Kieliteknologian opetus 2000-2001

Oppiaineen nimi on muutettu tietokonelingvistiikasta kieliteknologiaksi asetuksella, joka tuli voimaan 1.8.1999. Nimenmuutos ei juuri vaikuta niiden opiskelijoiden opintoihin, jotka ovat aloittaneet opintonsa tietokonelingvistiikkana.

Opiskeluoikeus

Kieliteknologian opiskeluoikeus on rajoitettu, mutta varsin helposti saatavissa. Helsingin yliopiston opiskelijoille oikeus tulee helpoiten suorittamalla ensin yleisen kielitieteen peruskurssi Cyk110 vähintään hyvin tiedoin, ks. humanistisen tiedekunnan A-opas sekä kieliteknologian verkkosivut.

Opintoneuvonta

Kieliteknologian pienryhmäohjaaja on Tero Aalto. Tarkempia tietoja kieliteknologian opinnoista ja opetuksesta saa professoreilta vastaanottoaikoina sekä muilta opettajilta opetuksen jälkeen. Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville kieliteknologian ja yleisen kielitieteen opiskelijoille on ke 6.9.2000 klo 13 päärakennuksen salissa 10.

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Katso myös B-oppaassa mainittujen muiden laitosten ja korkeakoulujen opetustarjontaa. Suorituksien sisällyttämisestä opintoihin on hyvä sopia professorin kanssa. Muutoksista, lisäyksistä ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen ilmoitustauluilla ja WWW-sivuilla sekä uutisryhmässä hy.opiskelu.ling.

Laitos, kirjasto, tiedotus ja kuulustelut

Kieliteknologia on toinen yleisen kielitieteen laitoksen oppiaineista. Tilat, kirjasto, ilmoitustaulut, uusintakuulustelut ja ainejärjestö ovat yhteisiä, ks. Yleinen kielitiede. Pääosa kieliteknologian tiedotuksesta hoidetaan verkkosivujen kautta, ks. http://www.ling.helsinki.fi/kieliteknologia/

Laitoksen Unix-luokassa (huone 319) on neuvontapäivystys, ajat ilmoitustaululla luokan vieressä lukukauden alussa, sähköpostiosoite neuvonta@ling.helsinki.fi

Opettajat

Tuntiopettajat

Teksti pyrkii vastaamaan painettavaa opinto-oppaan A-osaa
Sivua viimeksi päivitetty 20.2.2001
kieliteknologia@ling.helsinki.fi