logo


Yleisen kielitieteen opetus 2005-06

Opiskeluoikeus

Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena. Pääaineekseen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla humanistisessa tiedekunnassa ja suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Pääaineen vaihtoa voi humanistisen tiedekunnan sisällä hakea kaksi kertaa vuodessa (hakuajat päättyvät 30.9. ja 31.1.). Tarvittavat lomakkeet saa humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta kohdasta Opiskelu -> Opiskeluoikeudet -> Humanistisen tiedekunnan opiskelijat.

Tiedotus

Opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoaikoinaan, professori Karlsson syventäviä opintoja, yliopistonlehtori Laury aineopintoja ja syyslukukaudella assistentti Airola perusopintoja varten. Dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitettavissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi.

Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on pe 2.9. klo 13-15 S20A ls 334D (Siltavuorenpenger 20 A).
Opinto-oppaan tietoihin tulevista muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen käytävillä olevilla ilmoitustauluilla ja laitoksen kotisivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/)

Lisätietoja laitokseen liittyvistä asioista voi kysyä yleisen kielitieteen opiskelijatuutoreilta Esko Niiraselta (esko.niiranen@helsinki.fi) ja Mikko Virmajoelta (mikko.virmajoki@helsinki.fi). Lisäksi laitoksen opiskelijoille on tarjolla unix-neuvontaa (neuvonta@ling.helsinki.fi). Neuvonta-ajat ovat nähtävillä mm. unix-luokassa.

Tiedotustilaisuus vanhoille opiskelijoille uuteen tutkintojärjestelmään siirtymisestä pidetään pe 2.9. klo 12-13 S20A ls 334D.


Opetus

Sopimuksen mukaan voi kursseja käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikoiskurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaavuuksista on varsinkin epäselvissä tapauksissa syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa.

HUOM. Kursseille - lukuunottamatta seminaareja - ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Perusopinnot

Katso myös lukujärjestys periodeittain: P1, P2, P3, P4.

Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968)
Ryhmä 1 sl:p1, ma 12-14, ke 14-16, päärakennus sali 12, 5.9.-24.10., Heinämäki
Ryhmä 2 sl:p1, ma 16-18 päärakennus sali 5, to 16-18 päärakennus sali 12, 5.9.-24.10., Airola
Ryhmä 3 sl:p1+p2, ma 10-12, päärakennus sali 8, 5.9.-19.12., Gruzdeva
Ryhmä 4 kl:p3, ma 12-14, ke 14-16 päärakennus sali 12, 16.1.-6.3., Heinämäki

Grundkurs i allmän språkvetenskap (CYKb110 402968)
ht:p1+p2, to 9-12, U40 sali 8, 8.9.-24.11., Weimer
HUOM: kurssin pitopaikka on muuttunut.Kurssi pidetään Siltavuorenpenkereellä os. S20A ls 334D.

Fonetiikan perusteet (CLT120)
Ks. kieliteknologia.

Kielitieteen historia (CYK120 402976)
Kirjatentti: Laury.

Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (CYK130 402971)
Ryhmä 1 sl:p1+p2, pe 10-12, S20A ls 334D, 9.9.-16.12., Kauhanen
HUOM: pe 21.10. ja pe 11.11. EI ole luentoja. Sen sijaan perjantain 14.10. luento pidetään klo 8-12.
Ryhmä 2 kl:p3, ti, to 10-12, S20A sh 303, 17.1.-7.3., Sinnemäki
HUOM! 1. luentokertaa lukuunottamatta luennot alkavat tasan klo 10.00.

Syntaksin harjoituskurssi (CYK140 402972)
Ryhmä 1 sl ja kl:p2+p3, pe 12-14, S20A ls 334D, 4.11.-16.12. ja 20.1.-10.3., Pälsi
Ryhmä 2 kl:p4, ti, to 16-18, S20A sh 303, 14.3.-9.5., Airola
Syntaksin harjoituskurssin 2. ryhmän opettaja vaihtuu. Uusi opettaja on Marja Pälsi. Kurssin aika ja paikka pysyvät ennallaan.

Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (CYK150 402973)
kl:p3, ti, to 16-18, aud XIV, 17.1.-7.3., Airola
HUOM: Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi siirtyy 4. periodille.
Uusi aika ja paikka: ti 14-16, K6 ls 312, to 14-16 S20A ls 334d, 14.3.-9.5., Airola

Kieli ja konteksti (CYK160 402974)
Kirjatentti: Laury.

Maailman kielet (CYK170 402975)
Kirjatentti: Karlsson.

Kieliteknologian atk-ympäristö (CLT130)
Ks. kieliteknologia.

Perusopintojen kirjatentti (CYK180 402977)
Kirjatentti: Laury.

Boktentamen för grundstudier (CYK180b 402977)
Boktentamen: Karlsson.

Aineopinnot

Katso myös lukujärjestys periodeittain: P1, P2, P3, P4.

Fonologian ja morfologian jatkokurssi (CYK210 402981)
kl:p3, ti, pe 10-12, S20A ls 334D, 17.1.-24.2., Gruzdeva

Kieliopin kuvaus ja teoria (CYK215 402982)
sl:p2, ti, pe 10-12, S20A sh 303, 1.11.-13.12., Laury

Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (CYK220 402983)
kl:p4, ma, to 10-12, S20A sh 303, 13.3.-27.4., Gruzdeva

Kielitypologia (CYK222 402984)
sl:p1, ti, to 12-14, S20A ls 334D, 6.9.-13.10., Miestamo

Kielen muutos ja kielikontaktit (CYK225 402985)
Kirjatentti: Laury.

Psykolingvistiikka (CYK230 402986)
Kirjatentti: Karlsson.

Sosiolingvistiikka (CYK235 402987)
Kirjatentti: Laury.

Kaksikielisyys (CYK240 402988)
sl:p2, ma, to 10-12, S20A ls 334D, 31.10.-8.12., Laury

Diskurssianalyysi (CYK245 402989)
sl:p1, ti, pe 10-12, S20A sh 303, 6.9.-14.10., Laury
HUOM: ensimmäinen luento ti 6.9.05 alkaa vasta klo 11.

Ihmiskielen kehityshistoria (CYK250 402990)
Kirjatentti: Karlsson.

Kieli ja sukupuoli (CYK251 402991)
kl:p4, ti, pe 10-12, S20A ls 334D, 14.3.-28.4., Laury

Soveltava kielitiede (CYK253 402992)
Kirjatentti: Laury.

Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet (CYK254 402993)
Kirjatentti: Karlsson.

Kenttätyömetodiikka (CYK256 402994)
sl:p1, ma 12-14, to 10-12, päärakennus sali 16, 5.9.-13.10., Gruzdeva

Korpuslingvistiikan menetelmät (CYK257 402995)
Kirjatentti: Karlsson.

Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät (CYK258 402996)
Kirjatentti: Karlsson.

Yhden kielen opintoja (CYK260 402997)
Kirjatentti: Karlsson.
Tähän kohtaan voi sisällyttää esim. syksyllä 2005 pidettävän esperanton alkeiskurssin (1ov/2op).

Modaalisuus ja kielitypologia (CYK270/CYK275/CYK280/CYK281 ja CYK330/CYK335/CYK340)
sl:p2, ti, ke 14-16, S20A sh 303, 1.11.-13.12., Vilkki
HUOM: viimeinen luentokerta on ennakkotiedoista poiketen 14.12., ei siis 13.12.

Kielitieteen metodiopintoja kieliaineiden granduntekijöille (CYK270/CYK275/CYK280/CYK281)
sl:p1+p2, ma 14-16, S20A sh 303, alkaa 19.9., Karlsson
Ilmoittautumiset sähköpostitse prof. Karlssonille viimeistään 15.9. mennessä.

Proseminaari (CYK285 403002)
sl ja kl:p2+p3, to 12-14, lait. sh 331, alkaa 10.11., Heinämäki

Syventävät opinnot

Kielitieteen metodioppi ja filosofiset perusteet (CYK310 403007)
kl:p3, to 14-16, pe 12-14, S20A sh 303, 19.1.-24.2., Karlsson
HUOM: Torstain luentojen aika ja paikka ovat muuttuneet: uusi aika: 16-18, paikka S20A ls 334d.

Fonologia (CYK311 403008)
Kirjatentti: Karlsson.

Kieliopin teoria (CYK312 403009)
Kirjatentti: Karlsson.

Semantiikka ja kielenkäyttö (CYK313 403010)
Kirjatentti: Karlsson.

Kieli ja kulttuuri (CYK315 403011)
Kirjatentti: Karlsson.

Kielen synty monitieteisenä ongelmana (CYK318 403012)
sl:p1, to 14-16, pe 12-14, S20A ls 334D, 9.9.-20.10., Karlsson
HUOM muutos: kurssi alkaa vasta to 15.9.

Kielitypologia ja universaalit (CYK324 403013)
Kirjatentti: Karlsson.

Kielisukulaisuus ja kielikontaktit (CYK326 403014)
Kirjatentti: Karlsson.

Kielitieteen historia (CYK327 403015)
Kirjatentti: Karlsson.

Metodiopintoja (CYK329 403016)
Vastuuhenkilö: Karlsson.

Deiksis (CYK330/CYK335/CYK340)
kl:p3, ma, to 10-12, S20A ls 334D, 23.1.-2.3., Laury

Language contact and structural complexity (CYK330/CYK335/CYK340)
sl, to 1.9.- pe 2.9., ma 5.9.- pe 9.9. ja ma 12.9.- ke 14.9., 14-16 S20A ls 334D, McWhorter
HUOM. luento pe 2.9. on poikkeuksellisesti seminaarihuoneessa 303 (S20A sh 303)

Seminaari (CYK350 403020)
sl ja kl:p1-p4, ti 15-17, lait. sh 331, alkaa 13.9., Karlsson

Aineopintojen opintojaksoja CYK210-CYK260 voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää syventäviin opintoihin. Samoin yleisen kielitieteen opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitosten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuudesta on sovittava professorin kanssa.

Jatko-opinnot

Tutkijaseminaari (CYK99A)
sl ja kl:p1-p4, ma 14-16, lait. sh 331, alkaa 26.9., Karlsson


Kuulustelut

Luentokurssien ensimmäinen kuulustelu on viimeisellä luentokerralla. Syksyn luentokurssien toinen kuulustelu on to 17.11.2005 klo 14-17 päärakennuksen sali 13 (ilmoittautuminen viimeistään pe 11.11. klo 14 mennessä) ja viimeinen kuulustelu to 12.1.2006 klo 14-17 päärakennuksen sali 6 (ilmoittautuminen viimeistään ke 4.1. klo 14 mennessä). Kevään kurssien uusintakuulustelu pidetään to 30.3.2006 klo 14-17 päärakennuksen salissa 6 (ilmoittautuminen viimeistään pe 24.3. klo 14 mennessä). Laitoksen oma kesätentti pidetään ke 7.6.2006 klo 9-12. Paikka: päärakennus AUD XIII. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan merkitsemällä oma nimi, kuulustelijan nimi ja kuulusteltavan kurssin nimi ja laajuus (op/ov) laitoksen ilmoitustaululla Siltavuorenpenger 20A:ssa olevaan listaan.

Kirjalliset kuulustelut ovat tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. A-opas, Tiedekuntatentit). Aine- ja syventävien opintojen opintojaksot Cyk210-220 sekä Cyk310 ja CYK327 voidaan suorittaa myös kirjatentteinä sopimuksen mukaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Kuulustelija on kunkin kohdan vastuuhenkilö, ks. Tutkintovaatimukset.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150) liittyvän 2op/3 ov kirjallisuuden voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitoksen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopimuksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ja opiskelijanumerolla sekä sähköpostiosoitteella varustettu ilmoittautumiskuori laitoksen käytävällä sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Tenttikuoren voi myös jättää Metsätalossa sijaitsevaan MonAKOn tenttikuorilaatikkoon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö.


Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2005-06

(muutokset lihavoitu)

 • Cyk110 Peruskurssi, Heinämäki
 • Cyk120 Kielitieteen historia, Laury
 • Cyk130 Fonologian ja morfologian hk, Heinämäki
 • Cyk140 Syntaksin hk, Heinämäki
 • Cyk150 Semantiikan ja pragmatiikan hk, Heinämäki
 • Cyk160 Kieli ja konteksti, Laury
 • Cyk170 Maailman kielet, Karlsson
 • Cyk180 Perusopintojen kirjatentti, Laury
 • Cyk210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi, Karlsson
 • Cyk215 Kieliopin kuvaus ja teoria, Karlsson
 • Cyk220 Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, Heinämäki
 • Cyk222 Kielitypologia, Karlsson
 • Cyk225 Kielen muutos ja kielikontaktit, Laury
 • Cyk230 Psykolingvistiikka, Karlsson
 • Cyk235 Sosiolingvistiikka, Laury
 • Cyk240 Kaksikielisyys, Laury
 • Cyk245 Diskurssianalyysi, Laury
 • Cyk250 Ihmiskielen kehityshistoria, Karlsson
 • Cyk251 Kieli ja sukupuoli, Laury
 • Cyk253 Soveltava kielitiede, Laury
 • Cyk254 Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet, Karlsson
 • Cyk256 Kenttätyömetodiikka ja korpuslingvistiikka, Karlsson
 • Cyk257 Korpuslingvistiikan menetelmät, Karlsson
 • Cyk258 Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät, Karlsson
 • Cyk260 Yhden kielen opintoja, Karlsson

 • Laitos

  Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan kahta oppiainetta: yleistä kielitiedettä ja kieliteknologiaa, sekä opintokokonaisuutta monikielinen ammattiviestintä (MonAKO). Näistä kaksi ensimmäistä voi olla pääaineena.

  Laitoksen esimies: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta yhteystiedot

  Laitoksen johtoryhmä:: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta johtorymä


  Aspekti ry.

  Aspekti ry on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on oma kotisivunsa: http://www.ling.helsinki.fi/aspekti/, postilaatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi owner-as-pekti@ling.helsinki.fi). Lisätietoja Aspektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisivujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Reetta Vuokolta, Aspektin puheenjohtajalta (rvuokko@ling.helsinki.fi). Aspektin hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).


  Kirjastot

  Yleisen kielitieteen laitoksen kirjasto on Philosophicassa, Siltavuorenpenger 20 A, 3. kerros ( http://www.ling.helsinki.fi/laitos/kirjasto.shtml. Linguistica Generalia sijaitsee tiedekunnan kirjaston Metsätalon toimipisteessä (ks. A-opas kohta Tiedekunnan hallinto ja palvelut).


  Opettajat

 • Airola, Anu, FM, assistentti, S20A h. 345, p. 191 29315. Vastaanotto ti 12-13.
 • Heinämäki, Orvokki, Ph.D., leht., S20A h. 321, p. 191 29328. Vastaanotto ti 10-11.
 • Karlsson, Fred, MA, FT, prof., S20A h. 320, p. 191 29327. Vastaanotot: väitöskirjojen ja gradujen ohjaus to klo 10-12 puoli tuntia kerrallaan,
  ilmoittautuminen varauslistaan viimeistään edellisenä päivänä klo 15.00. Yleiset asiat: ti 11-12.
 • Laury, Ritva Ph.D., yliopistonleht., S20A h. 325. Vastaanotto ti 13-14.
 • Dosentit

 • Ahlqvist, Anders, FT, keltologian dos., Galwayn yliopiston prof. (ahlqvist@nuigalway.ie).
 • Anttila, Arto, PhD, dos., Stanford University.
 • Kukkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Leinonen, Marja, FT, dos.
 • Määttä, Urho FT, dos., Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen leht.
 • Nyman, Martti FT, yleisen kielitieteen ja indoeurooppalaisen kielentutkimuksen dos., Turun yliopiston klassisen filologian leht.
 • Suihkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Vilkuna, Maria, FT, suomen kielen ja yleisen kielitieteen dos., Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
 • Tuntiopettajat

  (Tavattavissa opetuksen yhteydessä, S20A h. 334B, p. 191 29310).

 • Gruzdeva, Ekaterina, Ph.D., h. 334B.
 • Kauhanen, Irina, FM, h. 334B, p. 191 29311.
 • McWhorter, John, Visiting Professor, h. 345.
 • Miestamo, Matti, FT, S20A h. 346, p. 191 29316.
 • Pälsi, Marja, FM.
 • Sinnemäki, Kaius, FM, h. 334B, p. 191 29310.
 • Weimer, Kjell, FK (kjell.weimer@helsinki.fi).

 • Laitoksen muu henkilökunta

 • Kalliokoski, Panu, atk-suunnittelija, admin@ling.helsinki.fi.
 • Kamppuri, Kirsti, atk-suunnittelija, S20A h. 334C, p. 191 29305.
 • Ratia, Johanna, amanuenssi, S20 h. 334C, p. 191 29306.
 • Siltavuorenpenkereen vahtimestarit p. 191 29519.
 • Tarkemmat tiedot laitoksen henkilökunnasta laitoksen henkilökuntasivuilta.


  Last modified: Fri Apr 28 15:03:47 EEST 2006