Polku
CLT350 Tilastolliset jäsennys-menetelmät CLT370 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria CLT231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet CLT230 Ohjelmoinnin perusteet CLT236 XML Tietokoneen ajokortti CLT130 Kieliteknologian ATK-ympäristö CLT140 Kieliteknologian johdanto