Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Aikaisempien opintojen korvaavuudet

Jos olet ennen Yleisen kielitieteen laitokselle pääsyäsi opiskellut jossakin korkeakoulussa (siis kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), saatat olla kiinnostunut näiden muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta. Hyväksilukemisesta käytetään kahta nimitystä: korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen liittyy yksittäisiin kursseihin ja keskeneräisiin tutkintoihin, sisällyttäminen taas loppuun asti suoritettuihin tutkintoihin.