Kieliteknologian
(eli entisen tietokonelingvistiikan)
opetus 1999-2000

Oppiaineen nimi on muutettu asetuksella, joka tuli voimaan 1.8.1999. Nimenmuutos ei juuri vaikuta niiden opiskelijoiden opintoihin, jotka ovat aloittaneet opintonsa tietokonelingvistiikkana.

Opiskeluoikeus

Kieliteknologian opiskeluoikeus on rajoitettu, mutta varsin helposti saatavissa. Helsingin yliopiston opiskelijoille oikeus tulee helpoiten suorittamalla ensin yleisen kielitieteen peruskurssi Ctl110 vähintään hyvin tiedoin, ks. humanistisen tiedekunnan A-opas, sivu 18.

Opintoneuvonta

Kieliteknologian pienryhmäohjaaja on Mirkka Soininen. Tarkempia tietoja kieliteknologian opinnoista ja opetuksesta saa professorilta ja Jussi Piitulaiselta vastaanottoaikoina sekä muilta opettajilta opetuksen jälkeen.

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Katso myös B-oppaassa mainittujen muiden laitosten ja korkeakoulujen opetustarjontaa. Suorituksien sisällyttämisestä opintoihin on hyvä sopia professorin kanssa. Muutoksista, lisäyksistä ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen ilmoitustauluilla ja WWW-sivuilla sekä uutisryhmässä hy.opiskelu.ling.

Laitos, kirjasto, tiedotus ja kuulustelut

Kieliteknologia on toinen yleisen kielitieteen laitoksen oppiaineista. Tilat, kirjasto, ilmoitustaulut, uusintakuulustelut, opintomoniste ja ainejärjestö ovat yhteisiä, ks. Yleinen kielitiede.

Laitoksen Unix-luokassa (huone 319) on neuvontapäivystys, ajat ilmoitustaululla luokan vieressä lukukauden alussa, sähköpostiosoite neuvonta ät ling.helsinki.fi. (Unix-luokka on saatu muuton jälkeen taas käyttöön 18.10..)

Opettajat

Tuntiopettajat

Sivu viimeksi päivitetty 24.4.2000
kimmo.koskenniemi ät helsinki.fi
Täällä on käyty kertaa.