logo


Yleisen kielitieteen siirtymäsäännöt

 

Yleisen kielitieteen tiedotustilaisuus uuteen tutkintojärjestelmään siirtymisestä pidetään pe 2.9.2005 klo 12-13 S20A ls 334D.

Katso myös tiedekunnan yleiset periaatteet siirtymisestä.

 

Siirtyminen vanhan asetuksen mukaisten perusopintojen jälkeen

 

Vanhan asetuksen mukaisesti opiskeleva kielitieteen pääaineopiskelija ja aineopintoihin jatkava sivuaineopiskelija suorittaa perusopinnot vähintään 20 ov:n ja enintään 34 ov:n laajuisina. Uuteen tutkintojärjestelmään siirryttäessä opintoviikot muutetaan opintopisteiksi kertomalla opintoviikkomäärä kahdella. Perusopintojen jälkeen siirtyvällä perusopintojen laajuus voi siis vaihdella 40 opintopisteestä 68 opintopisteeseen.

 

Vanhan asetuksen mukaisten perusopintojen jälkeen aineopintoja tulee suorittaa siten, että perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus on pääaineessa vähintään 70 opintopistettä ja sivuaineessa vähintään 60 opintopistettä.

 

Kielitieteen pääaineopiskelijan on kuitenkin perusopintojen laajuudesta riippumatta suoritettava 24 opintopisteen laajuiset pakolliset aineopinnot, jotka koostuvat seuraavasti:

 

Kaksi seuraavista opintojaksoista siten, että näistä ainakin toinen suoritetaan 7 opintopisteen laajuisena:

 

CTK210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi

3-7 op

CYK215 Kieliopin kuvaus ja teoria

3-7 op

CYK220 Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi

3-7 op

 

Näiden lisäksi

 

CYK285 Proseminaari

4 op

CYK290 Kandidaatintutkielma

6 op

CYK205 HOPS

2 op

CYK299 Työelämään orientoituminen

2 op

 

Sivuaineopiskelijalle pakollisia aineopintojen opintojaksoja ovat CYK210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi, CYK215 Kieliopin kuvaus ja teoria, CYK220 Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, sekä CYK285 Proseminaari.

 

 

Siirtyminen vanhan asetuksen mukaisten aineopintojen jälkeen

 

Vanhan asetuksen mukaisten perus- ja aineopintojen jälkeen siirtyvän pääaineopiskelijan  on suoritettava syventävät opinnot vähintään 80 opintopisteen laajuisina (sisältää pro gradu tutkielman 40 opintopistettä), sivuaineopiskelijan 60 opintopisteen laajuisina (sisältää sivuainetutkielman 20 opintopistettä).

 

Kaikille pakollisia opintojaksoja ovat

 

CYK310 Kielitieteen metodioppi ja filosofiset perusteet

3-10 op

CYK327 Kielitieteen historia

3-8 op

CYK350 Seminaari

5-8 op

 

sekä yksi seuraavista erikoisaloista:

 

CYK311 Fonologia

3-7 op

CYK312 Kieliopin teoria

3-7 op

CYK313 Semantiikka ja kielenkäyttö

3-7 op

CYK315 Kieli ja kulttuuri

3-7 op

CYK318 Kielen synty monitieteisenä ongelmana

3-7 op

CYK324 Kielitypologia ja universaalit

3-7 op

CYK326 Kielisukulaisuus ja kielikontaktit

3-7 op

 

Pääaineopiskelijalle ovat lisäksi pakollisia opintojakso CYK399 Työelämään orientoituminen (5 op) sekä CYK305 HOPS (1 op).


Yksittäiset opintojaksot, joita ei ole sidottu mihinkään kokonaisuuteen, muutetaan opintopisteiksi kertomalla opintoviikot kahdella.