Symposium on Grammar and Context -
New Approaches to the Uralic Languages

Esitelmöintikutsu
Call for Papers
Esitelmöintikutsu

Kielioppi ja konteksti: uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen,
Budapest, 4. - 7.4.2004

Budapestin yliopiston (Eötvös Loránd Tudományegyetem) suomalais-ugrilainen laitos (Finnugor Tanszék) järjestää Budapestissa 4.-7.4.2004 symposion Kielioppi ja konteksti: uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen.

Symposion aihepiiri ja viralliset kielet:

Symposion tarkoitus on kerätä yhteen kielentutkijoita, joiden mielenkiinnon kohteena on ns. pragmaattisten ja kieliopillisten ilmiöiden suhde: se, miten kielenulkoiset tilanteet vaikuttavat kieleen systeemistönä ja/tai miten kieliopin ja kontekstin suhde näkyy kielenkäytössä. Aihetta voi tarkastella niin synkronisesta kuin diakronisesta näkökulmasta, ja sitä voi lähestyä esimerkiksi tekstintutkimuksen, keskusteluntutkimuksen, kääntämisen tutkimuksen, oppimisen ja opetuksen tutkimuksen sekä toisen ja vieraan kielen käytön tutkimuksen näkökulmasta. Mikä tahansa muukin näkökulma on luonnollisesti käypä, kunhan tarkasteltavana on jokin uralilainen kieli ja tutkimuskohteena kieliopin ja kontekstin suhde.

Symposion viralliset kielet ovat unkari, suomi, viro, englanti, saksa ja venäjä. Abstraktit kirjoitetaan kuitenkin englanniksi, ja ne julkaistaan symposion virallisilla kotisivuilla.

KUTSUPUHUJAT

Johanna Laakso, Wienin yliopiston Fennougristiikan laitos
Marja-Leena Sorjonen, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki

ESITELMÄT

Kutsupuhujien plenaariesitelmät kaikille osanottajille (45 min).

Konferenssiin osallistuvien esitelmät (20 min + 10 min:n keskustelu).

ALUSTAVA ILMOITTAUTUMINEN

30.4.2003 mennessä joko sähköpostitse (konteksti@ludens.elte.hu) tai kirjallisesti (Grammatika és kontextus/ELTE Finnugor Tanszék, 1364 Budapest, Pf. 107., Unkari). Alustavaan ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot: osallistujan nimi, laitos/yliopisto, sähköpostiosoite, postiosoite, puh.nro, esitelmän alustava aihe, majoitustarve.

ABSTRAKTIT

Abstraktien (maksimipituus 500 sanaa) viimeinen jättöpäivä on 30.11.2003. Abstraktit kirjoitetaan englanniksi, ja ne lähetetään mieluiten sähköpostitse (ei liitetiedostona vaan varsinaisen tekstin osana) - tai mikäli sähköpostitse täysin mahdotonta, postitse. Abstraktiin merkitään, millä kielellä varsinainen esitelmä pidetään (unkari, suomi, viro, englanti, saksa, venäjä).

LISÄTIETOJA

Tarkempaa tietoa lähetetään ensimmäisessä kiertokirjeessä kesäkuussa 2003.

Osallistumismaksu ilmoitetaan 1. kiertokirjeessä kesäkuussa 2003.

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Márta Csepregi (csepregim@ludens.elte.hu)
András Bereczki (bereczki@ludens.elte.hu)
Ferenc Havas (fhavas@ludens.elte.hu)
Kata Kubínyi (kubinyi@ludens.elte.hu)
Yrjö Lauranto (yrjolauranto@hotmail.com)
Marja Seilonen (seilonen@hotmail.com)

Tervetuloa Budapestiin keväällä 2004!


Call for Papers

Grammar and Context: New Approaches to the Uralic Languages,
Budapest, 4. - 7.4.2004

The Finno-Ugric Department (Finnugor Tanszék) at the University of Budapest (Eötvös Loránd Tudományegyetem) will organize a symposium on Grammar and Context - New Approaches to the Uralic Languages to be held in Budapest, Hungary, April 4-7, 2004.

Theme of the symposium and official languages:

The objective of the symposium is to bring together linguists interested in the relation between the so-called pragmatic aspects and the grammatical aspects of language, i.e. the relation between extralinguistic situations and language as a set of systems and/or how this relation between language and context can be seen in actual language use. We invite papers on this theme from a synchronic or a diachronic perspective. Your specific topic can be approached, for example, from the point of view of text linguistics, conversational analysis, translation studies, language learning and teaching or studies in the use of a second/foreign language. Any other approach is naturally also invited as long as the focus is on the relation between grammar and context in a Uralic language.

The official languages of the symposium are Hungarian, Finnish, Estonian, English, German and Russian. Abstracts, however, should be written in English. They will be published on the web pages of the symposium.

INVITED SPEAKERS

Johanna Laakso, Fenno-Ugric Department, University of Vienna
Marja-Leena Sorjonen, Research Institute for the Languages of Finland, Helsinki

PAPERS

Plenary papers given by the invited speakers (45 min).

Section papers given by other participants (20 min + 10 min for discussion).

PRELIMINARY REGISTRATION

Please send us your preliminary registration by April 30, 2003, and include the following information: name, department/university, e-mail address, mail address, telephone number, preliminary topic of the paper, need for accomodation. You can register by e-mail (konteksti@ludens.elte.hu) or by ordinary mail (Grammatika és kontextus/ELTE Finnugor Tanszék, 1364 Budapest, pf. 107., Hungary).

Abstracts should be submitted no later than August 31, 2003, and they will be reviewed anonymously. Notification of acceptance will be announced by September 30, 2003. Proposals for workshops should be submitted no later than May 31, 2003.

ABSTRACTS

The deadline for submission of abstracts (max 500 words) is November 30, 2003. They should be written in English and sent by e-mail to the following address: konteksti@ludens.elte.hu. The abstracts should be sent as part of an e-mail message, not as an attachment. If, however, the use of e-mail is totally impossible, the abstract can be sent by ordinary mail to the address mentioned above. Please indicate clearly in which language (Hungarian, Finnish, Estonian, English, German, Russian) the paper will be given.

FURTHER INFORMATION

Further information about the registration fee, the web pages, the social programme and other details will be given in the first circular in June, 2003.

ORGANIZING COMMITTEE

Márta Csepregi (csepregim@ludens.elte.hu)
András Bereczki (bereczki@ludens.elte.hu)
Ferenc Havas (fhavas@ludens.elte.hu)
Kata Kubínyi (kubinyi@ludens.elte.hu)
Yrjö Lauranto (yrjolauranto@hotmail.com)
Marja Seilonen (seilonen@hotmail.com)

We look forward to seeing you in Budapest in the spring of 2004!


Last modified: Thu Apr 10 11:12:09 EEST 2003