Helsingin yliopisto > Humanistinen tiedekunta > Yleisen kielitieteen laitosYleisen kielitieteen laitos
---------

Näytä tiedot >> Kaikki - Lukukausittain - Koodeittain - Verkkokurssit - -

HUOM TÄTÄ KURSSISIVUA EI ENÄÄ YLLÄPIDETÄ KATSO KIELITEKNOLOGIAN UUTTA OPETUSSIVUA!

Kieliteknologian opetus 02 - 03

Tämä on sisällöllisesti sama kuin painettu A-opas. Muutokset on merkitty lihavoinnilla. Oppiaineen nimi on muutettu asetuksella, joka tuli voimaan 1.8.1999. Nimenmuutos ei juuri vaikuta niiden opiskelijoiden opintoihin, jotka ovat aloittaneet opintonsa oppiaineen nimen ollessa tietokonelingvistiikka.

Opiskeluoikeus

Kieliteknologian opiskeluoikeus on rajoitettu. Oikeuden suorittaa kieliteknologian arvosanoja saa yleisen kielitieteen laitokselle osoitetun hakemuksen perusteella Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, joka on suorittanut vähintään hyvin tiedoin yleisen kielitieteen peruskurssin Cyk110. Lisää opiskeluoikeudesta kohdassa >Opiskeluoikeus.

Tiedotus ja opintoneuvonta

Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi ellei toisin mainita. Erikseen mainituissa sähköpostiosoitteessa on käytetty nuolenpääsulkuja, jotka eivät kuulu varsinaiseen sähköpostiosoitteeseen. Kieliteknologian tutorit ovat Roope Havu ja Tero Aalto. Tarkempia tietoja kieliteknologian opinnoista ja opetuksesta saa Kieliteknologian opetuksen (KIT) verkoston koordinaattorilta Hanna Westerlundilta, professoreilta ja lehtoreilta vastaanottoaikoina sekä muilta opettajilta opetuksen jälkeen. Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville kieliteknologian ja yleisen kielitieteen opiskelijoille on pe 6.9. lklo 13-15 ls 334D (Siltavuorenpenger 20 A).

Perusopinnot

 • Yleisen kielitieteen perusteet kieliteknologeille (Ctl102/Cyk110)
  ks. yleinen kielitiede
 • Lyhyt Unix-järjestelmän kurssi (Ctl130)
  ryhmä 1 sl ma 16.9., ti 17.9., ke 18.9., to 19.9., pe 20.9. ja ma 23.9. 8-12, S20 lait. unix-luokka , Lounela, Widenius.
  ryhmä 2 sl ma 17-20, 28.10.-9.12., S20 lait. unix-luokka , Lounela, Widenius.
  ryhmä 3 kl ma 13.1., ti 14.1., to 16.1., pe 17.1., ma 20.1. ja ti 21.1. 8-12, S20 lait. unix-luokka , Lounela, Widenius.
  Jokainen kurssilainen tarvitsee käyttöluvan laitoksen unix-järjestelmään. Käyttölupahakemuksen saa laitoksen vahtimestarilta, kansliasta tai Hanna Westerlundilta (h. 314) ja se tulee palauttaa huolellisesti täytettynä Hanna Westerlundille viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Merkitse kohtaan lisätietoja: "osallistun lyhyelle Unix-järjestelmän kurssille (aika)". Kurssille ilmoittaudutaan unix-luokan käytävällä olevalle listalle. Syyskuun kurssin ilmoittautumislista tulee ilmoitustaululle infotilaisuuden 6.9. jälkeen noin klo 15. Lokakuun kurssille voi ilmoittautua 1.10. alkaen. Ensimmäisen vuoden kieliteknologian ja yleisen kielitieteen pääaineopiskelijoilla on etusija kursseille. 18 ensimmäistä saa koneen käyttöönsä ja muutama opiskelija voi halutessaan seurata kurssia ilman konetta.
 • Fonetiikan harjoituksia (Ctl107)
  sl pe 9-12 S20 lait. unix-luokka, Vainio, 20.9.-25.10.
  Mahdollisesti ryhmä 2 sl pe 9-12 S20 lait. unix-luokka, Lennes, 1.11.-13.11. Ryhmän toteutumisesta ilmoitetaan myöhemmin.
 • Tietokoneavusteinen kääntäminen (Cak116net)
  Kontaktiopetus: ks. MonAKO. Kontaktiopetuksen kanssa samanaikaisesti järjestetään verkkokurssina kieliteknologiaan painottuva rinnakkaiskurssi, johon sisältyvät lähiopetuskerrat pidetään ma 14-16 laitoksen unix-luokassa. Aloituskerta 30.9. ja lopetuskerta 4.11. (välissä 5 viikkoa). Mahdollisesta välitapaamisesta sovitaan erikseen. Ei ennakkoilmoittautumista. Lisätiedot kieliteknologia@helsinki.fi
 • Tietokoneavusteinen terminologia (Cak118net)
  Kontaktiopetus: ks. MonAKO. Kontaktiopetuksen kanssa samanaikaisesti järjestetään verkkokurssina kieliteknologiaan painottuva rinnakkaiskurssi, johon sisältyvät lähiopetuskerrat pidetään laitoksen unix-luokassa. Aloituskerta 11.11. ja lopetuskerta 9.12. (välissä 4 viikkoa). Mahdollisesta välitapaamisesta sovitaan erikseen. Ei ennakkoilmoittautumista. Tarvitset myös ling-järjestelmän käyttöluvan. Lisätiedot: kieliteknologia AT helsinki DOT fi
 • Johdanto puheen akustiikkaan (Vfo121)
  sl ti 12-14 S20 ls 334D, Vainio, 29.10. -10.12.
 • Semantiikan ja pragmatiikan harjoituksia (Ctl106)
  Linkki kotisivulle päivittyy, kun sivu on valmis. Katso vanhaa kotisivua linkin > aikaisempi opetus kautta.
  kl ti 16-18 S20 ls 334D, Carlson, 4.3. -15.4.
 • Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi (Ctl132)
  kl ke 9-12 S20 ls 334D, Koskenniemi, 15.1. -26.2. Kurssin toisella kerralla tentitään alaan liittyvää kirjallisuutta, joka on tarkoitettu esitiedoiksi kurssia varten. Materiaalit kannattaa lainata kopiointia varten hyvissä ajoin kurssin kansiosta (lait. unix-luokan käytävällä). Lyhyt essee palautettava kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä.
 • Automaattinen syntaktinen analyysi (Ctl142)
  kl ke 9-12 S20 ls 334D, Carlson, 5.3. -16.4. Kurssin toisella kerralla tentitään alaan liittyvää kirjallisuutta, joka on tarkoitettu esitiedoiksi kurssia varten. Materiaalit kannattaa lainata kopiointia varten hyvissä ajoin kurssin kansiosta (lait. unix-luokan käytävällä). Lyhyt essee palautettava kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä.
 • Tekstikorpusten tietojenkäsittely (Ctl160)
  kl ma 9-12 S20 ls 334D/lait. unix-luokka, Widenius, Volk, 27.1. -10.3. Tarvittaessa ylimääräinen harjoitustunti ma 8-9 S20 lait. unix-luokka.

Aineopinnot

 • Prolog-ohjelmointikieli (Ctl272)
  kl to 13-16 S20 lait. unix-luokka, Wilcock, 16.1. -27.2. Ei ennakkoilmoittautumista. Kurssikieli englanti.
 • Proseminaari (Ctl292)
  sl+kl ke 12-14 S20 lait. sh., Carlson, alkaa 18.9.
 • Kieliteknologian tilastomenetelmät (Ctl255)
  Kurssin korvaa TKK:n informaatiotekniikan laboratorion KIT-kurssi Luonnollisten kielten tilastollinen käsittely. Kurssi toteutetaan keväällä 2003. Katso vuoden 2003 opetusajat tarkemmin kurssin kotisivulta. Laskuharjoitukset eivät ole pakolliset mutta erittäin hyödylliset, ne voi suorittaa myös etänä. Yleisen kielitieteen laitos tarjoaa tukiopetusta tarpeen mukaan. Kurssin kotisivu: http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.281/. Ilmoittaudu opinto-oikeuksien ja mahdollisten käyttölupien järjestämistä varten Hanna Westerlundille. Ilmoita myös, suoritatko laskuharjoitukset etänä.

Syventävät opinnot

 • Kieliteknologian historia (Ctl332)
  KIRJATENTTIMAHDOLLISUUS_1 Helsingissä ma 30.9. klo 10-13, Vuorikatu 20 sh1. Tentti alkaa tasalta. Vastuulaitos on Joensuun yliopiston vieraiden kielten laitos/yleinen kielitiede ja kieliteknologia, kurssin kuvaus löytyy sivulta http://phon.joensuu.fi/kieliteknologia/. Lista tenttivaatimuksista ja osa materiaalista löytyvät kopiontia varten unix-luokan käytävällä olevasta hyllystä. Ilmoittautuminen Hanna Westerlundille viim. to 26.9. KIRJATENTTIMAHDOLLISUUS_2 Helsingissä kevään 2003 aikana. Ilmoittaudu Hannalle päivän sopimista varten.
 • Seminaari (Ctl330)
  sl+kl ke 14-16 S20 lait. sh., Koskenniemi, alkaa 18.9.
 • Äärelliset automaatit (Ctl310fs)
  Linkki kotisivulle päivittyy, kun sivu on valmis. Katso vanhaa kotisivua linkin > aikaisempi opetus kautta.
  ilm. myöh.; tod.näk. syksyllä 2003 Yli-Jyrä
 • Tekijänoikeudet (Ctl310ipr)
  kl 24.2. alkaen viikoittaiset verkkomateriaalit, asiantuntijaluentopäivä 8.4.2003, klo 14-18 sh359, Otto-Ville Ronkainen, verkkokurssi
 • Luonnollisen kielen generointi (Ctl310gen)
  kl ti 14-16 S20 lait. sem.huone/unix-luokka, Wilcock, seminaarimuotoinen, kokoontumiset välillä 14.1.-25.2. ilm. tarkemmin myöh. Kurssikieli englanti.
 • Korpukset ja kieli (Ctl310corp)
  kl pe 12-15 S20 sh 359, Arppe, 7.3. -25.4. HUOM! 11.4. luento poikkeuksellisesti klo 9.15-11.30.
 • Looginen semantiikka (Ctl310ls)
  kl ti 14-16 S20 ls 334D/unix-luokka, Carlson, seminaarimuotoinen, osittain verkkokurssi, kokoontumiset välillä 4.3.-15.4.
 • Pintajäsennys (Ctl310)
  UUSI KURSSI kl ke+to 8-11 S20 lait. unix-luokka, Voutilainen, 22.1. -13.2. Edellyttää emacs-perusosaamista (esim. unix-kurssi). Ling-käyttölupa
 • Muista erikoiskursseista Ctl310 sekä verkkokursseista ilmoitetaan myöhemmin

Katso myös KIT-verkoston opetustarjontaa www-sivuilta http://www.ling.helsinki.fi/kit/ sekä yleisen kielitieteen oppiaineen, fonetiikan ja tietojenkäsittelytieteen opetustarjontaa. Suorituksien sisällyttämisestä opintoihin on hyvä sopia professorin kanssa, ks. myös B-opas. Muutoksista, lisäyksistä ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen ilmoitustauluilla ja WWW-sivuilla sekä uutisryhmässä hy.opiskelu.ling.

Laitos, kirjasto, tiedotus ja kuulustelut

Kieliteknologia on toinen yleisen kielitieteen laitoksen oppiaineista. Tilat, kirjasto, ilmoitustaulut, uusintakuulustelut ja ainejärjestö ovat yhteisiä, ks. yleinen kielitiede. Pääosa kieliteknologian tiedotuksesta hoidetaan verkkosivujen kautta, ks. http://www.ling.helsinki.fi/kieliteknologia/. Henkilökohtaista unix-neuvontaa varten on laitoksen unix-luokassa neuvontapäivystys, ajat tulevat luokan vieressä olevalle ilmoitustaululle lukukauden alussa. Neuvoa voi kysyä myös sähköpostitse neuvonta@ling.helsinki.fi. Kirjatenteistä tulee sopia etukäteen ensisijaisesti kurssin opettajan kanssa. Jos kurssia ei opeteta lukuvuoden aikana, on syytä sopia tentittävästä materiaalista opintokohdan vastuuhenkilön kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Opettajat

 • Koskenniemi, Kimmo, FT, prof. Vast.otto to 9 -10 h. 328, p. 191 29300
 • Carlson, Lauri, PhD, prof. Vast.otto ti 10 -12 h. 329, p. 191 29301
 • Wilcock, Graham, PhD, leht. Vast.otto to 10 -11 h. 324, p. 191 29331
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa <etunimi>.<sukunimi>@helsinki.fi

Dosentit

 • Voutilainen, Atro, FT, kieliteknologian dos., tavattavissa opetuksen yhteydessä
 • Wilcock, Graham, PhD, kieliteknologian dos., ks. kohta Opettajat yllä

Tuntiopettajat

 • Aalto, Tero, fil.yo.
 • Airola, Anu, FM
 • Arppe, Antti, DI
 • Gambäck, Björn, Tekn.Dr., Swedish Institute of Computer Science, <sukunimi>@sics.se
 • Karlgren, Jussi, Fil.Dr., Swedish Institute of Computer Science, <etunimi>@sics.se
 • Lehtonen, Kari, FM, <etunimi>.<sukunimi>@stadia.fi
 • Lounela, Mikko, FK
 • Ronkainen, Otto-Ville, fil.yo, <oronkain>@ling.helsinki.fi
 • Vainio, Martti, FT, ks. fonetiikka
 • Widenius, Risto, fil.yo.
 • Yli-Jyrä, Anssi, FM, <etunimi>.<sukunimi>@helsinki.fi
 • Volk, Nicholas, fil.yo.

Muu henkilökunta

 • Kalliokoski, Panu, sovellussuunnittelija, <admin>@ling.helsinki.fi
 • Peltonen, Janne, sovellussuunnittelija, <admin>@ling.helsinki.fi
 • Westerlund, Hanna, koordinaattori, p. 191 29326, <kieliteknologia>@helsinki.fi
 • muu laitoksen henkilökunta ks. yleinen kielitiede