logo

Yleinen kielitiede / Opetus lukuvuonna 2000-2001.

(LUONNOS 3.5.2000 / Päivitetty 29.5. Muutokset alleviivattu / kkp.) HUOM! Muutokset mahdollisia!

Opiskeluoikeus

Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opiskella yleistä kielitiedettä; pääaineekseen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla humanistisessa tiedekunnassa.


Tiedotus ja opintoneuvonta

Opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoaikoinaan, dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitettavissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa Etunimi.Sukunimi@ling.helsinki.fi

Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on 6.9.2000 klo 13 päärakennuksen salissa 10.

Laitoksen käytävillä olevilla ilmoitustauluilla, kotisivuilla sekä laitoksen toimittamassa Lingvistibulletiinissa kerrotaan tarkemmin mm. opinto-oppaan tietoihin tulevista muutoksista, vierailuluennoista ja laitoksen toiminnasta. Lingvistibulletiinin saa laitokselta tai sen voi lukea verkosta.

Laitoksella on kolme julkaisusarjaa, joiden viimeisimmät numerot yhdessä laitoksen henkilökunnan uusimpien julkaisujen kanssa ovat nähtävillä laitoksella.

Laitoksesta ja sen toiminnasta voi kysyä lisätietoja assistenteilta Martti Nymanilta (martti.nyman@ling.helsinki.fi) ja Kari Pitkäseltä (kari.k.pitkanen@ling.helsinki.fi), sekä pienryhmäohjaajilta. Yleisen kielitieteen pienryhmäohjaajana toimii Maria Annala (p. 050 538 4544). Lisäksi laitoksen opiskelijoille on tarjolla unix-neuvontaa (neuvonta@ling.helsinki.fi tai p. 191 23502). Neuvonta-ajat ovat nähtävillä mm. laitoksen unix-luokassa.


Opetus

Sopimuksen mukaan voi kursseja käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikoiskurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaavuuksista on syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa varsinkin epäselvissä tapauksissa.


Perusopinnot


Aineopinnot


Syventävät opinnot

Aineopintojen valinnaisia kursseja voidaan myös sisällyttää syventäviin opintoihin (ks. B- opas). Samoin yleisen kielitieteen opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitosten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuudesta on sovittava professorin kanssa.


Jatko-opinnot


Kuulustelut

Luentokurssien ensimmäinen kuulustelu on viimeisellä luentokerralla. Syksyn luentokurssien toinen kuulustelu on to 14.12. klo 14-17 P653 ja viimeinen kuulustelu to 11.1. klo 14-17 aud XIV. Kevään kurssien ainoa uusintakuulustelu pidetään to 3.5. klo 14-17 aud XIV. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan merkitsemällä oma nimi, kuulustelijan nimi ja kuulusteltavan kurssin nimi ja laajuus (ov) laitoksen ilmoitustaululla olevaan listaan edellisen viikon perjantaihin klo 14 mennessä.

Kirjalliset kuulustelut (Cyk120, Cyk180, Cyk280, Cyk330, Cyk340) ovat tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. Tiedekunnan tentit). Opintojaksot Cyk210-Cyk250 ja Cyk310-Cyk326 voidaan suorittaa myös kirjatentteinä sopimuksen mukaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Kuulustelija on kunkin kohdan vastuuhenkilö, ks. B-opas.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150, Cyk160) liittyvän 3 ov kirjallisuuden voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitoksen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopimuksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täytetty ja opiskelijanumerolla varustettu ilmoittautumiskuori laitoksen toisen kerroksen käytävällä sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö.


Laitos

Yleisen kielitieteen laitos sijaitsee Fabianinkatu 28:ssa (2. ja 3. krs.) ja laitoksen pääsisäänkäynti on sisäpihan puolella (avoinna numerokoodilla ma- pe 8-18). Postiosoite on Yleisen kielitieteen laitos, JP 4, 00014 Helsingin yliopisto. Mahdollisista muutoksista opetuksessa ja itse laitoksen sijainnissa kannattaa seurata laitoksen kotisivuja. Laitoksen kotisivu on osoitteessa http://www.ling.helsinki.fi/.

Laitoksen esimies on prof. Fred Karlsson, p. 191 23512. Kansliahenkilökuntaan kuuluvat toimistosihteeri Taina Rantala, p. 191 23501 ja atk-suunnittelija Kirsti Kamppuri, p. 191 23502 (F28, 3. krs.). Vahtimestari on Anders Enqvist, p. 191 22000 (F28, 2. krs.).

Laitoksen johtoryhmään kuuluvat puheenjohtaja, prof. Fred Karlsson, prof. Kimmo Koskenniemi, ass. dos. Martti Nyman (varajäsen ass. Kari Pitkänen), tutkija Anu Airola ja opiskelijat Lili Aunimo (varajäsen Risto Widenius) ja Maria Vehkamäki (varajäsen Juha Syri); johtoryhmän sihteerinä toimii Kirsti Kamppuri.


Aspekti ry.

Aspekti on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on laitoksella oma kotisivunsa, postilaatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi). Lisätietoja Aspektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisivujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Jouko Kuismalta, Aspektin puheenjohtajalta (jouko.kuisma@helsinki.fi). Aspektin hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).


Kirjasto

Linguistica Generalia historiallis-kielitieteellisessä kirjastossa. Ks. kohta Kirjastot.


Opettajat

DOSENTIT (Tavattavissa opetuksen yhteydessä / Träffas efter lektionerna)

TUNTIOPETTAJAT (Tavattavissa opetuksen yhteydessä / Träffas efter lektionerna)

LAITOKSEN MUU HENKILÖKUNTA


LINGVISTISET AINEET / YLEINEN KIELITIEDE / HELSINGIN YLIOPISTO