Ctl190: Kieliteknologian johdantokurssi

Aika ja paikka

Kurssin pitoaika: 28.11. - 19.11.1999, torstaisin ja perjantaisin klo 12-15, laitoksen luentosalissa Fabianinkatu 28, toinen kerros.

Kurssin suoritustapa

Kurssin suoritus edellyttää annettujen harjoitustehtävien suorittamista. Tehtävät laitetaan näkyville tänne verkoon. Kurssin päättymisen jälkeen, keskiviikkona 24.11. klo 14-16 on tentti laitoksen luentosalissa. Tentistä pitää saada hyväksyttävä tulos. Vaihtoehtona tentille (etenkin niille, jotka eivät pääse tenttiin) on mahdollisuus korvata tentti esseellä.

Tenttiä varten on hyvä lukea luentomonisteen tämänhetkinen versio, josta on paperikopio luentosaliin vievän käytävän hyllikössä olevassa kurssin nimellä varustetussa kansiossa. Tästä paperiversiosta on suositeltavinta ottaa kopiokoneella itselleen oma kopio. Jos joku kuitenkin haluaa etäämpää tulostaa itselleen paperikopion, sen saa parempilaatuisena tekstin PostScript -versiosta. Monisteen alkuosa ei ole muuttunut, vaan kansiosta aiemmin kopioitu osa (luvut 1-3) kelpaa sellaisenaan. Ainoastaan 4. luku, joka käsittelee kieliteknologian työkaluja on muuttunut (ja on valitettavan keskeneräinen edelleen).

Kurssi on 2 ov laajuinen, mutta sen täydennyksenä voi tenttiä kirjallisuutta, jonka kanssa suoritus laajenee aina 5 ov mittaiseksi. Tentti voidaan suorittaa tiedekuntatenttien yhteydessä ja valittavissa olevista kirjoista tiedotetaan mahdollisimman pian.

Verkossa olevia demo-ohjelmia

Seuraavilla voi leikkiä ja niitä tarvitaan myös harjoitustehtävien tekemisessä.

Harjoitustehtävät

Ohessa on joukko harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä osana kurssin suorittamista. Niistä selviää verkkoselaimen avulla (Netscape tms.)

Kurssin ilmoitustaulu

Tentin tulokset, harjoitustehtävien vastaanottamiset ja kelpuuttamiset ovat nähtävissä eräänlaisena elektronisena ilmoitustauluna, jolle myös uusintatentin tulokset aikanaan laitetaan. Ilmoittakaa sähköpostitse luennoitsijalle, jos mielestänne olette jättänyt esseen tai harjoitustehtävät, joita ei kuitenkaan ole kirjattu näkyville.

Kysymyksiä ja vastauksia

 1. Onko luennoille pakko osallistua?
  Kielteknologian kursseilla ei ole läsnäolopakkoa. Osaaminen riittää.
 2. Onko olemassa jokin kirja, jonka mukaan voi lukea, jos ei pääse luennolle?
  Kurssin materiaali ei ole suoraan mistään yhdestä kirjasta, vaan hyvinkin erilaisista lähteitä tai ovat luennoitsijan omia kokemuksia tai mielitpiteitä. Luennoitsija tekee rinnan kurssin editymsen opetusmonistetta, josta voi aikanaan tulla kirjakin. Siitä tulee verkkoon versio kurssin kuluessa. (Alustava versio on jo nähtävissä siellä. Siistimpi paperiversio siitä on luentosalin eteisessä olevassa hyllykössä olevassa tämän kurssin nimellä varustetussa kansiossa.) Monisteen lukemalla ja harjoitustehtävät tekemällä saattaisi pärjätä tentissä.
 3. Milloin tentin voi uusia?
  8.12.1999 pidettävässä tiedekuntatentissä, johon ilmottaudutaan normaalissa järjestyksessä ruskealla kirjekuorella, joita on laitoksen 2. kerroksen käytävässä, ja joka täytettynä laitetaan samassa paikassa olevaan laatikkoon (tai säädetyn päivän jälkeen jätettäessä suoraan luennoitsijan postikaukaloon 3. kerroksessa).
 4. Mitä kirjoja voisi tenttiä kurssin kirjatentissä, jolla laajennetaan tämän kurssin suoritusta?
  Esimerkisi (1) "Survey of the State of the Art in Human Language Technology", josta on olemassa sekä painettu että verkkoversio: http://cslu.cse.ogi.edu/HLTsurvey ja (2) Eero Hyvönen, Ilkka Karanta, Markku Syrjänen (toim.), "Tekoälyn ensyklopedia", Gaudeamus1993 (jos ei ole kognitiotieteessä tentitty, muuten oikein sopiva).
Sivu viimeksi päivitetty 8.9.2000
kimmo.koskenniemi@helsinki.fi