Helsingin yliopisto > Humanistinen tiedekunta > Yleisen kielitieteen laitosYleisen kielitieteen laitos
---------

Näytä tiedot >> Kaikki - Lukukausittain -Koodeittain -

Yleisen kielitieteen opetus 2003-04

Painetun A-oppaan tiedot

Voit tulostaa painetun A-oppaan tiedot PDF-muotoisena tästä. HUOM. muutoksista ilmoitetaan laitoksen kotisivuilla ja ilmoitustauluilla.

Opiskeluoikeus

Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena. Pääaineekseen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla humanistisessa tiedekunnassa ja suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Opinto-oikeutta anotaan oppiaineen professorilta. Tarvittavat lomakkeet saa assistentilta ja laitoksen kotisivuilta.

Tiedotus

Opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoaikoinaan, dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitettavissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi

Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on pe 5.9. klo 13-15 S20 334D (Siltavuorenpenger 20 A).
Opinto-oppaan tietoihin tulevista muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen käytävillä olevilla ilmoitustauluilla ja kotisivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/)

Lisätietoja laitokseen liittyvistä asioista voi kysyä assistentti Pia Brandtilta/Anu Airolalta sekä yleisen kielitieteen opiskelijatutorilta Vilma Parkkoselta (vilma.parkkonen@helsinki.fi). Lisäksi laitoksen opiskelijoille on tarjolla unix-neuvontaa (neuvonta@ling.helsinki.fi). Neuvonta-ajat ovat nähtävillä mm. unix-luokassa.

Opetus

Sopimuksen mukaan voi kursseja käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikoiskurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaavuuksista on varsinkin epäselvissä tapauksissa syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa.

Perusopinnot

 • Yleisen kielitieteen peruskurssi (Cyk110 472110)
  Ryhmä 1 sl ma, ke 12 -14 Päärakennus sali 5 8.9.-29.10. Heinämäki
  Ryhmä 2 sl ti, to 14 -16 Päärakennus sali 5 9.9.-30.10. Pitkänen
  Ryhmä 3 kl ma, ke 12 -14 Päärakennus sali 5 12.1.-3.3. Heinämäki

 • Introductory Linguistics (Cyk110 472110)
  sl ma, ke 12 -14 K6 ls 405 8.9.-29.10. Laury

 • Grundkurs i allmän språkvetenskap (Cyk110 472110)
  ht to 9-12 11.9. -20.11. U40 Sali 8 Weimer

 • Fonetiikan perusteet (Vfo111/Vfo114/Ctl103)
  ks. Fonettiikka: (Vfo111) Fonetiikan peruskurssi tai (Vfo 114) Foneet. kirjoitus ja audit. diskriminaatio. Ks. Kieliteknologia: (Ctl103) Fonetiikan perusteet kieliteknologeille.
 • Atk:n perustaidot kielitieteiden opiskelijoille (Cyk112 472112)
  ks. Kieliteknologia: (Ctl130) Lyhyt unix-järjestelmän kurssi
 • Kielitieteen historia (Cyk120 472120)
  Kirjatentti: Laury.
 • Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (Cyk130 472130)
  Ryhmä 1 sl ti, to 10-12 S20 ls 334D 30.10.-18.12. Sinnemäki
  Ryhmä 2 kl ti, to 10-12 S20 sh 359 13.1.-4.3. Kauhanen

 • Syntaksin harjoituskurssi (Cyk140 472140)
  Ryhmä 1 sl ma 12-14 U40 Sali 8 to 12-14 S20 ls 334D 30.10.-18.12. Brandt
  Ryhmä 2 kl ma 16-18 S20 sh 359 12.1.-26.4. Pälsi. Tarkemmat tiedot kurssista ilm. myöhemmin laitoksen kotisivulla

 • Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (Cyk150 472150)
  Ryhmä 1 sl ma 16-18 U40 Sali 8 ke 16-18 S20 ls 334D 29.10.-17.12. Airola
  Ryhmä 2 kl pe 14-16 U40 sali 12 16.1.-7.5. Huttunen

 • Kieli ja konteksti (Cyk160 472160)
  kl ti, to 14-16 S20 ls 334D 9.3.-29.4. Pitkänen
  Tentin ajank. imoitetaan myöhemmin.
 • Maailman kielet (Cyk170 472171)
  kl ma 10 -12 S20 aud 107 12.1.-5.4. Miestamo

 • Perusopintojen kirjatentti (Cyk180 472180)
  Kirjatentti: Pitkänen

Aineopinnot

 • Fonologian ja morfologian jatkokurssi (Cyk210 472210)
  kl to 10-12 V20 sh 9 15.1.-15.4. Gruzdeva

 • Kieliopin kuvaus ja teoria (Cyk215 472216)
  kl ti 14 -16 to 12 -14 S20 ls334D 13.1.-19.2. Pitkänen

 • Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (Cyk220 472220)
  sl ti, to 14 -16 S20 ls 334D 4.11.-11.12. Pitkänen

 • Kielitypologia (Cyk222 472223)
  sl ma 10 -12 S20 sh 359 8.9.-1.12. Miestamo
  HUOM! 15.9 ei luentoa
 • Historiallinen kielitiede (Cyk225 472225)
  Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin, Nyman
 • Kaksikielisyys (Cyk240 472240)
  sl ti 10 -12 to 12 -14 S20 sh 359 9.9.-16.10. Laury

 • Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi (Cyk245 472245)
  sl ke 14 -16 S20 sh359 10.9.-3.12. Pitkänen

 • Kieli ja sukupuoli (Cyk251 472251)
  kl ti 10 -12 V20 sh10 pe 10 -12 S20 sh359 27.1.-12.3. Laury

 • Arkipuheen tutkimus (Cyk253 472253)
  kl ma 10 -12 S20 sh359 26.1.-26.4. Laury

 • Korpukset ja kieli (Cyk257 472256)
  kl ks. Kieliteknologia: (Ctl310corp)
 • Kieli ja valta (Cyk270/275/280/281)
  kl ke 14 -16 S20 sh 359 14.1.-7.4. Pitkänen

 • Practical Field Linguistics (Cyk270/275/280/281)
  sl to 10 -12 S20 sh 359 11.9.-4.12. Gruzdeva

 • Muinaisiirin alkeiskurssi (Cyk270/275/280/281)
  kl ma, ti, to 14 -16 V20 sh 13 , pe 14 -16 S20 sh 359 2.4.-29.4. Ahlqvist
  HUOM! Keskiviikkona 28.4.2004 pidetään luento 14-16, sh308. Perjantaina 30.4.2004 ei ole luentoa.
 • Proseminaari (Cyk285 472285-0)
  Enn.ilm. lait. ilm.taululla olevaan listaan viim. viikkoa ennen ensimm. kokoontumista. Ensimmäisessä istunnossa sovitaan proseminaarin aikataulu. Sl ensimmäinen kokoontuminen pe 12.9. 10 -12 S20 sh 331 Heinämäki , kl ensimmäinen kokoontuminen pe 16.1. 10 -12 S20 sh 331 Heinämäki

Syventävät opinnot

 • Kieliopin teoria (Cyk312 472314)
  sl ti 10 -12 , to 12 -14 S20 sh 359 21.10.-4.12. Laury

 • Semantiikka ja kielenkäyttö (Cyk313 472313)
  kl ti 10-12 V20 sh 10 pe , 10-12 S20 sh 331 23.3.-7.5. Laury
  (HUOM sh muuttunut!)
 • Kieli ja valta (Cyk315 472316)
  kl ks. aineopinnot
 • Language evolution and computation (Cyk318 472319)
  sl 1.9.-5.9. Kirby and Hurford
  HUOM! Hakeminen kurssille viim. 2.6 mennessä.
  Kurssin kotisivulle
 • Empiirinen tekstisyntaksi (Cyk330/335/340)
  kl to 14 -16 S20 334D , pe 12 -14 S20 334D 22.1.-5.3. Karlsson

 • Tieteellinen argumentaatio ja metodit kielitieteessä, luentoja ja työpajoja (Cyk330/335/340)
  sl pe 12 -14 12.9.-17.10. pe 10 -14 3.10. , 24.10.-14.11. S20 334D Määttä

 • Syntactic Functions - Focus on the Periphery, SKY:n symposium (Cyk330/335/340)
  sl - 14.11.-15.11.
  Suoritukset Urho Määtälle
 • XX Scandinavian Conference of Linguistics (Cyk330/335/340)
  kl - 7.1.-9.1.
  Suoritukset Fred Karlssonille
 • Seminaari (Cyk350 472350-3)
  Enn.ilm. lait. ilm.taululla olevaan listaan viim. viikkoa ennen ensimm. kokoontumista.
  sl+kl ti 16-18 S20 sh331 Määttä 16.9 alkaen, Karlsson 20.1 alkaen.

Aineopintojen valinnaisia kursseja voidaan myös sisällyttää syventäviin opintoihin (ks. B-opas). Samoin yleisen kielitieteen opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitosten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuudesta on sovittava professorin kanssa.

Jatko-opinnot

 • Kieliopin historiaa (-)
  sl to 16 -18 , pe 10-12 S20 ls 334D 11.9.-23.10. Holman, Karttunen, Kärnä, Luhtala
  EI luentoa 3.10.
 • Tutkijaseminaari (Cyk99A)
  sl+kl ma 14 -16 S20 sh 331 alkaa 15.9. ja 19.1. Määttä ja Karlsson

 • Yleisen kielitieteen kesäkoulu (-)
  8.-10.9.2003 Turun yliopiston yleisen kielitieteen laitos järjestää Langnet-kurssin, joka on tarkoitettu yleisen kielitieteen ja muiden kieliaineiden jatko-opiskelijoille sekä edistyneille yleisen kielitieteen perustutkinto-opiskelijoille. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta osoitteesta www.utu.fi/hum/ylkielitiede/ajankoht.htm

Kuulustelut

Luentokurssien ensimmäinen kuulustelu on viimeisellä luentokerralla. Syksyn luentokurssien toinen kuulustelu on to 13.11.2003 klo 14-17 sali 1 ja viimeinen kuulustelu to 8.1.2004 klo 14-17 PII. Kevään kurssien uusintakuulustelu pidetään to 18.3.2004 klo 14-17 U40 sali 1. Viimeinen kuulustelu katso kesätentit - ilmoitustaululta tai laitoksen kotisivuilta. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan merkitsemällä oma nimi, kuulustelijan nimi ja kuulusteltavan kurssin nimi ja laajuus (ov) laitoksen ilmoitustaululla Siltavuorenpenger 20:ssä olevaan listaan edellisen viikon perjantaihin klo 14 mennessä.

Kirjalliset kuulustelut (Cyk120, Cyk180, Cyk270, Cyk275, Cyk280, Cyk281 Cyk330, Cyk335, Cyk340) ovat tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. A-opas, Tiedekuntatentit). Aine- ja syventävien opintojen opintojaksot Cyk210-250 ja Cyk310-327 voidaan suorittaa myös kirjatentteinä sopimuksen mukaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Kuulustelija on kunkin kohdan vastuuhenkilö, ks. B-opas.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150, Cyk160) liittyvän 3 ov kirjallisuuden voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitoksen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopimuksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ja opiskelijanumerolla varustettu ilmoittautumiskuori laitoksen käytävällä sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Tenttikuoren voi myös jättää Metsätalossa sijaitsevaan MonAKOn tenttikuorilaatikkoon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö.

Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2003-04 (muutokset lihavoitu)

 • Cyk110 Peruskurssi, Heinämäki
 • Cyk112 ATK:n perustaidot, Pitkänen
 • Cyk120 Kielitieteen historia, Laury
 • Cyk130 Fonologian ja morfologian hk, Heinämäki
 • Cyk140 Syntaksin hk, Heinämäki
 • Cyk150 Semantiikan ja pragmatiikan hk, Heinämäki
 • Cyk160 Kieli ja konteksti, Pitkänen
 • Cyk170 Maailman kielet, Laury
 • Cyk180 Perusopintojen kirjatentti, Pitkänen
 • Cyk210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi, Gruzdeva
 • Cyk215 Kieliopin kuvaus ja teoria, Pitkänen
 • Cyk220 Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, Pitkänen
 • Cyk222 Kielitypologia, Professori
 • Cyk225 Historiallinen kielitiede, Nyman
 • Cyk230 Psykolingvistiikka, Professori
 • Cyk235 Sosiolingvistiikka, Professori
 • Cyk240 Kaksikielisyys, Laury
 • Cyk245 Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi, Pitkänen
 • Cyk250 Ihmiskielen kehityshistoria, Professori
 • Cyk251 Kieli ja sukupuoli, Laury
 • Cyk253 Soveltava kielitiede, Professori
 • Cyk254 Viittomakielten ja niiden tutkimuksen perusteet, Professori
 • Cyk257 Kenttätyömetodiikka ja korpuslingvistiikka, Professori
 • Cyk258 Kirjoitusjärjestelmät, Professori
 • Cyk260 Yhden kielen opintoja, Professori

Laitos

Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan kolmea oppiainetta: yleistä kielitiedettä, kieliteknologiaa ja monikielistä ammattiviestintää (MonAKO). Näistä kaksi ensimmäistä voi olla pääaineena.

Laitoksen esimies: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuista kohdasta yhteystiedot

Laitoksen johtoryhmä:: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuista kohdasta johtorymä

Aspekti ry.

Aspekti ry eli "Kielteisen yleistieteen ainejärjestö" on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on oma kotisivunsa: http://www.ling.helsinki.fi/aspekti/, postilaatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi owner-as-pekti@ling.helsinki.fi). Lisätietoja Aspektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisivujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Otto-Ville Ronkaiselta, Aspektin puheenjohtajalta (otto-ville.ronkainen@ling.helsinki.fi). Aspektin hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).

Kirjastot

Linguistica Generalia sijaitsee tiedekunnan kirjaston Metsätalon toimipisteessä (ks. kohta Tiedekunnan hallinto ja palvelut). Myös yleisen kielitieteen laitoksen käsikirjasto (Siltavuorenpenger 20 A h. 333) palvelee opiskelijoita. Tietoja tästä kirjastosta löytyy osoitteesta http://www.ling.helsinki.fi/laitos/kirjasto.shtml.

Opettajat

 • Airola, Anu, FM, ass. 1.1.2004-. Vast otto ti 12-13.
 • Brandt, Pia, FM, ass. (31.12.2003 asti). Vast.otto ti 12-13, S20 h. 330, p. 191 29303.
 • Heinämäki, Orvokki, Ph.D., leht. Vast.otto ti 13-14, S20 h. 321, p. 191 29328.
 • Karlsson, Fred, MA, FT, prof., virkavapaa sl. 2003., dekaani 2001-2003. Vast.otto ti 11-12 (yleiset asiat) ja to 10-12 (ohjaus, enn. ilm. vast.ottolistaan), S20 h. 320, p. 191 29327.
 • Laury, Ritva Ph.D., yliopist.leht. Vast.otto ti 13-14, S20 h. 325
 • Määttä, Urho, FT, prof. Vast.otto ti 10-11 (yleiset asiat), 11-12.30 (ohjaus, enn. ilm. vast.ottolistaan), S20 h. 332, p 191 29333.
 • Pitkänen, Kari K., FM, yliopist. leht. Vast.otto ma 13-14, S20 h. 330, p. 191 29302.

DOSENTIT (Tavattavissa opetuksen yhteydessä / Träffas efter lektionerna / S20 h. 334C, p. 191 29310.)

 • Ahlqvist, Anders, FT, keltologian dos., Galwayn yliopiston prof. (ahlqvist@nuigalway.ie).
 • Anttila, Arto, PhD, dos., New York University.
 • Kukkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Leinonen, Marja, FT, dos., Tampereen yliopiston slaavilaisen filologian prof.
 • Määttä, Urho (ks. Opettajat) FT, dos., Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen leht.
 • Nyman, Martti FT, yleisen kielitieteen ja indoeurooppalaisen kielentutkimuksen dos., Turun yliopiston klassisen filologian leht.
 • Suihkonen, Pirkko, FT, dos., tutkija,
 • Vilkuna, Maria, FT, suomen kielen ja yleisen kielitieteen dos., Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

TUNTIOPETTAJAT (Tavattavissa opetuksen yhteydessä / Träffas efter lektionerna / S20 h. 334C, p. 191 29310).

 • Airola, Anu, FK. S20A h 345, p.191 29315
 • Gruzdeva, Ekaterina, FT.
 • Huttunen, Silja, FK.
 • Kauhanen, Irina, FM.
 • Miestamo, Matti, FT, S20 h. 346, p. 191 29316.
 • Pälsi, Marja, FM.
 • Sinnemäki, Kaius, HuK.
 • Weimer, Kjell, FK (kjell.weimer@helsinki.fi).

LAITOKSEN MUU HENKILÖKUNTA

 • Kalliokoski, Panu, atk-suunnittelija, admin@ling.helsinki.fi
 • Peltonen, Janne, atk-suunnittelija, admin@ling.helsinki.fi
 • Kamppuri, Kirsti, atk-suunnittelija, S20 h. 334B, p. 191 29305.
 • Ratia, Johanna, amanuenssi, S20 h. 334B, p. 191 29306.
 • Siltavuorenpenkereen vahtimestarit p. 191 29519
Tarkemmat tiedot laitoksen henkilökunnasta laitoksen henkilökuntasivuilta.
webmaster@ling.helsinki.fi
Päivitetty viimeksi: