Nyckelordssökning på NorDokNet

*** Dansk * English * Íslensku * Norsk * Suomi * Svenska ***


På denna sida kan du söka på den information om språkteknologi som finns på de fem nordiska ländernas respektive dokumentationscentrum för språkteknologi. Information om personer, organisationer, företag, projekt, produkter, samlingar och forskningssystem har tilldelats nyckelord från en fastställd mängd engelska nyckelord. Dessa nyckelord har anpassats från projektet LT-World och kommer från boken "Survey of the State of the Art in Human Language Technology" redigerad av Cole m.fl. 1997. Stycken ur boken finns tillgängliga på LT-Worlds hemsida som förklaringar till varje nyckelord.

Nyckelorden har översatts till de större nordiska språken och det finns en egen sida för varje språk: danska, isländska, engelska, finska, norska och svenska.

Nedan finner du nyckelordstaxonomins huvud- och underklasser. Underklasserna visas när man klickar på knappen framför huvudnyckelordet. Du kan välja ett eller flera huvud- och undernyckelord och sedan skicka din förfrågan till sökmotorn SiteSeeker. Därefter presenteras träffarna vilka pekar på olika informationskällor. En sökning kan också begränsas på det sätt som SiteSeeker tillåter. Till exempel kan vissa grupper väljas, såsom produkter eller personer.