Yhteystietoja

Oppiainevastaava: ma.prof. Anssi Yli-Jyrä, huone A323

Oppiainehallinnon yhdyshenkilö: aman. Johanna Ratia, huone A329, puhelin 191 28312

Luettelo opettajista ja henkilökunnasta ovat erillisillä sivuilla.

Postiosoite:

Nykykielten laitos / Kieliteknologia
PL 24 (Unioninkatu 40 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Address:

Institutionen för moderna språk / Språkteknologi
Box 24 (Unionsgatan 40 A)
FI-00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Mail:

Dept of Modern Languages / Language technology
P.O.Box 24 (Unioninkatu 40 A)
FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI