Helsingin yliopisto > Humanistinen tiedekunta > Yleisen kielitieteen laitosYleisen kielitieteen laitos
---------

Näytä tiedot >> Kaikki - Lukukausittain - Koodeittain - Verkkokurssit - -

Kieliteknologian opetus 04 - 05

Ensi lukuvuoden opetustiedot löytyvät täältä.

Kieliteknologian opetus 03 - 04

Tämä on sisällöllisesti sama kuin painettu A-opas. Muutokset on merkitty lihavoinnilla. Oppiaineen nimi on muutettu asetuksella, joka tuli voimaan 1.8.1999. Nimenmuutos ei juuri vaikuta niiden opiskelijoiden opintoihin, jotka ovat aloittaneet opintonsa oppiaineen nimen ollessa tietokonelingvistiikka.

Opiskeluoikeus

Kieliteknologian opiskeluoikeus on rajoitettu. Oikeuden suorittaa kieliteknologian arvosanoja saa yleisen kielitieteen laitokselle osoitetun hakemuksen perusteella Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, joka on suorittanut vähintään hyvin tiedoin yleisen kielitieteen peruskurssin Cyk110. Lisää opiskeluoikeudesta kohdassa > Opiskeluoikeus.

Tiedotus ja opintoneuvonta

Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi ellei toisin mainita. Erikseen mainituissa sähköpostiosoitteessa on käytetty nuolenpääsulkuja, jotka eivät kuulu varsinaiseen sähköpostiosoitteeseen. Kieliteknologian tutorit ovat Markus Koljonen ja Artturi Sipilä. Tarkempia tietoja kieliteknologian opinnoista ja opetuksesta saa Kieliteknologian opetuksen verkoston (KIT-verkoston) koordinaattorilta Hanna Westerlundilta, professoreilta ja lehtoreilta vastaanottoaikoina sekä muilta opettajilta opetuksen jälkeen. Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville kieliteknologian ja yleisen kielitieteen opiskelijoille on pe 5.9. klo 13-15 S20A ls 334D (Siltavuorenpenger 20 A).

Perusopinnot

 • Lyhyt Unix-järjestelmän kurssi (uusimman kurssin kotisivu) (Ctl130)
  -ryhmä 1 sl ma 8.9., ti 9.9., ke 10.9., to 11.9., pe 12.9. ja ma 15.9. 8-12, S20A lait. unix-luokka, Loikkanen.
  Etusija uusilla kieliteknologian pääaineopiskelijoilla. Kurssin kotisivu

  -ryhmä 2 sl ke 17-20, 24.9.-19.11., S20A lait. unix-luokka, Volk.
  Kurssin kotisivu

  -ryhmä 3 kl ma 12.1., ti 13.1., to 15!.1., pe 16.1., ma 19.1. ja ke 21.1. 8-12, S20 lait. unix-luokka, Kalliokoski.
  Kurssin kotisivu

  ryhmä 4 erityisesti muista verkostoyliopistoista tuleville KIT-verkoston opiskelijoille-
  Verkkokurssi keväällä 2004. Kurssin kotisivu


  Jokainen kurssilainen (paitsi ryhmässä 4 oman yliopiston unix-järjestelmää käyttävät) tarvitsee käyttöluvan laitoksen unix-järjestelmään. Käyttölupahakemuksen saa laitoksen kansliasta tai Hanna Westerlundilta (h.314) ja se tulee palauttaa huolellisesti täytettynä Hanna Westerlundille viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Merkitse kohtaan lisätietoja: "osallistun lyhyelle Unix-järjestelmän kurssille (aika)". Kurssille voi ilmoittautua syyskuun alusta alkaen laitoksen unix-luokan käytävällä olevalle listalle. 18 ensimmäistä saa koneen käyttöönsä ja muutama opiskelija voi halutessaan seurata kurssia ilman konetta.

 • Kieliteknologian johdantokurssi (Ctl190)
  sl ke 9-12 S20A ls334D,Koskenniemi, 5.11. -17.12.
  Verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat yllämainitulla aikavälillä ilm.tarkemmin myöh.

 • Morfofonologian harjoituksia (Ctl104)
  sl ti 16-18 S20A ls 334D, Carlson.
  Verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat alk. 4.11., muut kerrat ilm. myöh.

 • Morfosyntaksin harjoituksia (Ctl105)
  kl ti 16-18 S20A ls 334D, Carlson.
  Verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat alk. 20.1., muut kerrat kts. kurssin kalenteri kurssin kotisivuilla

 • Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi (Ctl132)
  kl ma 12-15 S20A ls 334D, Koskenniemi, 12.1. -23.2.
  Kurssin toisella kerralla tentitään alaan liittyvää kirjallisuutta, joka on tarkoitettu esitiedoiksi kurssia varten. Materiaalit kannattaa lainata kopiointia varten hyvissä ajoin kurssin kansiosta. Lyhyt essee palautettava kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä.

 • Automaattinen syntaktinen analyysi (Ctl142)
  kl ma 12-15 S20A ls 334D, Carlson, 8.3. -26.4.
  Kurssin toisella kerralla tentitään alaan liittyvää kirjallisuutta, joka on tarkoitettu esitiedoiksi kurssia varten. Materiaalit kannattaa lainata kopiointia varten hyvissä ajoin kurssin kansiosta. Lyhyt essee palautettava kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä.

 • Tekstikorpusten tietojenkäsittely (Ctl160)
  kl ti 9-12 S20A ls 334D/lait. unix-luokka, Lounela, 13.1. -24.2.
  Tarvittaessa ylimääräinen harjoitustunti erikseen sovittavana aikana laitoksen unix-luokassa.

Aineopinnot

 • Prolog-ohjelmointikieli,
  Prolog Programming (Ctl272)
  kl to 13-16 S20A lait. unix-luokka, Wilcock, 15.1. -26.2.
  Kurssikieli englanti.

 • Proseminaari (Ctl292)
  sl+kl ke 12-14 S20A lait. sh., Carlson, alkaa 17.9.
 • Puhesynteesin perusteet (Vfo251)
  kl to 9-12, to S20A ls 334D/lait. unix-luokka Vainio, 22.1. -26.2.
  aloituspvä muutettu 15.1.HW

 • Kieliteknologian tilastomenetelmät (Ctl255)
  kl
  Kurssin korvaa TKK:n informaatiotekniikan laboratorion KIT-kurssi Luonnollisten kielten tilastollinen käsittely. Kurssi toteutetaan keväällä 2004. Katso opetusajat tarkemmin kurssin kotisivulta. Laskuharjoitukset eivät ole pakolliset, mutta erittäin hyödylliset. Ne voi suorittaa myös etänä. Yleisen kielitieteen laitos tarjoaa tukiopetusta tarpeen mukaan. Kurssin kotisivu: http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.281/. Ilmoittaudu opinto-oikeuksien ja mahdollisten käyttölupien järjestämistä varten Hanna Westerlundille. Ilmoita myös, suoritatko laskuharjoitukset etänä.

Syventävät opinnot

Työelämätaitoihin liittyvät kurssit voi suorittaa jo perusopintojen jälkeen. Tällaisia kursseja ovat mm. Tekijänoikeudet, Korpukset ja kieli sekä Projektityöskentely.

 • Seminaari (Ctl330)
  sl+kl ke 14-16 S20A lait. sh., Koskenniemi, alkaa 17.9.
 • Tekijänoikeudet (Ctl310ipr)
  kl Otto-Ville Ronkainen,
  Verkkokurssi, viikoittaiset verkkomateriaalit ja asiantuntijaluentopäivä, kts. kurssin kotisivu.

 • Semantic Web (Ctl310semw)
  kl ma 13-16 Wilcock 8.3.-26.4. S20A lait.unix-luokka
  Huom! Aika päivitetty, ei intensiivikurssina toukok vaan 2. jaksolla viikoittain yllämainitulla välillä.

 • Projektityöskentely (Ctl310pro)
  kl ma-to 16-20 P720, Porthania, Yliopistonkatu 3, Arppe, 1.3. -4.3.
 • Muista erikoiskursseista Ctl310 sekä verkkokursseista ilmoitetaan myöhemmin.

Katso myös KIT-verkoston opetustarjontaa www-sivuilta http://www.ling.helsinki.fi/kit/ sekä yleisen kielitieteen oppiaineen, fonetiikan ja tietojenkäsittelytieteen opetustarjontaa. Suoritusten sisällyttämisestä opintoihin on hyvä sopia professorin kanssa, ks. myös B-opas. Muutoksista, lisäyksistä ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen ilmoitustauluilla ja WWW-sivuilla sekä uutisryhmässä hy.opiskelu.ling.

Laitos, kirjasto, tiedotus ja kuulustelut

Kieliteknologia on toinen yleisen kielitieteen laitoksen oppiaineista. Tilat, kirjasto, ilmoitustaulut, uusintakuulustelut ja ainejärjestö ovat yhteisiä, ks. yleinen kielitiede. Pääosa kieliteknologian tiedotuksesta hoidetaan verkkosivujen kautta, ks. http://www.ling.helsinki.fi/kieliteknologia/. Henkilökohtaista unix-neuvontaa varten on laitoksen unix-luokassa neuvontapäivystys, ajat tulevat luokan vieressä olevalle ilmoitustaululle lukukauden alussa. Neuvoa voi kysyä myös sähköpostitse neuvonta@ling.helsinki.fi. Kirjatenteistä tulee sopia etukäteen ensisijaisesti kurssin opettajan kanssa. Jos kurssia ei opeteta lukuvuoden aikana, on syytä sopia tentittävästä materiaalista opintokohdan vastuuhenkilön kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Opettajat

 • Carlson, Lauri, PhD, prof. Vast.otto ti 10 -12 h. 329, p. 191 29301
 • Koskenniemi, Kimmo, FT, prof. Vast.otto to 9 -10 h. 328, p. 191 29300
 • Wilcock, Graham, PhD, leht. Vast.otto to 10 -11 h. 324, p. 191 29331
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa <etunimi>.<sukunimi>@helsinki.fi

Dosentit

 • Voutilainen, Atro, FT, kieliteknologian dos.,
  tavattavissa opetuksen yhteydessä
 • Wilcock, Graham, PhD, kieliteknologian dos.,
  ks. kohta Opettajat yllä

Tuntiopettajat

 • Arppe, Antti, DI
 • Gambäck, Björn, Tekn.Dr., <sukunimi>@sics.se
  Swedish Institute of Computer Science
 • Karlgren, Jussi, Fil.Dr., <etunimi>@sics.se
  Swedish Institute of Computer Science
 • Lehtonen, Kari, FM, <etunimi>.<sukunimi>@stadia.fi
 • Lennes, Mietta, FM, <etunimi>.<sukunimi>@helsinki.fi
  ks. Fonetiikka
 • Loikkanen, Sinikka, FM, DEA
 • Lounela, Mikko, FK
 • Ronkainen, Otto-Ville, fil.yo, <oronkain>@ling.helsinki.fi
 • Vainio, Martti, FT, yliopistonleht., Vast.otto ma 11-12 h. 322A<etunimi>.<sukunimi>@helsinki.fip. 191 29329
  ks. fonetiikka
 • Widenius, Risto, fil.yo.
 • Yli-Jyrä, Anssi, FM, <etunimi>.<sukunimi>@helsinki.fi
 • Volk, Nicholas, fil.yo.

Muu henkilökunta

 • Hyvärinen, Sari, kurssiassistentti, unix-neuvoja neuvonta@ling.helsinki.fi
 • Syrjänen, Jussi, kurssiassistentti <etunimi>.<la>.<sukunimi>@helsinki.fi
 • Koskenlinna, Eija, kurssiassistentti <ekoskenl>@ling.helsinki.fi
 • Westerlund, Hanna, koordinaattori, p. 191 29326, <kieliteknologia>@helsinki.fi
 • muu laitoksen henkilökunta ks. yleinen kielitiede