Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Nykykielten laitos: Kieliteknologian oppiaine

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Opiskelu

Tällä sivulla kerrotaan opintoihin liittyvistä käytännön asioista kuten opintojen ohjauksesta, tenttimisestä ynnä muista käytännöistä. Lisäksi esitellään erilaisia sopimuksia, joiden varassa on mahdollista opiskella myös muiden korkeakoulujen kursseja.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan kurssisivun mainitsemalla tavalla. Suuri osa kieliteknologian kurssien ilmoittautumisista hoidetaan Weboodin kautta. Siitä mainitaan aina kurssisivulla. Jos kurssilla ei ole sivua tai siellä ei mainita ilmoittautumisesta mitään, riittää olla paikalla ensimmäisellä luennolla. Jos ei pääse ensimmäiselle luennolle, on hyvä ottaa yhteys luennoitsijaan sähköpostitse. (Luennoitsija tarvitsee kurssille osallistuvien tiedot. Lisäksi, ensimmäisellä luennolla kerrotaan paljon olennaista käytännön asiaa kurssin suorittamisesta. On hyvä, että luennoitsija tietää, jos joku kurssilla oleva ei ole päässyt osallistumaan tilaisuuteen.) Muiden laitosten sekä tiedekunnan ilmoittautumisista löytyy tietoa niiden omilta sivuilta. Käytännöt vaihtelevat hieman, joten kannattaa aina varmistaa.

Opetustilat

Opetustiloille on olemassa omat koodistonsa. Koodin ensimmäinen osa kertoo, missä rakennus sijaitsee. Se on usein lyhenne katuosoitteesta ja numerosta, kuten S20A (Siltavuorenpenger 20 A). Sen jälkeen tulee luentosalin tai auditorion tai vastaavan nimi tai numero. Lista opetustiloista ja niiden lyhenteistä löytyy Almasta osoitteella https://portal-07.it.helsinki.fi/doclink/31420

Kun opettaja puhuu hepreaa...

Laitoksen sivuilla on olemassa mainio kieliteknologian terminologialista. Jos kurssilla tulee vastaan tilanne, jossa jokin termi ei vain aukea päättelemällä eikä luennoitsijalta kehtaa kysyä, tuolta voipi käydä lunttaamassa.

HOPS

...eli henkilökohtainen opetussuunnitelma. Pakollinen kaikille. Tarkoittaa käytännössä, että omista opinnoista tehdään suunnitelma siitä, missä aikataulussa aiotaan mitäkin suorittaa. Suunnitelma tehdään Weboodissa ja lähetetään Hanna Westerlundille ja sen jälkeen opettajatuutorille, joka on joko Graham Wilcock tai Kimmo Koskenniemi.

Tenttiminen

Yleisen kielitieteen laitoksella järjestetään paljon kirjatenttejä. Ajatusta ei kannata vierastaa, tenttimiseen kannattaa totutella nopeasti. Laitoksen tenttipäivät näkee opinto-oppaasta. Laitoksella on tenttikuoria käytävällä opiskelijatilan läheisyydessä.

Tiedekunta järjestää kahdenlaisia tenttejä; perusopintotenttejä ja aineopintotenttejä. Muista varmistaa, että ilmoittaudut oikeaan tenttiin. Tenttipäivämäärät löytää opinto-oppaasta. Tenteistä pitää aina sopia ensin tenttaajan kanssa. Kaikkiin tentteihin pitää ilmoittautua vähintään viikkoa ennen tenttipäivää. Kannattaa varsinkin tiedekuntatenteissä varmistaa erikseen viimeinen mahdollinen ilmoittautumispäivä. Muiden laitosten kursseja suorittaessa tenttikuori viedään kyseisen oppiaineen laitoksella sijaitsevaan laatikkoon.

KIT-verkosto

KIT-verkosto on kieliteknologian valtakunnallinen verkosto, joka on kymmenen suomalaisen yliopiston yhteistyöhanke. Sitä kautta voi muissa KIT-verkoston laitoksissa suorittaa kursseja. Lisätietoa löytyy KIT-verkoston sivuilta ja Hanna Westerlundilta.

Kieliteknologian valtakunnallinen sähköpostilista on kit-opiskelu_AT_helsinki.fi . Se palvelee sekä kieliteknologian opiskelijoita että opettajia. Listan kautta verkoston koordinaattorit ja yhteyshenkilöt ilmoittavat ajankohtaisista asioista ja opiskelijat voivat lähettää listalle kieliteknologiaan liittyviä kysymyksiä. Listalle liitytän lähettämällä tiedot osoitteeseen majordomo@helsinki.fi seuraavan viestin muodossa: subscribe kit-opiskelu oma.oikea@osoi.te Otsikkokenttä jätetään tyhjäksi.

JOO-opinnot

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. Lisätietoa osoitteessa www.joopas.fi.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.