logo


 

Yleinen kielitiede


Opintojaksojen vastaavuudet uuden ja vanhan asetuksen mukaisissa tutkinnoissa


Oheisissa taulukoissa esitetyt opintoviikko- ja opintopistemäärät vastaavat opintojaksojen tutkintovaatimusten mukaisia laajuuksia. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia opintosuorituksia ei siis muunneta opintopisteksi suoraan näiden taulukoiden mukaan (muuntokerroin on aina 2).  


 

YLEISEN KIELITIETEEN PERUSOPINNOT

 

Vanhan asetuksen mukaiset opintojaksot

Uuden asetuksen mukaiset opintojaksot

Ov

Op

CYK110 Yleisen kielitieteen peruskurssi*

1-3 (2)

2-5 (5)

Fonetiikan perusteet, Vfo111, Vfo114 tai CTL103

CTL120 Fonetiikan perusteet

1 (1)

2 (2)

CYK130 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi

2-5 (2-5)**

3-7 (3-5)**

CYK140 Syntaksin harjoituskurssi

2-5 (2-5)**

3-7 (3-5)**

CYK 150 Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi

2-5 (2-5)**

3-7 (3-5)**

CYK120 Kielitieteen historia

1-2

3

CYK160 Kieli ja konteksti

2-5

3-7

CYK170 Maailman kielet

1-2

3-7

CYK180, 180b Kirjatentti –boktentamen

2-6

3-7

Cyk112 Atk:n perustaidot kielitieteiden opiskelijoille

CTL130 Kieliteknologian atk-ympäristö

1-2

1 (+2 tdk:n)

CTL190 kieliteknologian johdantokurssi

2

* Lihavoidut opintojaksot: pakollisia aineopintoihin jatkaville.

** Pääaineopiskelijat ja aineopintoihin jatkavat sivuaineopiskelijat: kaksi näistä kursseista 5 ov:n / vähintään 5 op:n laajuisina, kolmas vähintään 2 ov:n / 3 op:n laajuisena.

 


 

YLEISEN KIELITIETEEN AINEOPINNOT

 

Vanhan asetuksen mukaiset opintojaksot

Uuden asetuksen mukaiset opintojaksot

Ov

Op

 

CYK205 HOPS*

 

2 + 1 (tdk)

CYK210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi

2-5**

3-7**

CYK215 Kieliopin kuvaus ja teoria

2-5**

3-7**

CYK220 Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi

2-5**

3-7**

CYK222 Kielitypologia

2-5

3-5

CYK225 Historiallinen kielitiede

CYK225 Kielen muutos ja kielikontaktit

2-5

3-5

CYK230 Psykolingvistiikka

2-6

3-5

Cyk235 Sosiolingvistiikka

2-5

3-7

CYK240 Kaksikielisyys

2-4

3-5

CYK245 Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi

CYK245 Diskurssianalyysi

2-5

3-5

CYK250 Ihmiskielen kehityshistoria

2-5

3-6

CYK251 Kieli ja sukupuoli

1-3

3-7

CYK235 Soveltava kielitiede

2-5

3-5

CYK254 Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet

1-5

3-5

CYK257 Kenttätyömetodiikka ja

 

1-4

 

               korpuslingvistiikka

 

 

 

 

CYK256 Kenttätyömetodiikka

 

4

 

CYK257 Korpuslingvistiikan menetelmät

 

3-5

CYK258 Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät

1-2

3

CYK260 Yhden kielen opintoja

1-3

3

CYK270 Erikoiskurssi tai kirjatentti

2-5

3-5

CYK275 Erikoiskurssi tai kirjatentti

2-5

3-5

CYK280 Erikoiskurssi tai kirjatentti

2-5

3-5

CYK281 Erikoiskurssi tai kirjatentti

2-5

3-5

CYK285 Proseminaari

2-3

4

CYK290 Kandidaatintutkielma

3

6

CYK299 Työharjoittelu

CYK299 Työelämään orientoituminen

1-3

2

* Lihavoidut opintojaksot: pakollisia pääaineopiskelijoille.

** Pääaineopiskelijoille on kaksi näistä opintojaksoista pakollisia, yksi on suoritettava vähintään 5 ov:n / 7 op:n laajuisena.


YLEISEN KIELITIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

 

Vanhan asetuksen mukaiset opintojaksot

Uuden asetuksen mukaiset opintojaksot

Ov

Op

 

CYK305 HOPS**

1

CYK310 Kielitieteen metodologia / metodioppi ja filosofiset perusteet*

2-5

3-10

 

CYK311 Fonologia

3-7

CYK312 Kieliopin teoria

2-6

3-7

CYK313 Semantiikka ja kielenkäyttö

2-5

3-7

CYK315 Kieli ja kulttuuri

2-5

3-7

CYK318 Kielen synty monitieteisenä ongelmana

2-5

3-7

CYK324 Kielitypologia ja universaalit

2-5

3-7

CYK326 Kielisukulaisuus ja kielikontaktit

2-6

3-7

CYK327 Kielitieteen historia*

3-6

3-8

 

CYK329 Metodiopintoja

3-5

CYK330 Erikoiskurssi tai kirjatentti

2-5

3-5

CYK335 Erikoiskurssi tai kirjatentti

2-5

3-5

CYK340 Erikoiskurssi tai kirjatentti

2-5

3-5

CYK350 Seminaari*

5

5-8

CYK800 Pro gradu –tutkielma**

20

40

 

CYK805 Sivuainetutkielma***

20

 

CYK399 Työelämään orientoituminen**

5

* Vanhan asetuksen mukaan opiskeleville pakollisia opintojaksoja.

** Uuden asetuksen mukaan opiskeleville pääaineopiskelijoille pakollisia edellisten lisäksi samoin kuin yksi erikoisaloista CYK312-CYK326

*** Pakollinen sivuaineopiskelijoille.