logo

Yleisen kielitieteen opetus 2001-2002

Opiskeluoikeus

Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opiskella yleistä kielitiedettä; pääaineekseen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla humanistisessa tiedekunnassa ja suorittanut perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Opinto-oikeutta anotaan oppiaineen professorilta. Tarvittavat lomakkeet saa assistentilta ja laitoksen kotisivuilta.

Tiedotus ja opintoneuvonta

Opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoaikoinaan, dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitettavissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa Etunimi.Sukunimi@ling.helsinki.fi

Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on pe 7.9. klo 13-15 Sp20 aud. 107 (Siltavuorenpenger 20 A).

Laitoksen käytävillä olevilla ilmoitustauluilla, kotisivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/) sekä laitoksen toimittamassa Lingvistibulletiinissa kerrotaan tarkemmin mm. opinto-oppaan tietoihin tulevista muutoksista, vierailuluennoista ja laitoksen toiminnasta. Lingvistibulletiinin saa laitokselta tai sen voi lukea verkosta (http://www.ling.helsinki.fi/bulletin).

Laitoksella on kolme julkaisusarjaa, joiden viimeisimmät numerot yhdessä laitoksen henkilökunnan uusimpien julkaisujen kanssa ovat nähtävillä laitoksella.

Laitoksesta ja sen toiminnasta voi kysyä lisätietoja assistentti Pia Brandtilta sekä pienryhmäohjaajilta. Yleisen kielitieteen pienryhmäohjaajana toimii Kalle Järvenpää (p. 050 357 2769). Lisäksi laitoksen opiskelijoille on tarjolla unix-neuvontaa (neuvonta@ling.helsinki.fi). Neuvonta-ajat ovat nähtävillä mm. unix-luokassa.

Opetus

Sopimuksen mukaan voi kursseja käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikoiskurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaavuuksista on varsinkin epäselvissä tapauksissa syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa.

Perusopinnot

Kesäopinnot 2002

Osan perusopintoihin kuuluvista kursseista voi myös suorittaa kesällä. Kesällä 2002 voi suorittaa 10 ov:n opetuspaketin, johon kuuluu mm. yleisen kielitieteen peruskurssin (Cyk110; Pitkänen) lisäksi syntaksin harjoituskurssi (Cyk140; Pälsi) sekä semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (Cyk150; Pitkänen). Kesäkursseille ilmoittaudutaan ennakkoon sähköpostitse assistentille (pia.brandt@ling.helsinki.fi) viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Yleisen kielitieteen laitoksen oma kesätentti järjestetään ke 5.6.2002 klo 9-13 aud XV. Tenttiin ilmottaudutaan tenttikuorella 15.5.2002 mennessä.

Yleisen kielitieteen kesäkoulu Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos järjestää valtakunnallisen kesäkoulun jatko-opiskelijoille ja edistyneille perustutkinto-opiskeljoille 12.-16.8.2002.

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Aineopintojen valinnaisia kursseja voidaan myös sisällyttää syventäviin opintoihin (ks. B-opas). Samoin yleisen kielitieteen opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitosten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuudesta on sovittava professorin kanssa.

Jatko-opinnot

Kuulustelut

Luentokurssien ensimmäinen kuulustelu on viimeisellä luentokerralla. Syksyn luentokurssien toinen kuulustelu on to 13.12. klo 14-17 PII ja viimeinen kuulustelu to 10.1. klo 14-17 PII. Kevään kurssien ainoa uusintakuulustelu pidetään to 2.5. klo 14-17 PII. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan merkitsemällä oma nimi, kuulustelijan nimi ja kuulusteltavan kurssin nimi ja laajuus (ov) laitoksen ilmoitustaululla Siltavuorenpenger 20:ssä olevaan listaan edellisen viikon perjantaihin klo 14 mennessä.

Kirjalliset kuulustelut (Cyk120, Cyk180, Cyk270, Cyk275, Cyk280, Cyk281 Cyk330, Cyk335, Cyk340) ovat tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. Tiedekuntatentit). Aine- ja syventävien opintojen opintojaksot Cyk210-250 ja Cyk310-327 voidaan suorittaa myös kirjatentteinä sopimuksen mukaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Kuulustelija on kunkin kohdan vastuuhenkilö, ks. B-opas.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150, Cyk160) liittyvän 3 ov kirjallisuuden voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitoksen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopimuksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ja opiskelijanumerolla varustettu ilmoittautumiskuori laitoksen käytävällä sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Tenttikuoren voi myös jättää Porthanian kolmannessa kerroksessa sijaitsevaan MonAKOn tenttikuorilaatikkoon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö.

Yleisen kielitieteen laitoksen oma kesätentti järjestetään ke 5.6.2002 klo 9-13 aud XV. Tenttiin ilmottaudutaan tenttikuorella 15.5.2002 mennessä. Myös tiedekunnan kesätentteihin 3.7.2002 ja 7.8.2002 ilmottaudutaan 15.5.2002 mennessä. Näitä varten ks. salit A-opas s. 43.

Laitos

Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan kolmea oppiainetta: yleistä kielitiedettä, kieliteknologiaa ja monikielistä ammattiviestintää (MonAKO). Yleisen kielitieteen laitos on Kruununhaassa uudessa osoitteessa, joka on Siltavuorenpenger 20 (vaalea talo aivan Snellmaninkadun päässä). Laitoksen tilat ovat rakennuksen itäsiivessä, kolmannessa kerroksessa. Laitos on avoinna ma-pe 8-18). Postiosoite on Yleisen kielitieteen laitos, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto.

Laitoksen esimies on prof. Kimmo Koskenniemi, p. 191 4300. Kansliahenkilökuntaan kuuluvat amanuenssi Johanna Ratia, p. 191 4306 ja atk-suunnittelija Kirsti Kamppuri, p. 191 4305. Vahtimestarit tavoittaa numerosta 191 4519.

Laitoksen johtoryhmään kuuluvat (31.12.2003 saakka) puheenjohtaja, prof. Kimmo Koskenniemi, prof. Fred Karlsson, leht. Kari Pitkänen (v.j. leht. Orvokki Heinämäki), tutkija Anu Airola (v.j. tutk. Antti Arppe) ja opiskelijat Kalle Järvenpää (v.j. Juha Hurme) ja Tommi Jauhiainen (v.j. Anri Kontio); johtoryhmän sihteerinä toimii Kirsti Kamppuri.

Aspekti ry.

Aspekti ry eli "Kielteisen yleistieteen ainejärjestö" on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on oma kotisivunsa (http://www.ling.helsinki.fi/aspekti/), postilaatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi jyrki.niemi@ling.helsinki.fi). Lisätietoja Aspektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisivujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Nicholas Volkilta, Aspektin puheenjohtajalta (nvolk@ling.helsinki.fi). Aspektin hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).

Kirjastot

Linguistica Generalia historiallis-kielitieteellisessä kirjastossa. Ks. kohta Tiedekunnan hallinto ja palvelut. Yleisen kielitieteen laitoksen kirjasto SP h. 333 palvelee myös opiskelijita. Tietoja tästä kirjastosta löytyy osoitteesta http://www.ling.helisnki.fi/laitos/kirjasto.shtml.

Opettajat

DOSENTIT (Tavattavissa opetuksen yhteydessä / Träffas efter lektionerna / h. 334c, p. 191 4310.)

TUNTIOPETTAJAT (Tavattavissa opetuksen yhteydessä / Träffas efter lektionerna / h. 334c, p. 191 4310).

LAITOKSEN MUU HENKILÖKUNTA


LINGVISTISET AINEET / YLEINEN KIELITIEDE
(Päivitetty viimeksi 120402 / pb)