Helsingin yliopisto > Humanistinen tiedekunta > Yleisen kielitieteen laitosYleisen kielitieteen laitos
[an error occurred while processing this directive]

Yleisen kielitieteen pääsivulle

OPINNOT

Opetus
  +Perusopinnot
  +Aineopinnot
  +Syventävät
  +Opettajat

Tutkintovaatimukset
Opiskeluoikeus
Aikaisempi opetus

<< Laitos


---------

Näytä tiedot >> Kaikki - Lukukausittain -Koodeittain -

Yleisen kielitieteen opetus 2004-05

Opiskeluoikeus

Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena. Pääaineekseen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla humanistisessa tiedekunnassa ja suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Pääaineen vaihtoa voi humanistisen tiedekunnan sisällä hakea kaksi kertaa vuodessa (hakuajat päättyvät 30.9. ja 31.1.). Tarvittavat lomakkeet saa humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta kohdasta Opiskelu -> Opiskeluoikeudet -> Humanistisen tiedekunnan opiskelijat.

Tiedotus

Opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoaikoinaan, professori Karlsson syventäviä opintoja, yliopistonlehtori Gruzdeva aineopintoja ja assistentti Airola perusopintoja varten. Dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitettavissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi.

Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on pe 3.9. klo 13-15 S20A ls 334D (Siltavuorenpenger 20 A).
Opinto-oppaan tietoihin tulevista muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen käytävillä olevilla ilmoitustauluilla ja kotisivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/)

Lisätietoja laitokseen liittyvistä asioista voi kysyä yleisen kielitieteen opiskelijatutorilta Vilma Parkkoselta (vilma.parkkonen@helsinki.fi). Lisäksi laitoksen opiskelijoille on tarjolla unix-neuvontaa (neuvonta@ling.helsinki.fi). Neuvonta-ajat ovat nähtävillä mm. unix-luokassa.

Opetus

Sopimuksen mukaan voi kursseja käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikoiskurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaavuuksista on varsinkin epäselvissä tapauksissa syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa.

HUOM. Kursseille - lukuunottamatta seminaareja - ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Perusopinnot

 • Yleisen kielitieteen peruskurssi (Cyk110 472110)
  Ryhmä 1 sl ma, pe 12-14, päärakennus sali 5, 6.9.-29.10., Heinämäki
  Ryhmä 2 sl ma 10-12, päärakennus sali 5, 6.9.-20.12., Gruzdeva
  Ryhmä 3 kl ma, pe 12-14, päärakennus sali 5, 17.1.-11.3., Heinämäki

 • Grundkurs i allmän språkvetenskap (Cyk110 472110)
  ht to 9-12, M11 ls 9, 9.9.-25.11., Weimer
  HUOM! Viimeinen luentokerta (25.11.), jolloin on TENTTI, on siirretty Mariankadulta päärakennuksen saliin 6.
 • Fonetiikan perusteet (Vfo111/Vfo114/Ctl103)
  ks. Fonettiikka: (Vfo111) Fonetiikan peruskurssi tai (Vfo 114) Foneet. kirjoitus ja audit. diskriminaatio. Ks. Kieliteknologia: (Ctl103) Fonetiikan perusteet kieliteknologeille.
 • Atk:n perustaidot kielitieteiden opiskelijoille (Cyk112 472112)
  ks. Kieliteknologia: (Ctl130) Lyhyt unix-järjestelmän kurssi
 • Kielitieteen historia (Cyk120 472120)
  Kirjatentti: sl Airola, kl Gruzdeva
 • Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (Cyk130 472130)
  Ryhmä 1 sl ti, to 10-12, S20A ls 334D, 7.9.-26.10., Sinnemäki
  Ryhmä 2 kl ti, to 10-12, S20A ls 334D, 18.1.-8.3., Kauhanen

 • Syntaksin harjoituskurssi (Cyk140 472140)
  Ryhmä 1 sl ti, to 16-18, S20A ls 334D, 2.11.-16.12., Airola
  HUOM. tentti ke 22.12. 16-18, S20A ls 334D
  Ryhmä 2 kl ma 16-18, S20A ls 334D, 17.1.-2.5., Pälsi
  HUOM. Myös 7.3. taukoviikolla on luento.
 • Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (Cyk150 472150)
  Ryhmä 1 sl ti, to 14-16, S20A ls 334D, 2.11.-21.12., Airola
  kl ti, to 16-18, S20A ls 334D, 18.1.-8.3., Airola

 • Kieli ja konteksti (Cyk160 472160)
  Kirjatentti: Gruzdeva
 • Maailman kielet (Cyk170 472171)
  Kirjatentti: sl Airola, kl Gruzdeva
 • Perusopintojen kirjatentti (Cyk180 472180)
  Gruzdeva

Aineopinnot

 • Fonologian ja morfologian jatkokurssi (Cyk210 472210)
  sl ti 12-14, pe 10-12, päärakennus aud IV, 2.11.-10.12., Gruzdeva

 • Kieliopin kuvaus ja teoria (Cyk215 472216)
  sl to 14 -16, pe 12-14, S20A sh 308, 4.11.-10.12., Karlsson

 • Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (Cyk220 472220)
  sl ti 12-14 S20A sh 308, to 12-14 V20 sh 11, 7.9.-14.10., Gruzdeva

 • Kielitypologia (Cyk222 472223)
  sl ma, pe 12-14, S20A ls 334D, 6.9.-22.10., Miestamo
  HUOM. Viikolla 41 ei ole opetusta.
 • Historiallinen kielitiede (Cyk225 472225)
  Kirjatentti: Karlsson
 • Sosiolingvistiikka (Cyk235 472235-5)
  sl ti, to 14-16, S20A ls 334D, 7.9.-7.10., Airola

 • Kaksikielisyys (Cyk240 472240)
  Kirjatentti: sl Airola, kl Gruzdeva
 • Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi (Cyk245 472245)
  Kirjatentti: Gruzdeva
 • Kieli ja sukupuoli (Cyk251 472251)
  Kirjatentti: sl Airola, kl Heinämäki
 • Endangered languages (Cyk270/275/280/281)
  kl ti 12-14, pe 14-16, F26 ls 2, 18.1.-25.2., Gruzdeva

 • Korpukset ja kieli (Cyk257 472256)
  kl ks. Kieliteknologia: (Ctl310corp)
  HUOM. Kurssia ei opeteta lukuvuonna 2004-05
 • Proseminaari (Cyk285 472285-0)
  sl to 12-14, S20A lait. sh 331, alkaa 9.9.
  kl to 12-14, S20A lait. sh 331, alkaa 20.1., Heinämäki
  Enn.ilm. lait. ilm.taululla olevaan listaan viim. viikkoa ennen ensimm. kokoontumista. Ensimmäisessä istunnossa sovitaan proseminaarin aikataulu.

Syventävät opinnot

 • Language kinship and language contacts (Cyk326 472328-6)
  kl ma 10-12 S20A sh 308, to 10-12 S20A ls 334D, 14.3.-28.4., Gruzdeva

 • Kielitieteen historia (Cyk327 472329-9)
  kl to 14-16, pe 12-14, S20A ls 334D, 31.3.-29.4., Karlsson
  Tentti pe 6.5. 12-14, S20A ls 334D

 • Seminaari (Cyk350 472350-3)
  sl+kl ti 16-18, S20A lait. sh 331,
  alkaa 14.9., Karlsson
  Enn.ilm. sähköpostitse seminaarin pitäjälle viimeistään 7.9.

Aineopintojen valinnaisia kursseja voidaan myös sisällyttää syventäviin opintoihin (ks. B-opas). Samoin yleisen kielitieteen opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitosten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuudesta on sovittava professorin kanssa.

Jatko-opinnot

 • Tutkijaseminaari (Cyk99A)
  sl+kl ma 14-16, S20A lait. sh 331, alkaa 13.9. ja 17.1., Karlsson

Kuulustelut

Luentokurssien ensimmäinen kuulustelu on viimeisellä luentokerralla. Syksyn luentokurssien toinen kuulustelu on to 18.11.2004 klo 14-17 U40 sali 1 ja viimeinen kuulustelu ti 11.1.2005 klo 14-17 U40 sali 2 (ilmoittautuminen viimeistään ma 3.1. klo 14 mennessä). Kevään kurssien uusintakuulustelu pidetään to 7.4.2005 klo 14-17 päärakennuksen auditoriossa XV (ilmoittautuminen viimeistään pe 1.4. klo 14 mennessä). Viimeinen kuulustelu katso kesätentit ilmoitustaululta tai laitoksen kotisivuilta. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan merkitsemällä oma nimi, kuulustelijan nimi ja kuulusteltavan kurssin nimi ja laajuus (ov) laitoksen ilmoitustaululla Siltavuorenpenger 20A:ssä olevaan listaan.

Kirjalliset kuulustelut (Cyk120, Cyk180, Cyk270, Cyk275, Cyk280, Cyk281 Cyk330, Cyk335, Cyk340) ovat tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. A-opas, Tiedekuntatentit). Aine- ja syventävien opintojen opintojaksot Cyk210-250 ja Cyk310-327 voidaan suorittaa myös kirjatentteinä sopimuksen mukaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Kuulustelija on kunkin kohdan vastuuhenkilö, ks. B-opas.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150, Cyk160) liittyvän 3 ov kirjallisuuden voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitoksen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopimuksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ja opiskelijanumerolla varustettu ilmoittautumiskuori laitoksen käytävällä sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Tenttikuoren voi myös jättää Metsätalossa sijaitsevaan MonAKOn tenttikuorilaatikkoon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö.

Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2004-05 (muutokset lihavoitu)

 • Cyk110 Peruskurssi, Heinämäki
 • Cyk120 Kielitieteen historia, sl Airola, kl Gruzdeva
 • Cyk130 Fonologian ja morfologian hk, Heinämäki
 • Cyk140 Syntaksin hk, Heinämäki
 • Cyk150 Semantiikan ja pragmatiikan hk, Heinämäki
 • Cyk160 Kieli ja konteksti, Gruzdeva
 • Cyk170 Maailman kielet, sl Airola, kl Gruzdeva
 • Cyk180 Perusopintojen kirjatentti, Gruzdeva
 • Cyk210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi, Gruzdeva
 • Cyk215 Kieliopin kuvaus ja teoria, Karlsson
 • Cyk220 Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, Gruzdeva
 • Cyk222 Kielitypologia, Karlsson
 • Cyk225 Historiallinen kielitiede, Karlsson
 • Cyk230 Psykolingvistiikka, Karlsson
 • Cyk235 Sosiolingvistiikka, Karlsson
 • Cyk240 Kaksikielisyys, sl Airola, kl Gruzdeva
 • Cyk245 Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi, Gruzdeva
 • Cyk250 Ihmiskielen kehityshistoria, Karlsson
 • Cyk251 Kieli ja sukupuoli, sl Airola, kl Heinämäki
 • Cyk253 Soveltava kielitiede, Karlsson
 • Cyk254 Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet, Karlsson
 • Cyk257 Kenttätyömetodiikka ja korpuslingvistiikka, Karlsson
 • Cyk258 Kirjoitusjärjestelmät, Karlsson
 • Cyk260 Yhden kielen opintoja, Karlsson

Laitos

Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan kahta oppiainetta: yleistä kielitiedettä ja kieliteknologiaa, sekä opintokokonaisuutta monikielinen ammattiviestintä (MonAKO). Näistä kaksi ensimmäistä voi olla pääaineena.

Laitoksen esimies: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta yhteystiedot

Laitoksen johtoryhmä:: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuilta kohdasta johtorymä

Aspekti ry.

Aspekti ry on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on oma kotisivunsa: http://www.ling.helsinki.fi/aspekti/, postilaatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi owner-as-pekti@ling.helsinki.fi). Lisätietoja Aspektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisivujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Otto-Ville Ronkaiselta, Aspektin puheenjohtajalta (otto-ville.ronkainen@ling.helsinki.fi). Aspektin hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).

Kirjastot

Linguistica Generalia sijaitsee tiedekunnan kirjaston Metsätalon toimipisteessä (ks. kohta Tiedekunnan hallinto ja palvelut). Myös yleisen kielitieteen laitoksen käsikirjasto (Philosophica, Siltavuorenpenger 20 A, 3. kerros) palvelee tutkijoita ja opiskelijoita. Tietoja tästä kirjastosta löytyy osoitteesta http://www.ling.helsinki.fi/laitos/kirjasto.shtml.

Opettajat

 • Airola, Anu, FM, assistentti. Vast.otto ti 12-13, S20A h. 345, p. 191 29315.
 • Gruzdeva, Ekaterina Ph.D., yliopistonleht. Vast.otto ma 13-14, S20A h. 325, p. 191 29380.
 • Heinämäki, Orvokki, Ph.D., leht. Vast.otto ti 13-14, S20A h. 321, p. 191 29328.
 • Karlsson, Fred, MA, FT, prof. Vast.otto ti 11-12 (yleiset asiat) ja to 10-12 (ohjaus, enn.ilm. vast.ottolistaan), S20A h. 320, p. 191 29327.
 • Laury, Ritva Ph.D., yliopistonleht. Virkavapaalla.

DOSENTIT (Tavattavissa opetuksen yhteydessä, S20A h. 334C, p. 191 29310.)

 • Ahlqvist, Anders, FT, keltologian dos., Galwayn yliopiston prof. (ahlqvist@nuigalway.ie).
 • Anttila, Arto, PhD, dos., New York University.
 • Kukkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Leinonen, Marja, FT, dos., Tampereen yliopiston slaavilaisen filologian prof.
 • Määttä, Urho FT, dos., Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen leht.
 • Nyman, Martti FT, yleisen kielitieteen ja indoeurooppalaisen kielentutkimuksen dos., Turun yliopiston klassisen filologian leht.
 • Suihkonen, Pirkko, FT, dos., tutkija.
 • Vilkuna, Maria, FT, suomen kielen ja yleisen kielitieteen dos., Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

TUNTIOPETTAJAT (Tavattavissa opetuksen yhteydessä, S20A h. 334C, p. 191 29310).

 • Kauhanen, Irina, FM.
 • Miestamo, Matti, FT, S20A h. 346, p. 191 29316.
 • Pälsi, Marja, FM.
 • Sinnemäki, Kaius, FM.
 • Weimer, Kjell, FK (kjell.weimer@helsinki.fi).

LAITOKSEN MUU HENKILÖKUNTA

 • Kalliokoski, Panu, atk-suunnittelija, admin@ling.helsinki.fi.
 • Kamppuri, Kirsti, atk-suunnittelija, S20A h. 334B, p. 191 29305.
 • Ratia, Johanna, amanuenssi, S20 h. 334B, p. 191 29306.
 • Siltavuorenpenkereen vahtimestarit p. 191 29519.

Tarkemmat tiedot laitoksen henkilökunnasta laitoksen henkilökuntasivuilta.
webmaster@ling.helsinki.fi
Päivitetty viimeksi: Tuesday, 28-Mar-2006 11:28:27 EEST