karlsson
Luennot 1.2., 7.2. ja 8.2. on peruutettu.

Kielitieteen historia (CYK327 403015)
P4, to 14-16, pe 12-14, S20A ls334D, 13.3-2.5, Karlsson

Luonnollisen kielen evoluutio
P2, to 14-16, pe 12-14, S20A sh303, 1.11.-7.12, Karlsson.
HUOM! Kurssin nimi on muuttunut.

Seminaari (CYK350 403020)
P1-P4, ti 16-18, S20A laitoksen sh 331, alkaa 11.9., Karlsson
Ilmoittautuminen sähköpostitse viimeistään 10.9. os. fgk at ling piste helsinki piste fi.

Tutkijaseminaari (CYK950 472850)
P1-P4, ma 14-16, S20A laitoksen sh 331, alkamisaika 24.9., Karlsson

VALINNAISET KURSSIT

Semanttinen kielitypologia (CYK335 403018)
P2, ma 12-14, S20A sh303, ke 14-16, U40 sali 7, 29.10-5.12, Vilkki.

Kieliopin teoria (CYK312 403009)
P3, ti 12-14, S20A sh303, pe 14-16, S20A ls 334D, 15.1.-29.2.2007, Leino.

Suomen syntaksin kysymyksiä ei-fennisteille (CYK340 403019)
P4, ke 14-16, U40 sali 8, pe 14-16, S20A ls334D, 12.3-25.4, Vilkuna.

Työelämään orientoituminen (CYK399 403023)
P1, ke 16-18, S20A ls 334D, 5.9-17.10, Karlsson + useat vierailijat. Ilmoittautuminen sähköpostitse viimeistään 1.9. os. fgk at ling piste helsinki piste fi.

VALINNAISET KURSSIT, ei luennoida tänä lukuvuonna

Fonologia (CYK311 403008)
Kirjatentti: Karlsson.

Semantiikka ja kielenkäyttö (CYK313 403010)
Kirjatentti: Karlsson.

Kieli ja kulttuuri (CYK315 472316/403011)
Kirjatentti: Karlsson.

Kielisukulaisuus ja kielikontaktit (CYK326 403014)
Kirjatentti: Karlsson.

Metodiopintoja (CYK329 403016)
Vastuuhenkilö: Karlsson.

Aineopintojen opintojaksoja CYK210-CYK260 voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää syventäviin opintoihin. Samoin yleisen kielitieteen opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitosten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuudesta on sovittava professorin kanssa.

Kuulustelut

Luentokurssien ensimmäinen kuulustelu on viimeisellä luentokerralla. Syksyn luentokurssien (P1) toinen kuulustelu on to 15.11.2007 klo 14-17 päärakennuksen salissa 13 (ilmoittautuminen viimeistään pe 9.11.2007 klo 14 mennessä). Syksyn (P2) ja kevään (P3) kurssien uusintakuulustelu pidetään to 3.4.2008 klo 14-17 päärakennuksen salissa 13 (ilmoittautuminen viimeistään pe 28.3. klo 14 mennessä). Laitoksen oma kesätentti pidetään ke 4.6.2008 klo 9-12 Siltavuorenpenkereellä (S20A) ls 334D. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan merkitsemällä oma nimi, kuulustelijan nimi ja kuulusteltavan kurssin nimi ja laajuus (op/ov) laitoksen ilmoitustaululla Siltavuorenpenger 20A:ssa olevaan listaan. Kesätenttiin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä viimeinen ilmoittautumispäivä tulevat huhti-toukokuun vaihteessa laitoksen etusivulle HUOM! Viimeinen ilmoittautumispäivä tiedekunnan kesätentteihin on ma 12.5.2008

Kirjallisia kuulusteluja voi suorittaa tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. A-opas kohta Tiedekuntatentit). Pakollisia luento- ja harjoituskursseja lukuun ottamatta kaikki muut CYK-opintojaksot voi tenttiä kirjatentteinä.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150) liittyvän 2op (uudet tutkintovaatimukset)/3 ov (vanhat tutkintovaatimukset) kirjatenttilaajennuksen voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitoksen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopimuksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ja opiskelijanumerolla sekä sähköpostiosoitteella varustettu ilmoittautumiskuori laitoksen käytävällä sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö.


Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2007-08

(muutokset lihavoitu)

 • Cyk110 Peruskurssi, Kittilä
 • Cyk120 Kielitieteen historia, Leino
 • Cyk130 Fonologian ja morfologian hk, Kittilä
 • Cyk140 Syntaksin hk, Kittilä
 • Cyk150 Semantiikan ja pragmatiikan hk, Kittilä
 • Cyk160 Kieli ja konteksti, Leino
 • Cyk170 Maailman kielet, Kittilä
 • Cyk180 Perusopintojen kirjatentti, Leino
 • Cyk210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi, Karlsson
 • Cyk215 Kieliopin kuvaus ja teoria, Karlsson
 • Cyk220 Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, Kittilä
 • Cyk222 Kielitypologia, Kittilä
 • Cyk225 Kielen muutos ja kielikontaktit, Leino
 • Cyk230 Psykolingvistiikka, Karlsson
 • Cyk235 Sosiolingvistiikka, Leino
 • Cyk240 Kaksikielisyys, Leino
 • Cyk245 Diskurssianalyysi, Leino
 • Cyk250 Ihmiskielen kehityshistoria, Karlsson
 • Cyk251 Kieli ja sukupuoli, Leino
 • Cyk253 Soveltava kielitiede, Leino
 • Cyk254 Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet, Karlsson
 • Cyk256 Kenttätyömetodiikka ja korpuslingvistiikka, Karlsson
 • Cyk257 Korpuslingvistiikan menetelmät, Karlsson
 • Cyk258 Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät, Karlsson
 • Cyk260 Yhden kielen opintoja, Karlsson

 • Laitos

  Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan kahta oppiainetta: yleistä kielitiedettä ja kieliteknologiaa, sekä opintokokonaisuutta monikielinen ammattiviestintä (MonAKO). Näistä kaksi ensimmäistä voi olla pääaineena.

  Laitoksen esimies: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta yhteystiedot

  Laitoksen johtoryhmä:: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta johtorymä


  Aspekti ry.

  Aspekti ry on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on oma kotisivunsa: http://www.ling.helsinki.fi/aspekti/, postilaatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi owner-as-pekti@ling.helsinki.fi). Lisätietoja Aspektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisivujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Vilma Parkkoselta, Aspektin puheenjohtajalta (vilma.parkkonen@helsinki.fi). Aspektin hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).


  Kirjastot

  Yleisen kielitieteen laitoksen kirjasto on Philosophicassa, Siltavuorenpenger 20 A, 3. kerros ( http://www.ling.helsinki.fi/laitos/kirjasto.shtml. Linguistica Generalia sijaitsee tiedekunnan kirjaston Metsätalon toimipisteessä (ks. A-opas kohta Tiedekunnan hallinto ja palvelut).


  Opettajat

 • Karlsson, Fred, MA, FT, prof., S20A h. 320, p. 191 29327.
 • Kittilä, Seppo, FT, yliopoistonleht., S20A h. 321.
 • Leino, Jaakko FT., yliopistonleht., S20A h. 322a.
 • Opettajien vastaanottoajat ilmoitetaan myöhemmin.

  Dosentit

 • Ahlqvist, Anders, FT, keltologian dos., Sydneyn yliopiston keltologian professori.
 • Anttila, Arto, PhD, dos., Stanfordin yliopiston lingvistiikan professori.
 • Granqvist, Kimmo, FT, nykykreikan kielen ja yleisen kielitieteen dosentti, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (kimmo.granqvist[at]kotus.fi)
 • Kukkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Leinonen, Marja, FT, dos.
 • Miestamo, Matti, FT, dos.
 • Määttä, Urho FT, dos., Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen leht.
 • Nyman, Martti FT, yleisen kielitieteen ja indoeurooppalaisen kielentutkimuksen dos., Turun yliopiston klassisen filologian leht.
 • Suihkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Vilkuna, Maria, FT, suomen kielen ja yleisen kielitieteen dos., Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
 • Tuntiopettajat

  (Tavattavissa opetuksen yhteydessä, S20A h. 334B, p. 191 29310).

 • Airola, Anu, FM, h. 324.
 • Gruzdeva, Ekaterina, Ph.D., h. 334B.
 • Weimer, Kjell, FK (kjell.weimer@helsinki.fi).

 • Laitoksen muu henkilökunta

 • Ratia, Johanna, amanuenssi, S20 h. 334C, p. 191 29306.
 • Siltavuorenpenkereen vahtimestarit p. 191 29519.
 • Tarkemmat tiedot laitoksen henkilökunnasta laitoksen henkilökuntasivuilta.


  Last modified: Mon May 26 13:46:45 EEST 2008