Kieliteknologian parissa tapahtuu

"Tämä on vasta alkua." Näin miettii kieliteknologiasta Huk-tutkinnon suorittanut Tero Aalto.