logo


Yleisen kielitieteen opetus 2006-07

Opiskeluoikeus

Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena. Pääaineekseen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla humanistisessa tiedekunnassa ja suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Pääaineen vaihtoa voi humanistisen tiedekunnan sisällä hakea kaksi kertaa vuodessa (hakuajat päättyvät 30.9. ja 31.1.). Tarvittavat lomakkeet löytyvät Almasta kohdasta Tiedekunta > Opiskelu ja opetus > Lomakkeet.

Tiedotus

Opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoaikoinaan, professori Karlsson syventäviä opintoja, yliopistonlehtori Laury aineopintoja ja yliopistonlehtori Kittilä perusopintoja varten. Dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitettavissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi.

Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on ke 30.8.2006 klo 12-13 laitoksen tiloissa (S20 A, ls 334D).
Opinto-oppaan tietoihin tulevista muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen käytävillä olevilla ilmoitustauluilla ja laitoksen kotisivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/)

Lisätietoja laitokseen liittyvistä asioista voi kysyä yleisen kielitieteen opiskelijatuutorilta Stephan Schulzilta (stephan.sculz@helsinki.fi) Lisäksi laitoksen opiskelijoille on tarjolla unix-neuvontaa (neuvonta@ling.helsinki.fi). Neuvonta-ajat ovat nähtävillä mm. unix-luokassa.Opetus

Sopimuksen mukaan voi kursseja käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikoiskurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaavuuksista on varsinkin epäselvissä tapauksissa syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa.

Kursseille ilmoittautuminen

HUOM. Kursseille - lukuunottamatta seminaareja ja yleisen kielitieteen peruskursseja (peruskurssille ilmoittautuminen, ohjeet sekä painetussa opinto-oppaassa että alla) - ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Ilmoittautuminen yleisen kielitieteen peruskurssille: Kurssille ilmoittaudutaan yleisen kielitieteen laitoksella (Siltavuorenpenger 20A, 3. kerros) kanslian edessä 29.8.-31.8.2006 klo 12-16.30.
Ilmoittautuminen on sitova. Ensimmäisellä luentokerralla tarkistetaan läsnäolo. Poissaolo merkitsee kurssipaikan menetystä. Jos on voittamaton este tulla ensimmäiselle luennolle, poissaolosta voi ilmoittaa viimeistään perjantaina 1.9.2006 sähköpostitse (ritva.laury[at]helsinki.fi), jolloin kurssipaikka säilyy.

Perusopinnot

Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 472110/402968)
Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16, päärakennus sali 13, 4.9.-23.10., Kittilä
Ryhmä 2 P1, ma 16-18 päärakennus sali 5, to 16-18 päärakennus sali 13, 4.9.-26.10., Airola
Ryhmä 3 P1, ti 14-16, päärakennus sali 13, pe 12-14 päärakennus sali 13, 5.9.-24.10., Laury

Grundkurs i allmän språkvetenskap (CYKb110 472110/402968)
P1+P2, to 9-12, S20A ls 334D, 14.9.-30.11., Weimer

Fonetiikan perusteet

Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (CYK130 472130/402971)
Ryhmä 1 P2, ma 10-12, S20A, ls 334D, ke 14-16 S20A sh 303, 30.10.-13.12., Palviainen
HUOM! Tämä kurssi on siirretty 2.periodille. Myös viikonpäivät ja kellonajat ovat muuttuneet.
Ryhmä 2 P3, ma, to 10-12, M11 ls 1, 15.1.-5.3., Kittilä

Syntaksin harjoituskurssi (CYK140 472140/402972)
Ryhmä 1 P2, ma 14-16, to 14-16, M11 ls 4, 30.10.-18.12., Airola
Ryhmä 2 P4, ma 10-12, U40 sali 14, to 10-12, U40 sali 13, 12.3.-7.5., Gruzdeva

Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (CYK150 472150/402973)
P3, ti 12-14, päärakennus sali 6, pe 12-14, aud XIV, 16.1.-3.3., Kittilä

Kieliteknologian atk-ympäristö (CLT130 401051)
Ks. kieliteknologia.

Perusopintojen kirjatentti (CYK180 472180/402977)
Laury

Boktentamen för grundstudier (CYK180b 472180/402977)
Karlsson

VALINNAISET KURSSIT, ei luennoida tänä lukuvuonna.

Kielitieteen historia (CYK120 472120/402976)
Kirjatentti: Laury.

Kieli ja konteksti (CYK160 472160/402974)
Kirjatentti: Laury.

Maailman kielet (CYK170 472170/402975)
Kirjatentti: Kittilä.

Aineopinnot

Fonologian ja morfologian jatkokurssi (CYK210 402981)
P3, ti, pe 10-12, S20A ls 334D, 16.1.-23.2., Gruzdeva

Kieliopin kuvaus ja teoria (CYK215 472216/402982)
P2, ti, pe 10-12, S20A ls 334D, 31.10.-8.12., Laury

Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (CYK220 472220/402983)
P3-P4, ma 12-14, S20A ls 334D, 15.1.-26.2., 12.3.-16.4., Gruzdeva
HUOM! Kurssin päivämäärät, kellonajat, paikka ja opettaja ovat vaihtuneet.

Proseminaari (CYK285 472285/403002)
P2-P3, to 12-14, lait. sh 331, alkaa 9.11.2006, Laury
Ilmoittautuminen Ritva Laurylle sähköpostitse (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Jos tiedät jo aiheesi, mainitse se sähköpostiviestissäsi.

Työelämään orientoituminen (CYK299)
Karlsson

ERIKOISKURSSIT

Bantukielen kurssi
P1+P2, to 10-12, U38 B114, alkaa 7.9., Harjula

Muinaisiiriin alkeet
P1, ma, ti 10-12, laitoksen seminaarihuone 331, 4.9.-10.10., Ahlqvist

Historiallinen morfologia (CYK270/275/280/281 472261/402998, 472262/402999, 472280/403000, 472281/403001)
P4, ke 10-12 U40 sali 7, to 12-14 U40 sali 5, 14.3.-26.4., Palviainen

VALINNAISET KURSSIT

Kielitypologia (CYK222 472223/402984)
P1, ti, to, 12-14, S20A ls 334D, 5.9.-12.10., Kittilä

Kielen muutos ja kielikontaktit (CYK225 402985)
P1, ti 10-12, S20A ls 334D, pe 10-12, S20A, ls 334D, alkaa 5.9., Palviainen
HUOM! Tämä kurssi on siirretty 1.periodille. Myös viikonpäivät ja kellonajat ovat muuttuneet.

Sosiolingvistiikka (CYK235 472235/402987)
P3, ma, to 10-12, S20A ls334D, 22.1.-1.3.07 Laury
HUOM! Kurssi alkaa ja päättyy viikkoa myöhemmin kuin aiemmin on ilmoitettu.

VALINNAISET KURSSIT, ei luennoida tänä lukuvuonna

Psykolingvistiikka (CYK230 472230/402986)
Kirjatentti: Karlsson.

Kaksikielisyys (CYK240 472240/402988)
Kirjatentti: Laury.

Diskurssianalyysi (CYK245 472245/402989)
Kirjatentti: Laury.

Ihmiskielen kehityshistoria (CYK250 472250/402990)
Kirjatentti: Karlsson.

Kieli ja sukupuoli (CYK251 472251/402991)
Kirjatentti: Laury.

Soveltava kielitiede (CYK253 472253/402992)
Kirjatentti: Laury.

Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet (CYK254 472254/402993)
Kirjatentti: Karlsson.

Kenttätyömetodiikka (CYK256 402994)
Kirjatentti: Karlsson

Korpuslingvistiikan menetelmät (CYK257 402995)
Kirjatentti: Karlsson.

Kenttätyömetodiikka ja korpuslingvistiikka (CYK257 472256)
Kirjatentti: Karlsson. (vanhat tutkintovaatimukset)

Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät (CYK258 472258/402996)
Kirjatentti: Karlsson.

Yhden kielen opintoja (CYK260 472260/402997)
Kirjatentti: Karlsson.

Syventävät ja jatko-opinnot

Kielitieteen metodioppi ja filosofiset perusteet (CYK310 472310/403007)
P3, to 14-16, S20A ls 334D, pe 12-14, U40 sali 12, 18.1.-23.2., Karlsson

Kielitieteen historia (CYK327 472329/403015)
P1, to 14-16, pe 12-14, S20A, ls 334D, 7.9.-13.10., Karlsson

Seminaari (CYK350 472350/403020)
P1-P4, ti 16-18, laitoksen sh 331, alkaa 12.9., Karlsson
Ilmoittautuminen sähköpostitse viimeistään 9.9. os. fgk piste at ling piste helsinki piste fi.

Työelämään orientoituminen (CYK399 403023)
Karlsson

Tutkijaseminaari (CYK950 472850)
P1-P4, ma 14-16, laitoksen sh 331, alkamisaika ilmoitetaan myöhemmin, Karlsson

ERIKOISKURSSIT

Arkikielen tutkimus
P4, ti, pe 10-12, S20A ls 334D, 13.3.-27.4., Laury

Historiallinen morfologia (CYK330/335/340 472331/403017, 472335/403018, 472341/403019)
P4, ke 10-12 U40 sali 7, to 12-14 U40 sali 5, 14.3.-26.4., Palviainen

VALINNAISET KURSSIT

Kieliopin teoria (CYK312 472314/403009)
P2, to 14-16, pe 12-14, ls 334D, 2.11.-15.12., Karlsson.
HUOM! Kurssi päättyy viikkoa myöhemmin kuin aiemmin on ilmoitettu. Luennot 30.11. ja 1.12. on peruutettu.

Kielitypologia ja universaalit (CYK324 472325/403013)
P4, to 14-16, pe 12-14, U37 sh 3,15.3.-27.4. Kittilä

VALINNAISET KURSSIT, ei luennoida tänä lukuvuonna

Fonologia (CYK311 403008)
Kirjatentti: Karlsson.

Semantiikka ja kielenkäyttö (CYK313 /403010)
Kirjatentti: Karlsson.

Kieli ja kulttuuri (CYK315 472316/403011)
Kirjatentti: Karlsson.

Kielisukulaisuus ja kielikontaktit (CYK326 403014)
Kirjatentti: Karlsson.

Metodiopintoja (CYK329 403016)
Vastuuhenkilö: Karlsson.

Aineopintojen opintojaksoja CYK210-CYK260 voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää syventäviin opintoihin. Samoin yleisen kielitieteen opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitosten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuudesta on sovittava professorin kanssa.

Kuulustelut

Luentokurssien ensimmäinen kuulustelu on viimeisellä luentokerralla. Syksyn luentokurssien toinen kuulustelu on to 16.11.2006 klo 14-17 S20C sali 2 (ilmoittautuminen viimeistään pe 10.11. klo 14 mennessä). Syksyn kurssien viimeinen kuulustelu on pe 26.1.2007 klo 14-17 Päärakennuksen salissa 10 (ilmoittautuminen viimeistään pe 19.1.2007 klo 14 mennessä). Kevään kurssien uusintakuulustelu pidetään to 29.3.2007 klo 14-17 S20C sali 2 (ilmoittautuminen viimeistään pe 23.3. klo 14 mennessä). Laitoksen oma kesätentti pidetään ke 6.6.2007 klo 9-12 S20A ls 334D. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan merkitsemällä oma nimi, kuulustelijan nimi ja kuulusteltavan kurssin nimi ja laajuus (op/ov) laitoksen ilmoitustaululla Siltavuorenpenger 20A:ssa olevaan listaan. Kesätenttiin ilmoittaudutaan tenttikuorella. HUOM! Viimeinen ilmoittautumispäivä sekä tiedekunnan että laitoksen kesätentteihin on ma 14.5.2007

Kirjallisia kuulusteluja voi suorittaa tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. A-opas kohta Tiedekuntatentit). Pakollisia luento- ja harjoituskursseja lukuun ottamatta kaikki muut CYK-opintojaksot voi tenttiä kirjatentteinä.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150) liittyvän 2op/3 ov kirjallisuuden voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitoksen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopimuksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ja opiskelijanumerolla sekä sähköpostiosoitteella varustettu ilmoittautumiskuori laitoksen käytävällä sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö.


Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2006-07

(muutokset lihavoitu)

 • Cyk110 Peruskurssi, Laury
 • Cyk120 Kielitieteen historia, Laury
 • Cyk130 Fonologian ja morfologian hk, Kittilä
 • Cyk140 Syntaksin hk, Kittilä
 • Cyk150 Semantiikan ja pragmatiikan hk, Kittilä
 • Cyk160 Kieli ja konteksti, Laury
 • Cyk170 Maailman kielet, Kittilä
 • Cyk180 Perusopintojen kirjatentti, Laury
 • Cyk210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi, Karlsson
 • Cyk215 Kieliopin kuvaus ja teoria, Karlsson
 • Cyk220 Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, Kittilä
 • Cyk222 Kielitypologia, Kittilä
 • Cyk225 Kielen muutos ja kielikontaktit, Laury
 • Cyk230 Psykolingvistiikka, Karlsson
 • Cyk235 Sosiolingvistiikka, Laury
 • Cyk240 Kaksikielisyys, Laury
 • Cyk245 Diskurssianalyysi, Laury
 • Cyk250 Ihmiskielen kehityshistoria, Karlsson
 • Cyk251 Kieli ja sukupuoli, Laury
 • Cyk253 Soveltava kielitiede, Laury
 • Cyk254 Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet, Karlsson
 • Cyk256 Kenttätyömetodiikka ja korpuslingvistiikka, Karlsson
 • Cyk257 Korpuslingvistiikan menetelmät, Karlsson
 • Cyk258 Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät, Karlsson
 • Cyk260 Yhden kielen opintoja, Karlsson

 • Laitos

  Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan kahta oppiainetta: yleistä kielitiedettä ja kieliteknologiaa, sekä opintokokonaisuutta monikielinen ammattiviestintä (MonAKO). Näistä kaksi ensimmäistä voi olla pääaineena.

  Laitoksen esimies: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta yhteystiedot

  Laitoksen johtoryhmä:: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta johtorymä


  Aspekti ry.

  Aspekti ry on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on oma kotisivunsa: http://www.ling.helsinki.fi/aspekti/, postilaatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi owner-as-pekti@ling.helsinki.fi). Lisätietoja Aspektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisivujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Vilma Parkkoselta, Aspektin puheenjohtajalta (vilma.parkkonen@helsinki.fi). Aspektin hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).


  Kirjastot

  Yleisen kielitieteen laitoksen kirjasto on Philosophicassa, Siltavuorenpenger 20 A, 3. kerros ( http://www.ling.helsinki.fi/laitos/kirjasto.shtml. Linguistica Generalia sijaitsee tiedekunnan kirjaston Metsätalon toimipisteessä (ks. A-opas kohta Tiedekunnan hallinto ja palvelut).


  Opettajat

 • Karlsson, Fred, MA, FT, prof., S20A h. 320, p. 191 29327.
 • Kittilä, Seppo, FT, yliopoistonleht., S20A h. 321.
 • Laury, Ritva Ph.D., yliopistonleht., S20A h. 325.
 • Opettajien vastaanottoajat ilmoitetaan myöhemmin.

  Dosentit

 • Ahlqvist, Anders, FT, keltologian dos., Galwayn yliopiston prof. (ahlqvist@nuigalway.ie).
 • Anttila, Arto, PhD, dos., Stanford University.
 • Kukkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Leinonen, Marja, FT, dos.
 • Määttä, Urho FT, dos., Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen leht.
 • Nyman, Martti FT, yleisen kielitieteen ja indoeurooppalaisen kielentutkimuksen dos., Turun yliopiston klassisen filologian leht.
 • Suihkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Vilkuna, Maria, FT, suomen kielen ja yleisen kielitieteen dos., Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
 • Tuntiopettajat

  (Tavattavissa opetuksen yhteydessä, S20A h. 334B, p. 191 29310).

 • Airola, Anu, FM, h. 334B.
 • Gruzdeva, Ekaterina, Ph.D., h. 334B.
 • Harjula, Lotta
 • Palviainen, Santeri, FL.
 • Weimer, Kjell, FK (kjell.weimer@helsinki.fi).

 • Laitoksen muu henkilökunta

 • Kalliokoski, Panu, atk-suunnittelija, admin@ling.helsinki.fi.
 • Kamppuri, Kirsti, atk-suunnittelija, S20A h. 334C, p. 191 29305.
 • Ratia, Johanna, amanuenssi, S20 h. 334C, p. 191 29306.
 • Siltavuorenpenkereen vahtimestarit p. 191 29519.
 • Tarkemmat tiedot laitoksen henkilökunnasta laitoksen henkilökuntasivuilta.


  Last modified: Tue Jun 12 18:05:26 EEST 2007