Helsingin yliopisto > Humanistinen tiedekunta > Yleisen kielitieteen laitosYleisen kielitieteen laitos
---------

Näytä tiedot >> Kaikki - Lukukausittain -Koodeittain -

Yleisen kielitieteen opetus 2002-03

Opiskeluoikeus

Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena. Pääaineekseen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla humanistisessa tiedekunnassa ja suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Opinto-oikeutta anotaan oppiaineen professorilta. Tarvittavat lomakkeet saa assistentilta ja laitoksen kotisivuilta.

Tiedotus

Opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoaikoinaan, dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitettavissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi

Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on pe 6.9. klo 13-15 S20 334D (Siltavuorenpenger 20 A).
Opinto-oppaan tietoihin tulevista muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen käytävillä olevilla ilmoitustauluilla ja kotisivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/)

Lisätietoja laitokseen liittyvistä asioista voi kysyä assistentti Pia Brandtilta sekä pienryhmäohjaajilta. Yleisen kielitieteen pienryhmäohjaajana toimii Tiina Taivainen (p. 040-7618138). Lisäksi laitoksen opiskelijoille on tarjolla unix-neuvontaa (neuvonta@ling.helsinki.fi). Neuvonta-ajat ovat nähtävillä mm. unix-luokassa.

Opetus

Sopimuksen mukaan voi kursseja käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikoiskurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaavuuksista on varsinkin epäselvissä tapauksissa syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa.

Perusopinnot

 • Yleisen kielitieteen peruskurssi (Cyk 110)
  kesä ma, ke, pe 16 -18 30.6. -1.8.2003. Auditorio II (päärakennus) Pirkko Suihkonen Loppukuulustelu on viimeisella kerralla. Ilmoittautumiset 15.5.2003 mennessä sähköpostitse Pia Brandtille(pia.brandt@helsinki.fi).
 • Yleisen kielitieteen peruskurssi (Cyk110 472110-7)
  Ryhmä 1 sl ma, ke 12 -14 9.9. -6.11. 5 Heinämäki
  Ryhmä 2 sl pe 12 -14 13.9. -13.12. U40 6 Karlsson
  Ryhmä 3 kl ma, ke 12 -14 13.1. -12.3. sali 5 Heinämäki

 • Grundkurs i allmän språkvetenskap (Cyk110 472110-7)
  ht to 9 -12 19.9. -28.11. V20 (sr)2 Weimer

 • Atk:n perustaidot kielitieteiden opiskelijoille (Cyk112 472112-3)
  ks. Kieliteknologia: (Ctl130) Lyhyt unix-järjestelmän kurssi
 • Kielitieteen historia (Cyk120 472120-4)
  Kirjatentti: Pitkänen.
 • Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (Cyk130 472130-1)
  Ryhmä 1 sl ti, ke, to, pe 8 -10 10.9. -23.9. S20 sh 359 Kauhanen
  Ryhmä 2 kl ti, to 10 -12 25.2. -15.4. U37 sh 4 Sinnemäki

 • Syntaksin harjoituskurssi (Cyk140 472140-8)
  Ryhmä 1. sl ti 14-16 S20 sh 359 to 14-16 V20 sh 3 17.9.-29.10.
  Ryhmä 2. kl ma 16-18 sekä to 24.4 16-18 M11 ls 9, 24.2.-26.5. Pälsi

 • Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (Cyk150 472150-5)
  Ryhmä 1. sl ti 16-18 S20 sh359 to 14-16 S20 ls 334 26.9.-14.11. Pitkänen
  Ryhmä 2. kl ti 14-16 S20 sh359 to 14-16 M11 ls 2 14.11.-11.3. Pitkänen
  EI OPETUSTA 18.2 eikä 20.2
 • Kieli ja konteksti (Cyk160 472160-2)
  sl ma 16-18 S20 ls 334D ke 16-18 S20 sh 359 16.9.-4.11. Pitkänen

 • Kieliteknologian johdantokurssi (Ctl190)
  sl ks. Kieliteknologia
 • Perusopintojen kirjatentti (Cyk180)
  KirjatenttiPitkänen

Aineopinnot

 • Fonologian ja morfologian jatkokurssi (Cyk210 472210-6)
  Fonologian ja morfologian jatkokurssia vastaava sl pe 12 -16 S20 sali 16 1.11.-29.11. Nyman

 • Kieliopin kuvaus ja teoria (Cyk215 472216-4)
  kl ma 16 -18 ke 14 -16 paikka> S20 sh 359 20.1.-5.3. Pitkänen
  EI OPETUSTA 17.2 eikä 19.2
 • Historiallinen kielitiede (Cyk225 472225-8)
  10.2.-18.3., Nyman KURSSI PERUTTU
 • Sosiolingvistiikka (Cyk235)
  kl ma 16 -18 S20 sh 359 10.3.-16.4. Pitkänen

 • Field Linguistics (Cyk257)
  sl to 10 -12 V 20 sh 12 12.9.-28.11. Gruzdeva

 • Korpukset ja kieli (Cyk257)
  kl ks. kieliteknologian syventävät opinnot (Ctl310corp).
 • Kielten kohtaaminen ja kielelliset oikeudet (Cyk270/275/280/281)
  kl to 10 -12 ..-.. Lindstedt
  ks. Slavistiikan ja baltologian laitos.
 • Emergentismi kielitieteessä (Cyk270/275/280/281)
  sl ma, ke 12 -14 S 20 sh 359 16.9.-16.10. Määttä

 • Kielitieteen historia (Cyk270/275/280/281)
  sl ti, to 12 -14 V20 sh6 29.10.-5.12. Suominen

 • Kielen oppimisen mallit, kognitiiviset representaatiot ja emergenssi ()
  kl to 3.4. ja 10.4. 14 -16, ma 28.4. ja ti 29.4. koko päivä. S20 sh331 Timo Honkela

 • Proseminaari (Cyk285 472285-0)
  Enn.ilm. lait. ilm.taululla olevaan listaan viim. viikkoa ennen ensimm. kokoontumista. Ensimmäisessä istunnossa sovitaan proseminaarin aikataulu. sl kokoontuminen pe 10 -12 S20 sh 331 13.9. kl kokoontuminen to 13 -15 S20 sh 331 16.1. Heinämäki

Syventävät opinnot

 • Kielitieteen metodologia ja filosofiset perusteet (Cyk310 472310-5)
  kl ma 10 -12 ke 12 -14 S20 sh359 3.3.-2.4. Määttä

 • Kielen synty monitieteisenä ongelmana (Cyk318)
  kl
  ks. Aineopinnot.
 • Emergentismi kielitieteessä (Cyk330/335/340)
  sl
  ks. Aineopinnot.
 • Seminaari (Cyk350 472350-3)
  Enn.ilm. lait. ilm.taululla olevaan listaan viim. viikkoa ennen ensimm. kokoontumista. sl+kl ti 16 -18 S20 sh331 17.9.-.. Määttä

 • Yleisen kielitieteen kesäkoulu ()
  Elokuussa 2003 järjestetään Joensuun yliopistossa Helsingin, Joensuun, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteinen yleisen kielitieteen kesäkoulu. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisista saa myöhemmin keväällä laitoksen kotisivuilta sekä mukana olevien yliopistojen yleisen kielitieteen oppiaineiden professoreilta. - ..-..

Aineopintojen valinnaisia kursseja voidaan myös sisällyttää syventäviin opintoihin (ks. B-opas). Samoin yleisen kielitieteen opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitosten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuudesta on sovittava professorin kanssa.

Jatko-opinnot

 • Tutkijaseminaari (Cyk99A)
  sl+kl ma 14 -16 S20 sh 331 alk.16.9.-.. Määttä ja Karlsson

Kuulustelut

Luentokurssien ensimmäinen kuulustelu on viimeisellä luentokerralla. Syksyn luentokurssien toinen kuulustelu on to 12.12. klo 14-17 U40 sali 1 ja viimeinen kuulustelu to 9.1. klo 14-17 U40 sali 1. Kevään kurssien ainoa uusintakuulustelu pidetään to 8.5. klo 14-17 U40 sali 1. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan merkitsemällä oma nimi, kuulustelijan nimi ja kuulusteltavan kurssin nimi ja laajuus (ov) laitoksen ilmoitustaululla Siltavuorenpenger 20:ssä olevaan listaan edellisen viikon perjantaihin klo 14 mennessä.

Kirjalliset kuulustelut (Cyk120, Cyk180, Cyk270, Cyk275, Cyk280, Cyk281 Cyk330, Cyk335, Cyk340) ovat tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. A-opas, Tiedekuntatentit). Aine- ja syventävien opintojen opintojaksot Cyk210-250 ja Cyk310-327 voidaan suorittaa myös kirjatentteinä sopimuksen mukaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Kuulustelija on kunkin kohdan vastuuhenkilö, ks. B-opas.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150, Cyk160) liittyvän 3 ov kirjallisuuden voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitoksen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopimuksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ja opiskelijanumerolla varustettu ilmoittautumiskuori laitoksen käytävällä sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Tenttikuoren voi myös jättää Metsätalossa sijaitsevaan MonAKOn tenttikuorilaatikkoon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö.

Laitos

Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan kolmea oppiainetta: yleistä kielitiedettä, kieliteknologiaa ja monikielistä ammattiviestintää (MonAKO). Näistä kaksi ensimmäistä voi olla pääaineena.

Laitoksen esimies: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuista kohdasta yhteystiedot

Laitoksen johtoryhmä:: ks. tarkemmat tiedot laitoksen sivuista kohdasta johtorymä

Aspekti ry.

Aspekti ry eli "Kielteisen yleistieteen ainejärjestö" on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on oma kotisivunsa: http://www.ling.helsinki.fi/aspekti/, postilaatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi owner-as-pekti@ling.helsinki.fi). Lisätietoja Aspektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisivujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Tero Aallolta, Aspektin puheenjohtajalta (tero.aalto@ling.helsinki.fi). Aspektin hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).

Kirjastot

Linguistica Generalia sijaitsee tiedekunnan kirjaston Metsätalon toimipisteessä (ks. kohta Tiedekunnan hallinto ja palvelut). Myös yleisen kielitieteen laitoksen käsikirjasto (Siltavuorenpenger 20 A h. 333) palvelee opiskelijoita. Tietoja tästä kirjastosta löytyy osoitteesta http://www.ling.helsinki.fi/laitos/kirjasto.shtml.

Opettajat

 • Brandt, Pia, FM, ass. Vast.otto ti 12-13 S20 h. 330, p. 191 29303.
 • Heinämäki, Orvokki, Ph.D., leht. Vast.otto ti 13-14, S20 h. 321, p. 191 29328.
 • Karlsson, Fred, MA, FT, prof., virkavapaa. Vast.otto ti 11-12 (yleiset asiat) ja to 10-12 (ohjaus, enn. ilm. vast.ottolistaan), Sp20 h. 320, p. 191 29327.
 • Määttä, Urho, FT, prof. Vast.otto ti 10-11 (yleiset asiat), 11-12.30 (ohjaus, enn. ilm. vast.ottolistaan), S20, h. 332, p 191 29333.
 • Pitkänen, Kari K., FM, yliopist. leht. Vast.otto to 13-14, S20 h. 325, p. 191 29302.

DOSENTIT (Tavattavissa opetuksen yhteydessä / Träffas efter lektionerna / S20 h. 334C, p. 191 29310.)

 • Ahlqvist, Anders, FT, keltologian dos., Galwayn yliopiston prof. (ahlqvist@nuigalway.ie).
 • Anttila, Arto, PhD, dos., New York University.
 • Kukkonen, Pirkko, FT, dos.
 • Leinonen, Marja, FT, dos., Tampereen yliopiston slaavilaisen filologian prof.
 • Määttä, Urho (ks. Opettajat) FT, dos., Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen leht.
 • Nyman, Martti FT, yleisen kielitieteen ja indoeurooppalaisen kielentutkimuksen dos., Turun yliopiston klassisen filologian leht.
 • Suihkonen, Pirkko, FT, dos., tutkija,
 • Vilkuna, Maria, FT, suomen kielen ja yleisen kielitieteen dos., Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

TUNTIOPETTAJAT (Tavattavissa opetuksen yhteydessä / Träffas efter lektionerna / S20 h. 334C, p. 191 29310).

 • Gruzdeva, Ekaterina, FT.
 • Kauhanen, Irina, FM.
 • Miestamo, Matti, FM, S20 h. 346, p. 191 29316.
 • Pälsi, Marja, FM.
 • Sinnemäki, Kaius, HuK.
 • Suominen Mickael, FM.
 • Weimer, Kjell, FK (kjell.weimer@helsinki.fi).

LAITOKSEN MUU HENKILÖKUNTA

 • Kalliokoski, Panu, atk-suunnittelija, admin@ling.helsinki.fi
 • Kamppuri, Kirsti, atk-suunnittelija, S20 h. 334B, p. 191 29305.
 • Ratia, Johanna, amanuenssi, S20 h. 334B, p. 191 29306.
 • Siltavuorenpenkereen vahtimestarit p. 191 29519
webmaster@ling.helsinki.fi
Päivitetty viimeksi: