Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Nykykielten laitos: Kieliteknologian oppiaine

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Siirtymäsääntöesimerkkejä

Seuraavat esimerkit valottavat siirtymäsääntöjen soveltamista käytäntöön.

Perusopinnot

Tutkintovaatimukset: 2001-2005
Tilanne: Ctl192 Kieliteknologian johdantokurssin essee puuttuu.
Ratkaisu: Jos Ctl132 Automaattinen morfologinen analyysi, Ctl142 Automaattinen syntaktinen analyysi, Clt260 Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat tai Clt261 Syntaktiset kielenkäsittelyohjelmat on suoritettuna, essee ei ole välttämätön, kunhan kokonaisopintoviikkomäärä on riittävä.

Aineopinnot

Tutkintovaatimukset: 2001-2005
Tilanne: Ctl270 Prolog-ohjelmointikieli (2 ov) on suoritettu, Ctl254 Kontekstittomat jäsennysmenetelmät (2 ov) puuttuu. Tarvitaan 2 ov lisää.
Ratkaisu: Suoritetaan Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (3 op) ja Clt233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät (3 op), joista saatavat 6 op muuntuvat 3 ov:ksi. Clt230 Ohjelmoinnin perusteet ei ole välttämätön, koska Clt231:ssa kerrataan Python-kielen perusteet.

Tutkintovaatimukset: 2001-2005
Tilanne: Clt261 Syntaktiset kielenkäsittelyohjelmat on suoritettu, Clt271 Kontekstittomat jäsennysmenetelmät ja Prolog puuttuu. Aineopintoihin tarvitaan vielä 2 ov.
Ratkaisu: Suoritetaan 2 op verran harjoituksia sekä kurssista Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet että kurssista Clt233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät. Tehtävien valinta riippuu siitä, mitä tehtäviä kurssilla Clt261 on tehty. Saatavat 4 op muuntuvat 2 ov:ksi. Edellyttää etukäteiskeskustelua Graham Wilcockin kanssa.

Tutkintovaatimukset: 2001-2005
Tilanne: Ctl211 Ohjelmoinnin perusteet kieliteknologeille (2 ov) puuttuu, mutta sen sijaan on sittemmin suoritettu Clt230 Ohjelmoinnin perusteet (3 op), joka muuntuu 1,5 ov:ksi.
Ratkaisu: Puuttuvan 0,5 ov voi täydentää millä tahansa aineopintotasoisella opintokohteella, jotta aineopintojen kokonaislaajuudeksi tulee vähintään 20 ov. Jos kokonaisvajaus on ainoastaan 0,5 ov, korvaavasta suorituksesta voi neuvotella Kimmo Koskenniemen kanssa.

Tutkintovaatimukset: 2001-2005
Tilanne: Proseminaarityö (2 ov), nykyinen kandidaatintutkielma, puuttuu.
Ratkaisu: Tutkielma tuottaa 6 op, jotka muuntuvat 3 ov:ksi. Ylimääräinen 1 ov (2 op) sijoitetaan vapaavalintaisiin opintoihin.

Tutkintovaatimukset: 2005-2007
Tilanne: Clt261 Syntaktiset kielenkäsittelyohjelmat on suoritettu, Clt271 Kontekstittomat jäsennysmenetelmät ja Prolog puuttuu.
Ratkaisu: Suoritetaan 2 op verran harjoituksia sekä kurssista Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet että kurssista Clt233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät. Tehtävien valinta riippuu siitä, mitä tehtäviä kurssilla Clt261 on tehty. Saadaan 4 op. Edellyttää etukäteiskeskustelua Graham Wilcockin kanssa.

Tutkintovaatimukset: 2005-2007 tai 2007-2009
Tilanne: Clt132 Rakenteisten dokumenttien perusteet puuttuu.
Ratkaisu: Kurssin Clt236 XML voi suorittaa, mikäli luentojen seuraaminen ja tehtävien tekeminen ei ole ongelmallista. Muussa tapauksessa suositellaan itseopiskelua kurssin Clt132 sivuilla.

Tutkintovaatimukset: kaikki
Tilanne: Java-ohjelmointikurssit (Ohjelmoinnin perusteet ja Java-ohjelmointi) on suoritettu.
Ratkaisu: Kurssia Clt230 Ohjelmoinnin perusteet ei tarvitse suorittaa.

Syventävät opinnot

Tutkintovaatimukset: 2001-2005
Tilanne: Seminaari puuttuu tai on kesken.
Ratkaisu: Seminaari tuottaa 10 op, jotka muuntuvat 5 ov:ksi. Ylimääräiset 3 ov (6 op) sijoitetaan vapaavalintaisiin opintoihin. Nykyisellään seminaari edellyttää aiempaa enemmän osallistumista ja työtä.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.