Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Nykykielten laitos: Kieliteknologian oppiaine

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Kieliteknologian opetus lukuvuonna 2004-2005

Perusopinnot

 • Lyhyt Unix-järjestelmän kurssi (Ctl130)
  Osallistujamäärä rajoitettu. Etukäteisilmoittautuminen välttämätöntä.
  Jussi Syrjänen, 6.9. - 10.9. ja 14.9., joka pvä 8-12, lait. unix-luokka
  Etusija uusilla kieliteknologian pääaineopiskelijoilla. Ilmoittautuminen 2.9. alkaen oppiaineen ilmoitustaululla olevaan listaan.
  Panu Kalliokoski, 15.9. - 10.11., ke 14-17, lait. unix-luokka
  Ilmoittautuminen, ks. kurssin kotisivu.
  Jussi Syrjänen, 17.1. - 21.1. ja 24.1., joka päivä 8-12, lait. unix-luokka
  Ilmoittuminen, ks. kurssin kotisivu.
 • Kieliteknologian johdantokurssi (Ctl190)
  Kimmo Koskenniemi, 3.11. - 15.12., ke 9-12, S20A ls 334D
  Pääosin verkkokurssi. Aloituskertana ja muutamina myöhemmin ilmoitettavina keskiviikkoina demonstraatioita yllä mainittuna ajankohtana.
 • Kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset (Ctl191)
  Kimmo Koskenniemi, Kieliteknologian johdantokurssin yhteydessä.
 • Kieliteknologian johdantokurssin essee (Ctl192)
  Kimmo Koskenniemi, Jatkuvasti.
 • Kieliainestojen tilastomenetelmiä (Ctl121)
  Kari Lehtonen, 15.3. - 3.5., ti 8-12, S20A 8-10 ls 334D ja 10-12 lait. unix-luokka
  Ilmoittautuminen, ks. kurssin kotisivu.
  HUOM. 5.4. ei ole luentoa. Palautekeskustelut: 4.5. ja 12.5. iltapäivisin.
 • Yleisen kielitieteen perusteet kieliteknologeille (Ctl102/Cyk110)
  Ks. yleinen kielitiede > Cyk110.
 • Fonetiikan perusteet kieliteknologeille (Ctl103)
  Martti Vainio, 13.9. - 13.12., ma 10-12, S20A ls 334D
  Opetus kuitenkin niin, että 1.11., 15.11. ja 29.11. fonetiikan harjoitusten (ks. Ctl107) kontaktiopetuskertoja.
 • Fonetiikan harjoitukset (Ctl107)
  Mietta Lennes, 1.11. - 3.12., verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat 1.11., 15.11. ja 29.11.
 • Morfofonologian harjoituksia (Ctl104)
  Kaius Sinnemäki, 7.9. - 26.10., etäopiskelu tai osallistuminen yleisen kielitieteen oppiaineen järjestämän kurssin luennoille, kts. tarkemmat ohjeet kurssin verkkosivulta.
  Ks. yleinen kielitiede > Cyk130 ja yllä oleva linkki.
 • Morfosyntaksin harjoituksia (Ctl105)
  Lauri Carlson, kl, alkaa 14.3., verkkokurssi
  Ks. yleinen kielitiede > Cyk140.
  Kevään verkkokurssille voi ilmoittautua 23.3. asti.
 • Semantiikan ja pragmatiikan harjoituksia (Ctl106)
  Ks. yleinen kielitiede > Cyk150.
 • Tekstikorpusten tietojenkäsittely (Ctl160)
  Nicholas Volk, 19.1. - 2.3. korj 8.11./HW, Luennot: ke 12-14 S20A ls 334D, Volk. Harjoitukset: ma 12-14, lait. unix-luokka, Tupakka.
 • Matematiikan perusteita kieliteknologeille (Ctl120)
  Kurssia ei opeteta 2004-2005.
 • Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi (Ctl132)
  Kimmo Koskenniemi, 26.1. - 4.5., ke 10-12 S20A ls 334D
 • Automaattinen syntaktinen analyysi (Ctl142)
  Lauri Carlson, 17.1. - 2.5., ma 14-16 S20A ls 334D
 • Puhekorpusten käsittely (Vfo254)
  Martti Vainio, sl, verkkokurssi
 • Johdanto puheen akustiikkaan (Vfo121)
  Martti Vainio, 20.1. - 3.3., to 12-14 S20A ls 334D
 • Tietokoneavusteinen kääntäminen (Ctl116)
  Ks. MonAKO.
 • Ohjelmoinnin perusteet kieliteknologeille (Ctl123)
  Panu Kalliokoski, 20.1. - 28.4., to 12-14 S20A lait. unix-luokka

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Työelämätaitoihin liittyvät kurssit voi suorittaa jo perusopintojen jälkeen. Tällaisia kursseja ovat mm. Tekijänoikeudet, Kaupallinen kieliteknologia sekä Projektityöskentely.

Muista erikoiskursseista Ctl310 sekä verkkokursseista ilmoitetaan myöhemmin.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.