Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Humanistinen tiedekunta

Tässä tiivistettynä, miten aikaisemmat korkeakouluopinnot hoituu humanistisessa tiedekunnassa.

Yleistä

Uuden asetuksen mukaisiin tutkintoihin hyväksilukemisen edellytyksenä on, etteivät muualla suoritetut opinnot sisälly toiseen korkeakoulututkintoon. Poikkeuksena tästä ovat tutkintoon sisältyvät kieliopinnot, jotka voidaan kuitenkin lukea hyväksi.

Korvaaminen

Korvaamista haetaan ko. laitokselta/oppiaineen professorilta tai hänen valtuuttamaltaan henkilöltä, joka hoitaa suorituksen myös rekisteriin. Tutkintoon kuuluvien pakollisten kieli- ja viestintäopintojen korvaamista muualla suoritetuilla kieliopinnoilla haetaan tiedekunnan opiskelijapalveluista.

Tutkintoon kuuluvien pakollisten kieli- ja viestintäopintojen tai tiedekunnan yhteisten opintojen korvaamista muualla suoritetuilla kieliopinnoilla (esim. muissa kotimaisissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa suoritetuilla vastaavilla opinnoilla) haetaan tiedekunnan opiskelijapalveluista.

Sisällyttaminen

Kotimaisten yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisia arvosanoja ja opintokokonaisuuksia voidaan käyttää humanistisen tiedekunnan tutkintojen sivuaineina ja yksittäisiä opintojaksoja vapaina opintoina. Myös avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai täydennyskoulutusyksikössä suoritetut, jonkin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset opinnot käyvät sellaisinaan. Hyväksilukemista haetaan tiedekunnan opiskelijapalveluista. Muualla suoritettuja opintokokonaisuuksia voi sisällyttää nykyiseen tutkintoon enintään sen minimilaajuden verran. Ammatillisista opistotutkinnoista ei voi hakea hyväksilukemista. Uusiin tutkintoihin ei voi sisällyttää ammattikorkeakouluopintoja.

Käytäntö

Yli 10 vuotta vanhoja opintoja ei voi sisällyttää uuden asetuksen mukaisiin tutkintoihin niillä, jotka saavat tutkinnonsuoritusoikeutensa tiedekuntaan 2005 tai sen jälkeen.

Opintojen rekisteröinti Helsingin yliopiston rekisteriin suoritetaan tiedekunnan opiskelijapalveluissa. Tarvitset mukaasi todistuksen, että olet käynyt kurssin sekä (virallisen) kuvauksen kurssin sisällöstä esim. opinto-oppaan kurssikuvauksen. On hyvä myös miettiä etukäteen, minkä kurssin nykyisestä tutkinnostasi haluat korvata vanhalla suorituksellasi.

Lisätietoja

Hyväksilukemislomakkeita saa tiedekunnan opiskelijapalveluista ja seuraavalta nettisivulta: http://www.helsinki.fi/hum/tutkinnot/hyvaksilukeminen.htm

Lisätietoja hyväksilukemisesta saa tiedekunnan opiskelijapalveluista (Fabianink. 33, 2. krs):

  • opintoneuvoja Karoliina Innanen p. 191 22347,
    karoliina.innanen(at)helsinki.fi
  • opintosihteeri Taina Sampo, p. 191 22348,
    taina.sampo(at)helsinki.fi.