Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologia

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Muistio

Kieliteknologian opetuksen kehittämisryhmä 5.3.-7.3.2007

Läsnä erilaisissa kokoonpanoissa: Tero Aalto Kimmo Koskenniemi Mirka Mikkonen Tommi Pirinen Hanna Westerlund

  1. Kehitettiin eteenpäin 2.3. aloitettua tutkintovaatimusten päivittämistä.
  2. Todettiin, että 8 op:n suuruiset opintojaksot ovat liian laajoja aineopintoihin, koska vapaasti valittavat opinnot jäisivät niiden myötä kokonaan pois. Päätettiin siksi tässä vaiheessa luonnosten työstämistä aineopintojen osalta pitää opintojaksot 7 opintopisteen suuruisina kokonaisuuksina.
  3. Pohdittiin myös aineopintojen suoritusaikaa ja päädyttiin kahden vuoden malliin.
  4. Tero Aalto teki tämänhetkisestä suunnitelmaluonnoksesta vuokaavion, joka löytyy samalta sivulta muistioiden kanssa vähän ylempää otsikon "Opetuksen kehittäminen" alta.
  5. Opetuksen 2007-2008 aikataulutusta ryhdyttiin valmistelemaan ja selvitettiin päällekkäisyydet fonetiikan oppiaineen ja yleisen kielitieteen osalta. Tehtiin alustavat aikataulut, joita käsitellään seuraavissa kokouksissa.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.