Eurooppalaisen merkistön merkkien suomenkieliset nimet

Sisällys:

Esipuhe

Tämän julkaisun tarkoituksena on vakiinnuttaa tietotekniikassa käytettyjen merkkien suomenkieliset nimet.

Suomennustyö tehtiin pääosin vuosina 1997–98, jolloin merkkien nimet olivat myös laajalla lausuntokierroksella. Työ tehtiin Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n taloudellisella avustuksella. Aloitteen oli tehnyt SFS:n silloisen toimialayhteisön STY/TIEKE (Suomen Tiedonsiirtoyhdistys STY ry / Tietotekniikan kehittämiskeskus TIEKE ry) puitteissa toiminut merkistöjä ja kulttuurielementtejä käsitellyt seurantaryhmä (Sery-C).

Peruskäännöstyön teki opiskeluaikanaan filosofian tohtori Jaakko Leino. Sery-C:ssä käännöstyön ohjausryhmään kuuluivat professori Kimmo Koskenniemi Helsingin yliopistosta, tutkija Klaas Ruppel Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta ja Erkki I. Kolehmainen silloisesta STY:stä. Toimituskuntaan kuuluivat heidän lisäkseen sen aikaiset Sery-C:n aktiivijäsenet, pääsuunnittelija Arne Hedman Helsingin yliopiston kirjastosta ja atk-erikoistutkija Timo Tuhkanen Teknillisestä korkeakoulusta.

Käännöstyön kuluessa arvokasta asiantuntija-apua ovat antaneet mm. professori Jouko Lindstedt kyrillisten sekä professori Paavo Castrén ja dosentti Martti Leiwo kreikkalaisten kirjainten osalta; tästä heille kiitokset.

Tämän julkaisun vaatimat lisäsuomennokset toteuttaneeseen työryhmään on kuulunut alkuperäisen toimituskunnan lisäksi Jukka K. Korpela, joka on myös suurelta osin vastannut tämän julkaisun tietoteknisestä toteutuksesta.

Julkaiseminen Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksen www-sivuilla tapahtuu SFS:n luvalla. Julkaisu on suositus. Sitä ei ole vahvistettu SFS-standardiksi.

SFS:llä on SFS-standardien ja muiden SFS:n julkaisujen tekijänoikeus, ja se valvoo kansainvälisten standardointijärjestöjen (ml. CEN ja ISO) ja niiden jäsenten standardien ja muiden julkaisujen tekijänoikeutta Suomessa.

Tämän julkaisun pohjana käytetty sopimus CEN Workshop Agreement 13873:2000, Multilingual European Subsets in ISO/IEC 10646-1 kuuluu eEurope-ohjelmaan, ja myös se on vapaasti saatavana verkosta.

Tästä julkaisusta on myös PDF-muotoinen versio, joka sopii paperille tulostettavaksi.

Johdanto

Tämän julkaisun pohjana on maailmanlaajuinen tietotekniikan merkistöä koskeva standardi ISO/IEC 10646, Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS), jonka ensimmäinen vaihe julkaistiin vuonna 1993, ja standardissa on jo yli 100 000 merkkiä. UCS ja siitä alkujaan riippumaton Unicode Standard ovat nykyisin merkkivalikoimaltaan ja koodaukseltaan yhdenmukaiset. Kun näin laajan merkistön soveltaminen kokonaisuudessaan ei useimmiten ole tarkoituksenmukaista, on siitä määritelty yhteisiä käsittely- ja tulostussääntöjä varten osajoukkoja.

Euroopan standardointijärjestö CEN julkaisi ensimmäisen tällaisen osajoukkomäärityksen esistandardina ENV 1973:1996, European Subsets of ISO/IEC 10646-1. Siinä määritelty eurooppalainen vähimmäisosajoukko Minimum European Subset käsitti 926 yksilöityä merkkiä, joiden nimet suomennettiin käännösprojektin ensimmäisessä vaiheessa.

CEN on korvannut ENV 1973:n sittemmin dokumentilla CWA 13873:2000, Multilingual European Subsets in ISO/IEC 10646-1. Siinä määritelty MES-2-osajoukko käsittää 1 052 yksilöityä merkkiä, joiden nimien suomennokset esitetään tässä julkaisussa. Tämä määrittely sisältyy myös ISO/IEC 10646:een kokoelmana 282 MES-2 (liitteessä A.4.2). Merkit tähän osajoukkoon on valittu mm. kielten perusteella latinalaisen, kreikkalaisen ja kyrillisen kirjoitusjärjestelmän kirjaimista. Sen uskotaan kattavan vähintään CWA:n liitteessä C esitetyt 128 kieltä. Kieliluettelo on myös tämän julkaisun liitteessä A.

Osajoukon määrittelyn tarkoituksena on esittää ne merkit, jotka tulisi voida käsitellä ja tulostaa yhdessä sekä mm. eurooppalaisten virallisten instituutioiden, mukaan lukien EU ja EFTA, dokumenteissa ja muissa yleiseurooppalaisissa sovelluksissa että valtioiden rajat ylittävien tapahtumien käsittelyssä.

Maailmanlaajuiset ISO/IEC 10646 ja Unicode-standardi ovat jatkuvan rinnakkaisen päivityksen kohteina.

Käännöstyötä tehtäessä on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota siihen, etteivät nyt esitettävät merkkien suomenkieliset nimet vaikeuttaisi koko ISO/IEC 10646:n merkkien nimien johdonmukaista suomentamista.

1 Sanaston rakenne

Sanaston rakenne on seuraavanlainen: merkin tunnus, ts. sen merkkipaikan heksadesimaaliarvo, itse merkki, merkin englanninkielinen nimi ja merkin suomenkielinen nimi sekä mahdollisesti huomautuksia.

Kaikille merkeille annetaan ns. rakenteellinen nimi, joka kuvaa merkin ulkonäköä mahdollisimman tarkkaan, esim.:

LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA HATTU
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA TREEMA

Tarpeen vaatiessa esitetään vaihtoehtoinen suomenkielinen nimi huomautuksissa, esim.:

TILDE
myös AALTOVIIVA
TAVUVIIVA-MIINUSMERKKI
myös YHDYSMERKKI

Lähinnä suomen kielen aakkostoon kuuluvilla merkeillä on vakiintunut yleiskielinen nimi, esim.:

LATINALAINEN SUURAAKKONEN H
yleisk. ISO H
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA TREEMA
yleisk. PIENI Ä

Joidenkin merkkien kohdalla annetaan huomautussarakkeessa esimerkkejä merkkien käytöstä tai mainitaan kieli, jossa merkkiä käytetään.

Merkit on ryhmitelty perusstandardissa esitettyjen merkkilohkojen mukaisesti. Merkeistä esitellään vain MES-2-osajoukkoon kuuluvat merkit. Merkkilohkojen nimistä esitetään alkuperäinen englanninkielinen nimi ja suomenkielinen nimi.

2 Kielikohtaisia huomautuksia

Suomen ja muiden Pohjoismaiden kotimaisten kielten edellyttämät merkit sisältyvät eurooppalaiseen osajoukkoon MES-2. Seuraavassa on kielikohtainen luettelo merkeistä, jotka tarkkeettomien peruskirjainten (A–Z) lisäksi kuuluvat kunkin kielen aakkostoon. Vierasperäisissä sanoissa voi esiintyä muitakin tarkkeellisia kirjaimia.

2.1 Suomi

Ä00C4 ä00E4
Å00C5 å00E5
Ö00D6 ö00F6
Š0160 š0161
Ž017D ž017E

Suomen kielen oikeinkirjoituksen mukainen lainausmerkkien käyttö on seuraavanlainen: Kokolainausmerkkiä (201D) käytetään sekä lainauksen alussa että lopussa, esim.
Me sanoimme: ”Apu on tulossa.”
Myös puolilainausmerkki (2019) on sama lainauksen alussa ja lopussa, esim.
”Puhuit silloin ’epäselvyyksistä’. Mitä oikein tarkoitit?” hän kysyi.
Kokolainausmerkin sijasta voidaan käyttää kulmalainausmerkkiä » (00BB).

2.2 Ruotsi

Ä00C4 ä00E4
Å00C5 å00E5
Ö00D6 ö00F6

2.3 Romanikieli Suomessa

Š0160 š0161
Ž017D ž017E
Ȟ021E ȟ021F

2.4 Saamen kielet

2.4.1 Pohjoissaame

Á00C1 á00E1
Č010C č010D
Đ0110 đ0111
Ŋ014A ŋ014B
Š0160 š0161
Ŧ0166 ŧ0167
Ž017D ž017E

2.4.2 Inarinsaame

Á00C1 á00E1
Â00C2 â00E2
Ä00C4 ä00E4
Č010C č010D
Đ0110 đ0111
Š0160 š0161
Ž017D ž017E

2.4.3 Koltansaame

Â00C2 â00E2
Ä00C4 ä00E4
Å00C5 å00E5
Õ00D5 õ00F5
Č010C č010D
Đ0110 đ0111
Ŋ014A ŋ014B
Š0160 š0161
Ž017D ž017E
Ʒ01B7 ʒ0292
Ǥ01E4 ǥ01E5
Ǧ01E6 ǧ01E7
Ǩ01E8 ǩ01E9
Ǯ01EE ǯ01EF

2.4.4 Luulajansaame

Á00C1 á00E1
Å00C5 å00E5
Ń0143 ń0144
Ä00C4 ä00E4
Æ00C6 æ00E6

Jälkimmäiset neljä merkkiä ovat vaihtoehtoisia niin, että merkit 00C4 ja 00E4 ovat käytössä lähinnä Ruotsissa, merkit 00C6 ja 00E6 Norjassa.

2.4.5 Eteläsaame

Ä00C4 ä00E4
Æ00C6 æ00E6
Ö00D6 ö00F6
Ø00D8 ø00F8
Å00C5 å00E5

Ensimmäiset kahdeksan merkkiä ovat vaihtoehtoisia niin, että merkit 00C4, 00E4, 00D6 ja 00F6 ovat käytössä lähinnä Ruotsissa, merkit 00C6, 00E6, 00D8 ja 00F8 Norjassa.

2.5 Norja ja tanska

Å00C5 å00E5
Æ00C6 æ00E6
Ø00D8 ø00F8

2.6 Fääri

Á00C1 á00E1
Æ00C6 æ00E6
Í00CD í00ED
Ð00D0 ð00F0
Ó00D3 ó00F3
Ø00D8 ø00F8
Ú00DA ú00FA
Ý00DD ý00FD

2.7 Islanti

Á00C1 á00E1
Æ00C6 æ00E6
É00C9 é00E9
Í00CD í00ED
Ð00D0 ð00F0
Ó00D3 ó00F3
Ö00D6 ö00F6
Ú00DA ú00FA
Ý00DD ý00FD
Þ00DE þ00FE

2.8 Grönlanti

Å00C5 å00E5
Æ00C6 æ00E6
Ø00D8 ø00F8
ĸ0138

Kirjain 0138 on pariton pienaakkonen. Vastaavana suuraakkosena käytetään yhdistelmää ISO K ja HEITTOMERKKI-TARKE, jota ei ole omana merkkinään standardissa ISO/IEC 10646-1 eikä näin ollen sen eurooppalaisissa osajoukoissakaan. Kyseiset kirjaimet korvataan joskus kirjaimilla Q ja q.

2.9 Erityistä

Huomattakoon, että saamen kielissä seuraavat kirjaimet muodostavat ison ja pienen kirjaimen parin:

0110 LATINALAINEN SUURAAKKONEN D JA POIKKIVIIVA
0111 LATINALAINEN PIENAAKKONEN D JA POIKKIVIIVA

Sen sijaan fäärin ja islannin kielessä seuraavat kirjaimet muodostavat ison ja pienen kirjaimen parin:

00D0 LATINALAINEN SUURAAKKONEN ETH
00F0 LATINALAINEN PIENAAKKONEN ETH

Merkit 0110 ja 00D0 ovat ulkonäöltään samat.

3 Teknisiä huomautuksia

Merkkien nimet kirjoitetaan standardin ISO/IEC 10646 määrittelyn mukaisesti suuraakkosin.

Tällä hetkellä vielä paikoin varsin yleisessä käytössä olevan kahdeksanbittisen Latin-1-merkistön, joka on määritelty standardissa ISO/IEC 8859-1, kaikki 191 varsinaista merkkiä ovat samoja kuin standardin ISO/IEC 10646 kahdessa ensimmäisessä merkkilohkossa määritellyt merkit.

Latin-1-merkistö ei sisällä kaikkia suomen kielessä käytettyjä kirjaimia, jotka kuitenkin sisältyvät mm. sen pohjalta euron merkin vuoksi kehitettyyn Latin-9-merkistöön, ISO/IEC 8859-15. Latin-9 on ollut Suomen kansallinen merkistöstandardi vuodesta 2000 tunnuksella SFS-ISO/IEC 8859-15.

Useissa standardeissa, kuten kaikissa ISO/IEC 8859:n osissa ja myös ISO/IEC 10646:ssa, on merkkipaikat 0000–001F ja 007F–009F (yht. 65 kpl) varattu kirjoittumattomille ohjausmerkeille, joita määritellään tarkemmin muissa standardeissa. Näitä ohjausmerkkipaikkoja on useissa toimittajakohtaisissa ratkaisuissa käytetty myös muihin tarkoituksiin.

Merkkien varsinainen koodaus tapahtuu UCS-standardin mukaisesti sen merkkipaikkojen perusteella käyttäen joko UTF-8-, UTF-16- tai UTF-32-siirtomuotoa, jonka valintaan vaikuttavat tyypillisesti suorituskykynäkökohdat.

Hyvin monista fonteista (kirjasintyyleistä) puuttuu osa eurooppalaisen merkistön merkeistä. Tämän dokumentin HTML-versio on toteutettu siten, että merkkien nimien taulukko sisältää itse merkit, ei merkkien kuvia. Selain esittää merkit käytössä olevan fontin tai fonttien mukaan. Siksi siitä saattaa osa merkeistä puuttua tai niiden tilalla voi olla esimerkiksi kysymysmerkki tai neliö.

Tämän dokumentin PDF-versio on tuotettu HTML-versiosta PDFCreator-ohjelmalla käyttäen ensisijaisesti fonttia (kirjasintyyliä) Arial Unicode MS.

4 Viitteitä merkistöstandardeihin

5 Merkkien nimien taulukko

Taulukon ensimmäinen sarake ilmoittaa merkin koodiposition ISO/IEC 10646:ssa ja Unicodessa heksadesimaalisena. Toinen sarake sisältää itse merkin isokokoisena, sikäli kuin käytettävä selain ja fontti (kirjasintyyli) pystyvät sen esittämiseen. (Monetkaan käytössä olevat fontit eivät vielä sisällä kaikkia näitä merkkejä.) Kolmas sarake sisältää ensin suomenkielisen ja sitten englanninkielisen nimen. Neljännessä sarakkeessa on lyhyitä huomautuksia.

Taulukossa on väliotsikoita, jotka jaottelevat merkit perusstandardeissa lohkoihin (blocks), joista mainitaan sekä suomen- että englanninkielinen nimi. Lisäksi mainitaan lohkon koko merkkipaikka-alue, johon yleensä kuuluu muitakin merkkejä kuin MES-2:een otettuja.

MES-2:n sisältämien 1 052 merkin nimien suomennokset
Koodi Merkki Nimi suomeksi ja englanniksi Huomautuksia
Latinalainen perusosa Basic Latin (0000–007F)
0020 
VÄLILYÖNTI
SPACE
 
0021!
HUUTOMERKKI
EXCLAMATION MARK
 
0022"
LAINAUSMERKKI
QUOTATION MARK
vrt. 201D
0023#
RISTIKKOMERKKI
NUMBER SIGN
myös: RUUTU
0024$
DOLLARIN MERKKI
DOLLAR SIGN
 
0025%
PROSENTTIMERKKI
PERCENT SIGN
 
0026&
ET-MERKKI
AMPERSAND
 
0027'
HEITTOMERKKI
APOSTROPHE
vrt. 2019
0028(
VASEN KAARISULJE
LEFT PARENTHESIS
 
0029)
OIKEA KAARISULJE
RIGHT PARENTHESIS
 
002A*
ASTERISKI
ASTERISK
myös: TÄHTI
002B+
PLUSMERKKI
PLUS SIGN
 
002C,
PILKKU
COMMA
 
002D-
TAVUVIIVA-MIINUSMERKKI
HYPHEN-MINUS
yleisk. YHDYSMERKKI
002E.
PISTE
FULL STOP
 
002F/
VINOVIIVA
SOLIDUS
 
00300
NUMERO NOLLA
DIGIT ZERO
 
00311
NUMERO YKSI
DIGIT ONE
 
00322
NUMERO KAKSI
DIGIT TWO
 
00333
NUMERO KOLME
DIGIT THREE
 
00344
NUMERO NELJÄ
DIGIT FOUR
 
00355
NUMERO VIISI
DIGIT FIVE
 
00366
NUMERO KUUSI
DIGIT SIX
 
00377
NUMERO SEITSEMÄN
DIGIT SEVEN
 
00388
NUMERO KAHDEKSAN
DIGIT EIGHT
 
00399
NUMERO YHDEKSÄN
DIGIT NINE
 
003A:
KAKSOISPISTE
COLON
 
003B;
PUOLIPISTE
SEMICOLON
 
003C<
PIENEMPI KUIN -MERKKI
LESS-THAN SIGN
 
003D=
YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI
EQUALS SIGN
myös: YHTÄSUURUUSMERKKI
003E>
SUUREMPI KUIN -MERKKI
GREATER-THAN SIGN
 
003F?
KYSYMYSMERKKI
QUESTION MARK
 
0040@
ÄT-MERKKI
COMMERCIAL AT
esim. sähköpostiosoitteissa
0041A
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A
LATIN CAPITAL LETTER A
yleisk. ISO A
0042B
LATINALAINEN SUURAAKKONEN B
LATIN CAPITAL LETTER B
yleisk. ISO B
0043C
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C
LATIN CAPITAL LETTER C
yleisk. ISO C
0044D
LATINALAINEN SUURAAKKONEN D
LATIN CAPITAL LETTER D
yleisk. ISO D
0045E
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E
LATIN CAPITAL LETTER E
yleisk. ISO E
0046F
LATINALAINEN SUURAAKKONEN F
LATIN CAPITAL LETTER F
yleisk. ISO F
0047G
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G
LATIN CAPITAL LETTER G
yleisk. ISO G
0048H
LATINALAINEN SUURAAKKONEN H
LATIN CAPITAL LETTER H
yleisk. ISO H
0049I
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I
LATIN CAPITAL LETTER I
yleisk. ISO I
004AJ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN J
LATIN CAPITAL LETTER J
yleisk. ISO J
004BK
LATINALAINEN SUURAAKKONEN K
LATIN CAPITAL LETTER K
yleisk. ISO K
004CL
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L
LATIN CAPITAL LETTER L
yleisk. ISO L
004DM
LATINALAINEN SUURAAKKONEN M
LATIN CAPITAL LETTER M
yleisk. ISO M
004EN
LATINALAINEN SUURAAKKONEN N
LATIN CAPITAL LETTER N
yleisk. ISO N
004FO
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O
LATIN CAPITAL LETTER O
yleisk. ISO O
0050P
LATINALAINEN SUURAAKKONEN P
LATIN CAPITAL LETTER P
yleisk. ISO P
0051Q
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Q
LATIN CAPITAL LETTER Q
yleisk. ISO Q
0052R
LATINALAINEN SUURAAKKONEN R
LATIN CAPITAL LETTER R
yleisk. ISO R
0053S
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S
LATIN CAPITAL LETTER S
yleisk. ISO S
0054T
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T
LATIN CAPITAL LETTER T
yleisk. ISO T
0055U
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U
LATIN CAPITAL LETTER U
yleisk. ISO U
0056V
LATINALAINEN SUURAAKKONEN V
LATIN CAPITAL LETTER V
yleisk. ISO V
0057W
LATINALAINEN SUURAAKKONEN W
LATIN CAPITAL LETTER W
yleisk. ISO W
0058X
LATINALAINEN SUURAAKKONEN X
LATIN CAPITAL LETTER X
yleisk. ISO X
0059Y
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Y
LATIN CAPITAL LETTER Y
yleisk. ISO Y
005AZ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Z
LATIN CAPITAL LETTER Z
yleisk. ISO Z
005B[
VASEN HAKASULJE
LEFT SQUARE BRACKET
 
005C\
KENOVIIVA
REVERSE SOLIDUS
 
005D]
OIKEA HAKASULJE
RIGHT SQUARE BRACKET
 
005E^
SIRKUMFLEKSI
CIRCUMFLEX ACCENT
 
005F_
ALAVIIVA
LOW LINE
 
0060`
GRAVIS-KORKOMERKKI
GRAVE ACCENT
 
0061a
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A
LATIN SMALL LETTER A
yleisk. PIENI A
0062b
LATINALAINEN PIENAAKKONEN B
LATIN SMALL LETTER B
yleisk. PIENI B
0063c
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C
LATIN SMALL LETTER C
yleisk. PIENI C
0064d
LATINALAINEN PIENAAKKONEN D
LATIN SMALL LETTER D
yleisk. PIENI D
0065e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E
LATIN SMALL LETTER E
yleisk. PIENI E
0066f
LATINALAINEN PIENAAKKONEN F
LATIN SMALL LETTER F
yleisk. PIENI F
0067g
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G
LATIN SMALL LETTER G
yleisk. PIENI G
0068h
LATINALAINEN PIENAAKKONEN H
LATIN SMALL LETTER H
yleisk. PIENI H
0069i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I
LATIN SMALL LETTER I
yleisk. PIENI I
006Aj
LATINALAINEN PIENAAKKONEN J
LATIN SMALL LETTER J
yleisk. PIENI J
006Bk
LATINALAINEN PIENAAKKONEN K
LATIN SMALL LETTER K
yleisk. PIENI K
006Cl
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L
LATIN SMALL LETTER L
yleisk. PIENI L
006Dm
LATINALAINEN PIENAAKKONEN M
LATIN SMALL LETTER M
yleisk. PIENI M
006En
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N
LATIN SMALL LETTER N
yleisk. PIENI N
006Fo
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O
LATIN SMALL LETTER O
yleisk. PIENI O
0070p
LATINALAINEN PIENAAKKONEN P
LATIN SMALL LETTER P
yleisk. PIENI P
0071q
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Q
LATIN SMALL LETTER Q
yleisk. PIENI Q
0072r
LATINALAINEN PIENAAKKONEN R
LATIN SMALL LETTER R
yleisk. PIENI R
0073s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S
LATIN SMALL LETTER S
yleisk. PIENI S
0074t
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T
LATIN SMALL LETTER T
yleisk. PIENI T
0075u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U
LATIN SMALL LETTER U
yleisk. PIENI U
0076v
LATINALAINEN PIENAAKKONEN V
LATIN SMALL LETTER V
yleisk. PIENI V
0077w
LATINALAINEN PIENAAKKONEN W
LATIN SMALL LETTER W
yleisk. PIENI W
0078x
LATINALAINEN PIENAAKKONEN X
LATIN SMALL LETTER X
yleisk. PIENI X
0079y
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Y
LATIN SMALL LETTER Y
yleisk. PIENI Y
007Az
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Z
LATIN SMALL LETTER Z
yleisk. PIENI Z
007B{
VASEN AALTOSULJE
LEFT CURLY BRACKET
 
007C|
PYSTYVIIVA
VERTICAL LINE
 
007D}
OIKEA AALTOSULJE
RIGHT CURLY BRACKET
 
007E~
TILDE
TILDE
myös: AALTOVIIVA
Latinalaisen merkistön täydennys Latin-1:ksi Latin-1 Supplement (0080–00FF)
00A0 
YHDISTÄVÄ VÄLILYÖNTI
NO-BREAK SPACE
 
00A1¡
YLÖSALAINEN HUUTOMERKKI
INVERTED EXCLAMATION MARK
 
00A2¢
SENTIN MERKKI
CENT SIGN
 
00A3£
PUNNAN MERKKI
POUND SIGN
 
00A4¤
VALUUTTAMERKKI
CURRENCY SIGN
 
00A5¥
JENIN MERKKI
YEN SIGN
 
00A6¦
KATKOPYSTYVIIVA
BROKEN BAR
 
00A7§
PYKÄLÄMERKKI
SECTION SIGN
 
00A8¨
TREEMA
DIAERESIS
myös: Ä:N PISTEET
00A9©
TEKIJÄNOIKEUSMERKKI
COPYRIGHT SIGN
 
00AAª
FEMINIINISEN JÄRJESTYSLUVUN MERKKI
FEMININE ORDINAL INDICATOR
 
00AB«
VASEMMALLE OSOITTAVA KAKSINKERTAINEN KULMALAINAUSMERKKI
LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
merkki ei ole suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukainen
00AC¬
NEGAATION MERKKI
NOT SIGN
 
00AD­
PEHMEÄ TAVUVIIVA
SOFT HYPHEN
 
00AE®
REKISTERÖIDYN TAVARAMERKIN MERKKI
REGISTERED SIGN
 
00AF¯
PITUUSMERKKI
MACRON
 
00B0°
ASTEEN MERKKI
DEGREE SIGN
 
00B1±
PLUS-MIINUS-MERKKI
PLUS-MINUS SIGN
 
00B2²
YLÄINDEKSI KAKSI
SUPERSCRIPT TWO
 
00B3³
YLÄINDEKSI KOLME
SUPERSCRIPT THREE
 
00B4´
AKUUTTI-KORKOMERKKI
ACUTE ACCENT
 
00B5µ
MIKRO-MERKKI
MICRO SIGN
 
00B6
KAPPALEEN MERKKI
PILCROW SIGN
 
00B7·
RIVINKESKINEN PISTE
MIDDLE DOT
 
00B8¸
SEDILJI
CEDILLA
 
00B9¹
YLÄINDEKSI YKSI
SUPERSCRIPT ONE
 
00BAº
MASKULIINISEN JÄRJESTYSLUVUN MERKKI
MASCULINE ORDINAL INDICATOR
 
00BB»
OIKEALLE OSOITTAVA KAKSINKERTAINEN KULMALAINAUSMERKKI
RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukainen lainausmerkki; vrt. 201D
00BC¼
NELJÄSOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION ONE QUARTER
 
00BD½
PUOLIKKAAN MERKKI
VULGAR FRACTION ONE HALF
 
00BE¾
KOLMEN NELJÄSOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
 
00BF¿
YLÖSALAINEN KYSYMYSMERKKI
INVERTED QUESTION MARK
 
00C0À
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
 
00C1Á
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
 
00C2Â
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
 
00C3Ã
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA TILDE
LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
 
00C4Ä
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
yleisk. ISO Ä
00C5Å
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
yleisk. ISO RUOTSALAINEN O
00C6Æ
LATINALAINEN SUURAAKKOSLIGATUURI AE
LATIN CAPITAL LETTER AE
yleisk. ISO TANSKALAINEN Ä
00C7Ç
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
 
00C8È
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
 
00C9É
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
 
00CAÊ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
 
00CBË
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
 
00CCÌ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
 
00CDÍ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
 
00CEÎ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
 
00CFÏ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
 
00D0Ð
LATINALAINEN SUURAAKKONEN ETH
LATIN CAPITAL LETTER ETH
esim. islannin kielessä; vastaava pienaakkonen 00F0
00D1Ñ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN N JA TILDE
LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
 
00D2Ò
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
 
00D3Ó
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER OWITH ACUTE
 
00D4Ô
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
 
00D5Õ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA TILDE
LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
esim. viron kielessä ja koltansaamessa
00D6Ö
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
yleisk. ISO Ö
00D7×
KERTOMERKKI
MULTIPLICATION SIGN
esim. taskulaskimissa
00D8Ø
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA VINOVIIVA YLI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
yleisk. ISO TANSKALAINEN Ö
00D9Ù
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
 
00DAÚ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
 
00DBÛ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
 
00DCÜ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
yleisk. ISO SAKSALAINEN Y
00DDÝ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Y JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
 
00DEÞ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN THORN
LATIN CAPITAL LETTER THORN
esim. islannin kielessä
00DFß
LATINALAINEN PIENAAKKONEN KAKSOIS-S
LATIN SMALL LETTER SHARP S
yleisk. SAKSALAINEN KAKSOIS-S
00E0à
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
 
00E1á
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
 
00E2â
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
 
00E3ã
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA TILDE
LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
 
00E4ä
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
yleisk. PIENI Ä
00E5å
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
yleisk. PIENI RUOTSALAINEN O
00E6æ
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI AE
LATIN SMALL LETTER AE
yleisk. PIENI TANSKALAINEN Ä
00E7ç
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
 
00E8è
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
 
00E9é
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
 
00EAê
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
 
00EBë
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
 
00ECì
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
 
00EDí
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
 
00EEî
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
 
00EFï
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
 
00F0ð
LATINALAINEN PIENAAKKONEN ETH
LATIN SMALL LETTER ETH
esim. islannin kielessä; vastaava suuraakkonen 00D0
00F1ñ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N JA TILDE
LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
 
00F2ò
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
 
00F3ó
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER WITH ACUTE
 
00F4ô
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
 
00F5õ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA TILDE
LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
esim. viron kielessä ja koltansaamessa
00F6ö
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
yleisk. PIENI Ö
00F7÷
JAKOMERKKI
DIVISION SIGN
esim. taskulaskimissa
00F8ø
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA VINOVIIVA YLI
LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
yleisk. PIENI TANSKALAINEN Ö
00F9ù
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
 
00FAú
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA AKUUTTI
LATIN CA SMALL ITAL LETTER U WITH ACUTE
 
00FBû
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
 
00FCü
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
yleisk. PIENI SAKSALAINEN Y
00FDý
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Y JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
 
00FEþ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN THORN
LATIN SMALL LETTER THORN
esim. islannin kielessä
00FFÿ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Y JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
 
Latinalaisen merkistön laajennusosa A Latin Extended-A (0100–017F)
0100Ā
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
 
0101ā
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
 
0102Ă
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
 
0103ă
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
 
0104Ą
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA OGONEK
LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
 
0105ą
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA OGONEK
LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
 
0106Ć
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
 
0107ć
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
 
0108Ĉ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
 
0109ĉ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
 
010AĊ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE
 
010Bċ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
 
010CČ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
yleisk. ISO HATTU-C
010Dč
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C JA HATTU
LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
yleisk. PIENI HATTU-C
010EĎ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN D JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
 
010Fď
LATINALAINEN PIENAAKKONEN D JA HATTU
LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
Tässä kirjaimessa on yhdistyvä tarke usein heittomerkin näköinen.
0110Đ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN D JA POIKKIVIIVA
LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
esim. pohjois- ja koltansaamessa; vastaava pienaakkonen 0111
0111đ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN D JA POIKKIVIIVA
LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
esim. pohjois- ja koltansaamessa; vastaava suuraakkonen 0110
0112Ē
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
 
0113ē
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
 
0114Ĕ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE
 
0115ĕ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE
 
0116Ė
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
 
0117ė
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
 
0118Ę
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA OGONEK
LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
 
0119ę
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA OGONEK
LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
 
011AĚ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
 
011Bě
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA HATTU
LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
 
011CĜ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
 
011Dĝ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
 
011EĞ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE
 
011Fğ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
 
0120Ġ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
 
0121ġ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
 
0122Ģ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
 
0123ģ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
 
0124Ĥ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN H JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
 
0125ĥ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN H JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
 
0126Ħ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN H JA POIKKIVIIVA
LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE
 
0127ħ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN H JA POIKKIVIIVA
LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE
 
0128Ĩ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA TILDE
LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
 
0129ĩ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA TILDE
LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
 
012AĪ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
 
012Bī
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
 
012CĬ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE
 
012Dĭ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE
 
012EĮ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA OGONEK
LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
 
012Fį
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA OGONEK
LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
 
0130İ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE
 
0131ı
LATINALAINEN PIENAAKKONEN PISTEETÖN I
LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
 
0132IJ
LATINALAINEN SUURAAKKOSLIGATUURI IJ
LATIN CAPITAL LIGATURE IJ
 
0133ij
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI IJ
LATIN SMALL LIGATURE IJ
 
0134Ĵ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN J JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
 
0135ĵ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN J JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
 
0136Ķ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN K JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
 
0137ķ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN K JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
 
0138ĸ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN KRA
LATIN SMALL LETTER KRA
esim. grönlannin eskimossa
0139Ĺ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
 
013Aĺ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
 
013BĻ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
 
013Cļ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
 
013DĽ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
Tässä kirjaimessa on yhdistyvä tarke usein heittomerkin näköinen.
013Eľ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L JA HATTU
LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
Tässä kirjaimessa on yhdistyvä tarke usein heittomerkin näköinen.
013FĿ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L JA PISTE KESKELLÄ
LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT
 
0140ŀ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L JA PISTE KESKELLÄ
LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT
 
0141Ł
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L JA VINO POIKKIVIIVA
LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
esim. puolan kielessä
0142ł
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L JA VINO POIKKIVIIVA
LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
esim. puolan kielessä
0143Ń
LATINALAINEN SUURAAKKONEN N JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
 
0144ń
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
 
0145Ņ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN N JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
 
0146ņ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
 
0147Ň
LATINALAINEN SUURAAKKONEN N JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
 
0148ň
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N JA HATTU
LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
 
0149ʼn
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N JOTA EDELTÄÄ HEITTOMERKKI
LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE
 
014AŊ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN ÄNG
LATIN CAPITAL LETTER ENG
esim. pohjoissaamessa
014Bŋ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN ÄNG
LATIN SMALL LETTER ENG
esim. pohjoissaamessa
014CŌ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
 
014Dō
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
 
014EŎ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE
 
014Fŏ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE
 
0150Ő
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA KAKSOISAKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
esim. unkarin kielessä
0151ő
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA KAKSOISAKUUTTI
LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
esim. unkarin kielessä
0152Œ
LATINALAINEN SUURAAKKOSLIGATUURI OE
LATIN CAPITAL LIGATURE OE
 
0153œ
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI OE
LATIN SMALL LIGATURE OE
 
0154Ŕ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN R JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
 
0155ŕ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN R JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
 
0156Ŗ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN R JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
 
0157ŗ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN R JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
 
0158Ř
LATINALAINEN SUURAAKKONEN R JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
 
0159ř
LATINALAINEN PIENAAKKONEN R JA HATTU
LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
 
015AŚ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
 
015Bś
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
 
015CŜ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
 
015Dŝ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
 
015EŞ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
 
015Fş
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
 
0160Š
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
yleisk. ISO HATTU-S
0161š
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA HATTU
LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
yleisk. PIENI HATTU-S
0162Ţ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
 
0163ţ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
 
0164Ť
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
 
0165ť
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T JA HATTU
LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
Tässä kirjaimessa on yhdistyvä tarke usein heittomerkin näköinen.
0166Ŧ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T JA POIKKIVIIVA
LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
esim. pohjoissaamessa
0167ŧ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T JA POIKKIVIIVA
LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
esim. pohjoissaamessa
0168Ũ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA TILDE
LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
 
0169ũ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA TILDE
LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
 
016AŪ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
 
016Bū
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
 
016CŬ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE
 
016Dŭ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE
 
016EŮ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
 
016Fů
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
 
0170Ű
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA KAKSOISAKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
esim. unkarin kielessä
0171ű
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA KAKSOISAKUUTTI
LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
esim. unkarin kielessä
0172Ų
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA OGONEK
LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
 
0173ų
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA OGONEK
LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
 
0174Ŵ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN W JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
 
0175ŵ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN W JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
 
0176Ŷ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Y JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
 
0177ŷ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Y JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
 
0178Ÿ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Y JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
 
0179Ź
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Z JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
 
017Aź
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Z JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
 
017BŻ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Z JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
 
017Cż
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Z JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
 
017DŽ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Z JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
yleisk. ISO HATTU-Z
017Ež
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Z JA HATTU
LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
yleisk. PIENI HATTU-Z
017Fſ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN PITKÄ S
LATIN SMALL LETTER LONG S
 
Latinalaisen merkistön laajennusosa B Latin Extended-B (0180–024F)
018FƏ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN ŠVAA
LATIN CAPITAL LETTER SCHWA
  
0192ƒ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN F JOSSA KOUKKU
LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
 
01B7Ʒ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN EZH
LATIN CAPITAL LETTER EZH
esim. koltansaamessa
01DEǞ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A SEKÄ TREEMA JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
 
01DFǟ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A SEKÄ TREEMA JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
 
01E0Ǡ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A SEKÄ YLÄPUOLINEN PISTE JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
 
01E1ǡ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A SEKÄ YLÄPUOLINEN PISTE JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
 
01E2Ǣ
LATINALAINEN SUURAAKKOSLIGATUURI AE JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER AE WITH MACRON
 
01E3ǣ
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI AE JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER AE WITH MACRON
 
01E4Ǥ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA POIKKIVIIVA
LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE
 
01E5ǥ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA POIKKIVIIVA
LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE
 
01E6Ǧ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON
esim. koltansaamessa
01E7ǧ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA HATTU
LATIN SMALL LETTER G WITH CARON
esim. koltansaamessa
01E8Ǩ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN K JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON
esim. koltansaamessa
01E9ǩ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN K JA HATTU
LATIN SMALL LETTER K WITH CARON
esim. koltansaamessa
01EAǪ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA OGONEK
LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK
 
01EBǫ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA OGONEK
LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK
 
01ECǬ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O SEKÄ OGONEK JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
 
01EDǭ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O SEKÄ OGONEK JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
 
01EEǮ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN EZH JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER EZH WITH CARON
esim. koltansaamessa
01EFǯ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN EZH JA HATTU
LATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON
esim. koltansaamessa
01FAǺ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A SEKÄ YLÄPUOLINEN YMPYRÄ JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
 
01FBǻ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A SEKÄ YLÄPUOLINEN YMPYRÄ JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
 
01FCǼ
LATINALAINEN SUURAAKKOSLIGATUURI AE JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER AE WITH ACUTE
 
01FDǽ
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI AE JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER AE WITH ACUTE
 
01FEǾ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O SEKÄ VINOVIIVA YLI JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE
 
01FFǿ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O SEKÄ VINOVIIVA YLI JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE
 
0218Ș
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA ALAPUOLINEN PILKKU
LATIN CAPITAL LETTER S WITH COMMA BELOW
  
0219ș
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA ALAPUOLINEN PILKKU
LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW
  
021AȚ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T JA ALAPUOLINEN PILKKU
LATIN CAPITAL LETTER T WITH COMMA BELOW
  
021Bț
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T JA ALAPUOLINEN PILKKU
LATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW
  
021EȞ
LATINALAINEN SUURAAKKONEN H JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER H WITH CARON
  
021Fȟ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN H JA HATTU
LATIN SMALL LETTER H WITH CARON
  
IPA-täydennyksiä IPA Extensions (0250–02AF)
0259ə
LATINALAINEN PIENAAKKONEN ŠVAA
LATIN SMALL LETTER SCHWA
  
027Cɼ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN R JOLLA PITKÄ JALKA
LATIN SMALL LETTER R WITH LONG LEG
 
0292ʒ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN EZH
LATIN SMALL LETTER EZH
esim. koltansaamessa
Tarkkeenomaisia erillisiä merkkejä Spacing Modifier Letters (02B0–02FF)
02BBʻ
YLÖSALAINEN PILKKU -TARKE
MODIFIER LETTER TURNED COMMA
  
02BCʼ
HEITTOMERKKI-TARKE
MODIFIER LETTER APOSTROPHE
  
02BDʽ
PEILIKUVAPILKKU-TARKE
MODIFIER LETTER REVERSED COMMA
  
02C6ˆ
SIRKUMFLEKSI-TARKE
MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
 
02C7ˇ
HATTU
CARON
myös: YLÖSALAINEN SIRKUMFLEKSI
02C9ˉ
PITUUSMERKKI-TARKE
MODIFIER LETTER MACRON
 
02D8˘
LYHYYSMERKKI
BREVE
 
02D9˙
YLÄPUOLINEN PISTE
DOT ABOVE
 
02DA˚
YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
RING ABOVE
 
02DB˛
OGONEK
OGONEK
esim. puolan kielessä
02DC˜
PIENI TILDE
SMALL TILDE
myös: PIENI AALTOVIIVA
02DD˝
KAKSOISAKUUTTI-KORKOMERKKI
DOUBLE ACUTE ACCENT
esim. unkarin kielessä
02EEˮ
KAKSOISHEITTOMERKKI-TARKE
MODIFIER LETTER DOUBLE APOSTROPHE
  
Kreikkalaisia ja koptilaisia merkkejä Greek and Coptic (0370–03FF)
0374ʹ
KREIKKALAINEN LUKUSANAN MERKKI
GREEK NUMERAL SIGN
 
0375͵
KREIKKALAINEN ALEMPI LUKUSANAN MERKKI
GREEK LOWER NUMERAL SIGN
 
037Aͺ
KREIKKALAINEN SUBSCRIPTUM
GREEK YPOGEGRAMMENI
myös: YPOGEGRAMMENI
037E;
KREIKKALAINEN KYSYMYSMERKKI
GREEK QUESTION MARK
 
0384΄
KREIKKALAINEN PAINOMERKKI
GREEK TONOS
myös: TONOS
0385΅
KREIKKALAINEN TREEMA JA PAINOMERKKI
GREEK DIALYTIKA TONOS
myös: DIALYTIKA JA TONOS
0386Ά
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
 
0387·
KREIKKALAINEN PUOLIPISTE
GREEK ANO TELEIA
myös: ANO TELEIA
0388Έ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
 
0389Ή
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
 
038AΊ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
 
038CΌ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
 
038EΎ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
 
038FΏ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
 
0390ΐ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ TREEMA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
 
0391Α
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
yleisk. ISO ALFA
0392Β
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN BEETA
GREEK CAPITAL LETTER BETA
yleisk. ISO BEETA
0393Γ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN GAMMA
GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
yleisk. ISO GAMMA
0394Δ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN DELTA
GREEK CAPITAL LETTER DELTA
yleisk. ISO DELTA
0395Ε
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
yleisk. ISO EPSILON
0396Ζ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ZEETA
GREEK CAPITAL LETTER ZETA
yleisk. ISO ZEETA
0397Η
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA
GREEK CAPITAL LETTER ETA
yleisk. ISO EETA
0398Θ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN THEETA
GREEK CAPITAL LETTER THETA
yleisk. ISO THEETA
0399Ι
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA
GREEK CAPITAL LETTER IOTA
yleisk. ISO IOOTA
039AΚ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN KAPPA
GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
yleisk. ISO KAPPA
039BΛ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN LAMBDA
GREEK CAPITAL LETTER LAMBDA
yleisk. ISO LAMBDA
039CΜ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN MYY
GREEK CAPITAL LETTER MU
yleisk. ISO MYY
039DΝ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN NYY
GREEK CAPITAL LETTER NU
yleisk. ISO NYY
039EΞ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN KSII
GREEK CAPITAL LETTER XI
yleisk. ISO KSII
039FΟ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
yleisk. ISO OMIKRON
03A0Π
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN PII
GREEK CAPITAL LETTER PI
yleisk. ISO PII
03A1Ρ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN RHOO
GREEK CAPITAL LETTER RHO
yleisk. ISO RHOO
03A3Σ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN SIGMA
GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
yleisk. ISO SIGMA
03A4Τ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN TAU
GREEK CAPITAL LETTER TAU
yleisk. ISO TAU
03A5Υ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
yleisk. ISO YPSILON
03A6Φ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN FII
GREEK CAPITAL LETTER PHI
yleisk. ISO FII
03A7Χ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN KHII
GREEK CAPITAL LETTER CHI
yleisk. ISO KHII
03A8Ψ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN PSII
GREEK CAPITAL LETTER PSI
yleisk. ISO PSII
03A9Ω
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
yleisk. ISO OOMEGA
03AAΪ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA JA TREEMA
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
 
03ABΫ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON JA TREEMA
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
 
03ACά
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
 
03ADέ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
 
03AEή
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
 
03AFί
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
 
03B0ΰ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ TREEMA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
 
03B1α
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA
GREEK SMALL LETTER ALPHA
yleisk. PIENI ALFA
03B2β
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN BEETA
GREEK SMALL LETTER BETA
yleisk. PIENI BEETA
03B3γ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN GAMMA
GREEK SMALL LETTER GAMMA
yleisk. PIENI GAMMA
03B4δ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN DELTA
GREEK SMALL LETTER DELTA
yleisk. PIENI DELTA
03B5ε
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON
GREEK SMALL LETTER EPSILON
yleisk. PIENI EPSILON
03B6ζ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ZEETA
GREEK SMALL LETTER ZETA
yleisk. PIENI ZEETA
03B7η
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA
GREEK SMALL LETTER ETA
yleisk. PIENI EETA
03B8θ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN THEETA
GREEK SMALL LETTER THETA
yleisk. PIENI THEETA
03B9ι
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA
GREEK SMALL LETTER IOTA
yleisk. PIENI IOOTA
03BAκ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN KAPPA
GREEK SMALL LETTER KAPPA
yleisk. PIENI KAPPA
03BBλ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN LAMBDA
GREEK SMALL LETTER LAMBDA
yleisk. PIENI LAMBDA
03BCμ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN MYY
GREEK SMALL LETTER MU
yleisk. PIENI MYY
03BDν
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN NYY
GREEK SMALL LETTER NU
yleisk. PIENI NYY
03BEξ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN KSII
GREEK SMALL LETTER XI
yleisk. PIENI KSII
03BFο
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON
GREEK SMALL LETTER OMICRON
yleisk. PIENI OMIKRON
03C0π
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN PII
GREEK SMALL LETTER PI
yleisk. PIENI PII
03C1ρ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN RHOO
GREEK SMALL LETTER RHO
yleisk. PIENI RHOO
03C2ς
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN SANANLOPPUINEN SIGMA
GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
yleisk. PIENI LOPPU-SIGMA
03C3σ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN SIGMA
GREEK SMALL LETTER SIGMA
yleisk. PIENI SIGMA
03C4τ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN TAU
GREEK SMALL LETTER TAU
yleisk. PIENI TAU
03C5υ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON
GREEK SMALL LETTER UPSILON
yleisk. PIENI YPSILON
03C6φ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN FII
GREEK SMALL LETTER PHI
yleisk. PIENI FII
03C7χ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN KHII
GREEK SMALL LETTER CHI
yleisk. PIENI KHII
03C8ψ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN PSII
GREEK SMALL LETTER PSI
yleisk. PIENI PSII
03C9ω
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA
GREEK SMALL LETTER OMEGA
yleisk. PIENI OOMEGA
03CAϊ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA TREEMA
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
 
03CBϋ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA TREEMA
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
 
03CCό
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
 
03CDύ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
 
03CEώ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS
 
03D7ϗ
KREIKKALAINEN KAI-MERKKI
GREEK KAI SYMBOL
  
03DAϚ
KREIKKALAINEN AAKKONEN STIGMA
GREEK LETTER STIGMA
  
03DBϛ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN STIGMA
GREEK SMALL LETTER STIGMA
  
03DCϜ
KREIKKALAINEN AAKKONEN DIGAMMA
GREEK LETTER DIGAMMA
  
03DDϝ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN DIGAMMA
GREEK SMALL LETTER DIGAMMA
  
03DEϞ
KREIKKALAINEN AAKKONEN KOPPA
GREEK LETTER KOPPA
  
03DFϟ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN KOPPA
GREEK SMALL LETTER KOPPA
  
03E0Ϡ
KREIKKALAINEN AAKKONEN SAMPI
GREEK LETTER SAMPI
  
03E1ϡ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN SAMPI
GREEK SMALL LETTER SAMPI
  
Kyrillisiä merkkejä Cyrillic (0400–04FF)
0400Ѐ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JE JA GRAVIS
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE
  
0401Ё
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JO
CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
 
0402Ђ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN DJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE
 
0403Ѓ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN GJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
 
0404Є
KYRILLINEN SUURAAKKONEN UKRAINALAINEN JE
CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
 
0405Ѕ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN DZE
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
 
0406І
KYRILLINEN SUURAAKKONEN VALKOVENÄLÄIS-UKRAINALAINEN I
CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
 
0407Ї
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JI
CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
 
0408Ј
KYRILLINEN SUURAAKKONEN J
CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
 
0409Љ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN LJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
 
040AЊ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN NJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
 
040BЋ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE
 
040CЌ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
 
040DЍ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN I JA GRAVIS
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
  
040EЎ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN LYHYT U
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
 
040FЏ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN DŽE (DZHE)
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
 
0410А
KYRILLINEN SUURAAKKONEN A
CYRILLIC CAPITAL LETTER A
 
0411Б
KYRILLINEN SUURAAKKONEN BE
CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
 
0412В
KYRILLINEN SUURAAKKONEN VE
CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
 
0413Г
KYRILLINEN SUURAAKKONEN GE
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
 
0414Д
KYRILLINEN SUURAAKKONEN DE
CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
 
0415Е
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JE
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
 
0416Ж
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŽE (ZHE)
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
 
0417З
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ZE
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
 
0418И
KYRILLINEN SUURAAKKONEN I
CYRILLIC CAPITAL LETTER I
 
0419Й
KYRILLINEN SUURAAKKONEN LYHYT I
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
 
041AК
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KA
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
 
041BЛ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EL
CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
 
041CМ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EM
CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
 
041DН
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EN
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
 
041EО
KYRILLINEN SUURAAKKONEN O
CYRILLIC CAPITAL LETTER O
 
041FП
KYRILLINEN SUURAAKKONEN PE
CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
 
0420Р
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ER
CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
 
0421С
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ES
CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
 
0422Т
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TE
CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
 
0423У
KYRILLINEN SUURAAKKONEN U
CYRILLIC CAPITAL LETTER U
 
0424Ф
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EF
CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
 
0425Х
KYRILLINEN SUURAAKKONEN HA
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
 
0426Ц
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TSE
CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
 
0427Ч
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TŠE (TSHE)
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
 
0428Ш
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠA (SHA)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
 
0429Щ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠTŠA (SHTSHA)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
 
042AЪ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KOVA MERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
 
042BЫ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TAKA-I
CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
 
042CЬ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN PEHMEÄ MERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
 
042DЭ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KÄÄNNETTY E
CYRILLIC CAPITAL LETTER E
 
042EЮ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JU
CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
 
042FЯ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JA
CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
 
0430а
KYRILLINEN PIENAAKKONEN A
CYRILLIC SMALL LETTER A
 
0431б
KYRILLINEN PIENAAKKONEN BE
CYRILLIC SMALL LETTER BE
 
0432в
KYRILLINEN PIENAAKKONEN VE
CYRILLIC SMALL LETTER VE
 
0433г
KYRILLINEN PIENAAKKONEN GE
CYRILLIC SMALL LETTER GHE
 
0434д
KYRILLINEN PIENAAKKONEN DE
CYRILLIC SMALL LETTER DE
 
0435е
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JE
CYRILLIC SMALL LETTER IE
 
0436ж
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŽE (ZHE)
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
 
0437з
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ZE
CYRILLIC SMALL LETTER ZE
 
0438и
KYRILLINEN PIENAAKKONEN I
CYRILLIC SMALL LETTER I
 
0439й
KYRILLINEN PIENAAKKONEN LYHYT I
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
 
043Aк
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KA
CYRILLIC SMALL LETTER KA
 
043Bл
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EL
CYRILLIC SMALL LETTER EL
 
043Cм
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EM
CYRILLIC SMALL LETTER EM
 
043Dн
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EN
CYRILLIC SMALL LETTER EN
 
043Eо
KYRILLINEN PIENAAKKONEN O
CYRILLIC SMALL LETTER O
 
043Fп
KYRILLINEN PIENAAKKONEN PE
CYRILLIC SMALL LETTER PE
 
0440р
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ER
CYRILLIC SMALL LETTER ER
 
0441с
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ES
CYRILLIC SMALL LETTER ES
 
0442т
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TE
CYRILLIC SMALL LETTER TE
 
0443у
KYRILLINEN PIENAAKKONEN U
CYRILLIC SMALL LETTER U
 
0444ф
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EF
CYRILLIC SMALL LETTER EF
 
0445х
KYRILLINEN PIENAAKKONEN HA
CYRILLIC SMALL LETTER HA
 
0446ц
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TSE
CYRILLIC SMALL LETTER TSE
 
0447ч
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TŠE (TSHE)
CYRILLIC SMALL LETTER CHE
 
0448ш
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŠA (SHA)
CYRILLIC SMALL LETTER SHA
 
0449щ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŠTŠA (SHTSHA)
CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
 
044Aъ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KOVA MERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
 
044Bы
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TAKA-I
CYRILLIC SMALL LETTER YERU
 
044Cь
KYRILLINEN PIENAAKKONEN PEHMEÄ MERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
 
044Dэ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KÄÄNNETTY E
CYRILLIC SMALL LETTER E
 
044Eю
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JU
CYRILLIC SMALL LETTER YU
 
044Fя
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JA
CYRILLIC SMALL LETTER YA
 
0450ѐ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JE JA GRAVIS
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH GRAVE
  
0451ё
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JO
CYRILLIC SMALL LETTER IO
 
0452ђ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN DJE
CYRILLIC SMALL LETTER DJE
 
0453ѓ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN GJE
CYRILLIC SMALL LETTER GJE
 
0454є
KYRILLINEN PIENAAKKONEN UKRAINALAINEN JE
CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
 
0455ѕ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN DZE
CYRILLIC SMALL LETTER DZE
 
0456і
KYRILLINEN PIENAAKKONEN VALKOVENÄLÄIS-UKRAINALAINEN I
CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
 
0457ї
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JI
CYRILLIC SMALL LETTER YI
 
0458ј
KYRILLINEN PIENAAKKONEN J
CYRILLIC SMALL LETTER JE
 
0459љ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN LJE
CYRILLIC SMALL LETTER LJE
 
045Aњ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN NJE
CYRILLIC SMALL LETTER NJE
 
045Bћ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TJE
CYRILLIC SMALL LETTER TSHE
 
045Cќ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KJE
CYRILLIC SMALL LETTER KJE
 
045Dѝ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN I JA GRAVIS
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH GRAVE
  
045Eў
KYRILLINEN PIENAAKKONEN LYHYT U
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
 
045Fџ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN DŽE (DZHE)
CYRILLIC SMALL LETTER DZHE
 
0490Ґ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN UKRAINALAINEN GE
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH UPTURN
 
0491ґ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN UKRAINALAINEN GE
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH UPTURN
 
0492Ғ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN GE JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH STROKE
  
0493ғ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN GE JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE
  
0494Ҕ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN GE JA KESKIKOUKKU
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK
  
0495ҕ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN GE JA KESKIKOUKKU
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK
  
0496Җ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŽE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DESCENDER
  
0497җ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŽE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DESCENDER
  
0498Ҙ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ZE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DESCENDER
  
0499ҙ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ZE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DESCENDER
  
049AҚ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KA JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH DESCENDER
  
049Bқ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KA JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH DESCENDER
  
049CҜ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KA JA PYSTYVIIVA YLI
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE
  
049Dҝ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KA JA PYSTYVIIVA YLI
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE
  
049EҞ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KA JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH STROKE
  
049Fҟ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KA JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH STROKE
  
04A0Ҡ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN BAŠKIIRIN KA
CYRILLIC CAPITAL LETTER BASHKIR KA
  
04A1ҡ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN BAŠKIIRIN KA
CYRILLIC SMALL LETTER BASHKIR KA
  
04A2Ң
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EN JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH DESCENDER
  
04A3ң
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EN JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH DESCENDER
  
04A4Ҥ
KYRILLINEN SUURAAKKOSLIGATUURI EN GE
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE EN GHE
  
04A5ҥ
KYRILLINEN PIENAAKKOSLIGATUURI EN GE
CYRILLIC SMALL LIGATURE EN GHE
  
04A6Ҧ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN PE JA KESKIKOUKKU
CYRILLIC CAPITAL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK
  
04A7ҧ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN PE JA KESKIKOUKKU
CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK
  
04A8Ҩ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ABHAASIN HA
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN HA
  
04A9ҩ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ABHAASIN HA
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN HA
  
04AAҪ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ES JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER ES WITH DESCENDER
  
04ABҫ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ES JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER ES WITH DESCENDER
  
04ACҬ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER TE WITH DESCENDER
  
04ADҭ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER TE WITH DESCENDER
  
04AEҮ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN SUORA U
CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U
  
04AFү
KYRILLINEN PIENAAKKONEN SUORA U
CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U
  
04B0Ұ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN SUORA U JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE
  
04B1ұ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN SUORA U JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE
  
04B2Ҳ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN HA JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA WITH DESCENDER
  
04B3ҳ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN HA JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH DESCENDER
  
04B4Ҵ
KYRILLINEN SUURAAKKOSLIGATUURI TE TSE
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE TE TSE
  
04B5ҵ
KYRILLINEN PIENAAKKOSLIGATUURI TE TSE
CYRILLIC SMALL LIGATURE TE TSE
  
04B6Ҷ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TŠE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DESCENDER
  
04B7ҷ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TŠE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DESCENDER
  
04B8Ҹ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TŠE JA PYSTYVIIVA YLI
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE
  
04B9ҹ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TŠE JA PYSTYVIIVA YLI
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE
  
04BAҺ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠHA
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA
  
04BBһ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŠHA
CYRILLIC SMALL LETTER SHHA
  
04BCҼ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ABHAASIAN TŠE
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE
  
04BDҽ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ABHAASIAN TŠE
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE
  
04BEҾ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ABHAASIAN TŠE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER
  
04BFҿ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ABHAASIAN TŠE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER
  
04C0Ӏ
KYRILLINEN AAKKONEN PALOTŠKA
CYRILLIC LETTER PALOCHKA
  
04C1Ӂ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŽE JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH BREVE
  
04C2ӂ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŽE JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH BREVE
  
04C3Ӄ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KA JOSSA KOUKKU
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH HOOK
  
04C4ӄ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KA JOSSA KOUKKU
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH HOOK
  
04C7Ӈ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EN JOSSA KOUKKU
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH HOOK
  
04C8ӈ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EN JOSSA KOUKKU
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH HOOK
  
04CBӋ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN HAKASSIN TŠE
CYRILLIC CAPITAL LETTER KHAKASSIAN CHE
  
04CCӌ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN HAKASSIN TŠE
CYRILLIC SMALL LETTER KHAKASSIAN CHE
  
04D0Ӑ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN A JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH BREVE
  
04D1ӑ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN A JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER A WITH BREVE
  
04D2Ӓ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN A JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
  
04D3ӓ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN A JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
  
04D4Ӕ
KYRILLINEN SUURAAKKOSLIGATUURI A JE
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE A IE
  
04D5ӕ
KYRILLINEN PIENAAKKOSLIGATUURI A JE
CYRILLIC SMALL LIGATURE A IE
  
04D6Ӗ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JE JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH BREVE
  
04D7ӗ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JE JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH BREVE
  
04D8Ә
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠVAA
CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA
  
04D9ә
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŠVAA
CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA
  
04DAӚ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠVAA JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS
  
04DBӛ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŠVAA JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS
  
04DCӜ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŽE JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DIAERESIS
  
04DDӝ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŽE JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DIAERESIS
  
04DEӞ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ZE JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DIAERESIS
  
04DFӟ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ZE JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DIAERESIS
  
04E0Ӡ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ABHAASIN DZE
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN DZE
  
04E1ӡ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ABHAASIN DZE
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN DZE
  
04E2Ӣ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN I JA PITUUSMERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH MACRON
  
04E3ӣ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN I JA PITUUSMERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH MACRON
  
04E4Ӥ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN I JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
  
04E5ӥ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN I JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
  
04E6Ӧ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN O JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
  
04E7ӧ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN O JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
  
04E8Ө
KYRILLINEN SUURAAKKONEN POIKKIVIIVALLINEN O
CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O
  
04E9ө
KYRILLINEN PIENAAKKONEN POIKKIVIIVALLINEN O
CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O
  
04EAӪ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN POIKKIVIIVALLINEN O JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS
  
04EBӫ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN POIKKIVIIVALLINEN O JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS
  
04EEӮ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN U JA PITUUSMERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH MACRON
  
04EFӯ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN U JA PITUUSMERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH MACRON
  
04F0Ӱ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN U JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
  
04F1ӱ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN U JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
  
04F2Ӳ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN U JA KAKSOISAKUUTTI
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
  
04F3ӳ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN U JA KAKSOISAKUUTTI
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
  
04F4Ӵ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TŠE JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DIAERESIS
  
04F5ӵ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TŠE JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DIAERESIS
  
04F8Ӹ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TAKA-I JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU WITH DIAERESIS
  
04F9ӹ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TAKA-I JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER YERU WITH DIAERESIS
  
Latinalaisen merkistön lisälaajennuksia Latin Extended Additional (1E00–1EFF)
1E02
LATINALAINEN SUURAAKKONEN B JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT ABOVE
 
1E03
LATINALAINEN PIENAAKKONEN B JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE
 
1E0A
LATINALAINEN SUURAAKKONEN D JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT ABOVE
 
1E0B
LATINALAINEN PIENAAKKONEN D JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE
 
1E1E
LATINALAINEN SUURAAKKONEN F JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER F WITH DOT ABOVE
 
1E1F
LATINALAINEN PIENAAKKONEN F JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE
 
1E40
LATINALAINEN SUURAAKKONEN M JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT ABOVE
 
1E41
LATINALAINEN PIENAAKKONEN M JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE
 
1E56
LATINALAINEN SUURAAKKONEN P JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER P WITH DOT ABOVE
 
1E57
LATINALAINEN PIENAAKKONEN P JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE
 
1E60
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT ABOVE
 
1E61
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE
 
1E6A
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT ABOVE
 
1E6B
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE
 
1E80
LATINALAINEN SUURAAKKONEN W JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE
 
1E81
LATINALAINEN PIENAAKKONEN W JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE
 
1E82
LATINALAINEN SUURAAKKONEN W JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE
 
1E83
LATINALAINEN PIENAAKKONEN W JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE
 
1E84
LATINALAINEN SUURAAKKONEN W JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS
 
1E85
LATINALAINEN PIENAAKKONEN W JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS
 
1E9B
LATINALAINEN PIENAAKKONEN PITKÄ S JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER LONG S WITH DOT ABOVE
  
1EF2
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Y JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE
 
1EF3
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Y JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE
 
Kreikkalaisen merkistön laajennusosa Greek Extended (1F00–1FFF)
1F00
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA JA SPIRITUS LENIS
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI
 
1F01
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA JA SPIRITUS ASPER
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA
 
1F02
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA
 
1F03
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA
 
1F04
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA
 
1F05
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA
 
1F06
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 
1F07
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 
1F08
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA JA SPIRITUS LENIS
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI
 
1F09
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA JA SPIRITUS ASPER
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA
 
1F0A
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA
 
1F0B
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA
 
1F0C
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA
 
1F0D
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA
 
1F0E
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA PERISPOMENI
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 
1F0F
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 
1F10
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON JA SPIRITUS LENIS
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI
 
1F11
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON JA SPIRITUS ASPER
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA
 
1F12
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI AND VARIA
 
1F13
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA AND VARIA
 
1F14
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI AND OXIA
 
1F15
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA AND OXIA
 
1F18
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON JA SPIRITUS LENIS
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH PSILI
 
1F19
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON JA SPIRITUS ASPER
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH DASIA
 
1F1A
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH PSILI AND VARIA
 
1F1B
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH DASIA AND VARIA
 
1F1C
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH PSILI AND OXIA
 
1F1D
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH DASIA AND OXIA
 
1F20
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA JA SPIRITUS LENIS
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI
 
1F21
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA JA SPIRITUS ASPER
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA
 
1F22
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA
 
1F23
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA
 
1F24
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA
 
1F25
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA
 
1F26
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 
1F27
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 
1F28
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA JA SPIRITUS LENIS
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI
 
1F29
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA JA SPIRITUS ASPER
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA
 
1F2A
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA
 
1F2B
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA
 
1F2C
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA
 
1F2D
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA
 
1F2E
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA PERISPOMENI
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 
1F2F
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 
1F30
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA SPIRITUS LENIS
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI
 
1F31
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA SPIRITUS ASPER
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA
 
1F32
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND VARIA
 
1F33
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND VARIA
 
1F34
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND OXIA
 
1F35
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND OXIA
 
1F36
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 
1F37
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 
1F38
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA JA SPIRITUS LENIS
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI
 
1F39
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA JA SPIRITUS ASPER
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA
 
1F3A
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI AND VARIA
 
1F3B
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA AND VARIA
 
1F3C
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI AND OXIA
 
1F3D
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA AND OXIA
 
1F3E
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA PERISPOMENI
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 
1F3FἿ
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 
1F40
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON JA SPIRITUS LENIS
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI
 
1F41
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON JA SPIRITUS ASPER
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA
 
1F42
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI AND VARIA
 
1F43
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA AND VARIA
 
1F44
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI AND OXIA
 
1F45
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA AND OXIA
 
1F48
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON JA SPIRITUS LENIS
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH PSILI
 
1F49
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON JA SPIRITUS ASPER
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH DASIA
 
1F4A
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH PSILI AND VARIA
 
1F4B
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH DASIA AND VARIA
 
1F4C
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH PSILI AND OXIA
 
1F4D
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH DASIA AND OXIA
 
1F50
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA SPIRITUS LENIS
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI
 
1F51
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA SPIRITUS ASPER
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA
 
1F52
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI AND VARIA
 
1F53
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA AND VARIA
 
1F54
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI AND OXIA
 
1F55
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA AND OXIA
 
1F56
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ SPIRITUS LENIS JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI AND PERISPOMENI
 
1F57
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA AND PERISPOMENI
 
1F59
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON JA SPIRITUS ASPER
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA
 
1F5B
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA AND VARIA
 
1F5D
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA AND OXIA
 
1F5F
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON SEKÄ SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA AND PERISPOMENI
 
1F60
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA JA SPIRITUS LENIS
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI
 
1F61
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA JA SPIRITUS ASPER
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA
 
1F62
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA
 
1F63
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA
 
1F64
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA
 
1F65
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA
 
1F66
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 
1F67
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 
1F68
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA JA SPIRITUS LENIS
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI
 
1F69
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA JA SPIRITUS ASPER
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA
 
1F6A
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA
 
1F6B
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA
 
1F6C
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA
 
1F6D
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA
 
1F6E
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA PERISPOMENI
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 
1F6F
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 
1F70
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VARIA
 
1F71
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH OXIA
 
1F72
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH VARIA
 
1F73
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH OXIA
 
1F74
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER ETA WITH VARIA
 
1F75
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER ETA WITH OXIA
 
1F76
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH VARIA
 
1F77
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH OXIA
 
1F78
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH VARIA
 
1F79
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH OXIA
 
1F7A
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH VARIA
 
1F7B
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH OXIA
 
1F7C
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH VARIA
 
1F7D
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH OXIA
 
1F80
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI
 
1F81
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1F82
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS, GRAVIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1F83
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER, GRAVIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1F84
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS, AKUUTTI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1F85
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER, AKUUTTI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1F86
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS, PERISPOMENI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 
1F87
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER, PERISPOMENI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 
1F88
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PROSGEGRAMMENI
 
1F89
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1F8A
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS, GRAVIS JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1F8B
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER, GRAVIS JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1F8C
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS, AKUUTTI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1F8D
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER, AKUUTTI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1F8E
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS LENIS, PERISPOMENI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI
 
1F8F
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA SEKÄ SPIRITUS ASPER, PERISPOMENI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI
 
1F90
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI
 
1F91
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1F92
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS, GRAVIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1F93
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER, GRAVIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1F94
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS, AKUUTTI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1F95
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER, AKUUTTI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1F96
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS, PERISPOMENI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 
1F97
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER, PERISPOMENI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 
1F98
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PROSGEGRAMMENI
 
1F99
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1F9A
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS, GRAVIS JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1F9B
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER, GRAVIS JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1F9C
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS, AKUUTTI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1F9D
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER, AKUUTTI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1F9E
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS LENIS, PERISPOMENI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI
 
1F9F
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA SEKÄ SPIRITUS ASPER, PERISPOMENI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI
 
1FA0
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI
 
1FA1
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FA2
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS, GRAVIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FA3
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER, GRAVIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FA4
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS, AKUUTTI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FA5
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER, AKUUTTI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FA6
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS, PERISPOMENI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 
1FA7
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER, PERISPOMENI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 
1FA8
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PROSGEGRAMMENI
 
1FA9
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1FAA
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS, GRAVIS JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1FAB
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER, GRAVIS JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1FAC
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS, AKUUTTI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1FAD
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER, AKUUTTI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
 
1FAE
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS LENIS, PERISPOMENI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI
 
1FAF
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA SEKÄ SPIRITUS ASPER, PERISPOMENI JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI
 
1FB0
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA JA LYHYYSMERKKI
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VRACHY
 
1FB1
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA JA PITUUSMERKKI
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH MACRON
 
1FB2
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ GRAVIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FB3
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH YPOGEGRAMMENI
 
1FB4
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ AKUUTTI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FB6
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PERISPOMENI
 
1FB7
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA SEKÄ PERISPOMENI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 
1FB8
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA JA LYHYYSMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH VRACHY
 
1FB9
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA JA PITUUSMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH MACRON
 
1FBA
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH VARIA
 
1FBB
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH OXIA
 
1FBC
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PROSGEGRAMMENI
 
1FBD
KREIKKALAINEN KORONIS
GREEK KORONIS
 
1FBE
KREIKKALAINEN ADSCRIPTUM
GREEK PROSGEGRAMMENI
myös: PROSGEGRAMMENI
1FBF᾿
KREIKKALAINEN SPIRITUS LENIS
GREEK PSILI
myös: PSILI
1FC0
KREIKKALAINEN PERISPOMENI
GREEK PERISPOMENI
myös: KREIKKALAINEN SIRKUMFLEKSI. Ks. huomautusta perispomenista taulukon jälkeen.
1FC1
KREIKKALAINEN TREEMA JA PERISPOMENI
GREEK DIALYTIKA AND PERISPOMENI
myös: DIALYTIKA JA PERISPOMENI
1FC2
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ GRAVIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FC3
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH YPOGEGRAMMENI
 
1FC4
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ AKUUTTI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FC6
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PERISPOMENI
 
1FC7
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA SEKÄ PERISPOMENI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 
1FC8
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH VARIA
 
1FC9
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH OXIA
 
1FCA
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH VARIA
 
1FCB
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH OXIA
 
1FCC
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PROSGEGRAMMENI
 
1FCD
KREIKKALAINEN SPIRITUS LENIS JA GRAVIS
GREEK PSILI AND VARIA
myös: PSILI JA VARIA
1FCE
KREIKKALAINEN SPIRITUS LENIS JA AKUUTTI
GREEK PSILI AND OXIA
myös: PSILI JA OXIA
1FCF
KREIKKALAINEN SPIRITUS LENIS JA PERISPOMENI
GREEK PSILI AND PERISPOMENI
myös: PSILI JA PERISPOMENI
1FD0
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA LYHYYSMERKKI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH VRACHY
 
1FD1
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA PITUUSMERKKI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH MACRON
 
1FD2
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ TREEMA JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND VARIA
 
1FD3
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ TREEMA JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND OXIA
 
1FD6
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PERISPOMENI
 
1FD7
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ TREEMA JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND PERISPOMENI
 
1FD8
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA JA LYHYYSMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH VRACHY
 
1FD9
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA JA PITUUSMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH MACRON
 
1FDA
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH VARIA
 
1FDB
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH OXIA
 
1FDD
KREIKKALAINEN SPIRITUS ASPER JA GRAVIS
GREEK DASIA AND VARIA
myös: DASIA JA VARIA
1FDE
KREIKKALAINEN SPIRITUS ASPER JA AKUUTTI
GREEK DASIA AND OXIA
myös: DASIA JA OXIA
1FDF
KREIKKALAINEN SPIRITUS ASPER JA PERISPOMENI
GREEK DASIA AND PERISPOMENI
myös: DASIA JA PERISPOMENI
1FE0
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA LYHYYSMERKKI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH VRACHY
 
1FE1
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA PITUUSMERKKI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH MACRON
 
1FE2
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ TREEMA JA GRAVIS
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND VARIA
 
1FE3
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ TREEMA JA AKUUTTI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND OXIA
 
1FE4
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN RHOO JA SPIRITUS LENIS
GREEK SMALL LETTER RHO WITH PSILI
 
1FE5
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN RHOO JA SPIRITUS ASPER
GREEK SMALL LETTER RHO WITH DASIA
 
1FE6
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PERISPOMENI
 
1FE7
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ TREEMA JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND PERISPOMENI
 
1FE8
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON JA LYHYYSMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH VRACHY
 
1FE9
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON JA PITUUSMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH MACRON
 
1FEA
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH VARIA
 
1FEB
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH OXIA
 
1FEC
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN RHOO JA SPIRITUS ASPER
GREEK CAPITAL LETTER RHO WITH DASIA
 
1FED
KREIKKALAINEN TREEMA JA GRAVIS
GREEK DIALYTIKA AND VARIA
myös: DIALYTIKA JA VARIA
1FEE
KREIKKALAINEN TREEMA JA AKUUTTI
GREEK DIALYTIKA AND OXIA
myös: DIALYTIKA JA OXIA
1FEF
KREIKKALAINEN GRAVIS
GREEK VARIA
myös: VARIA
1FF2
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ GRAVIS JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FF3
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH YPOGEGRAMMENI
 
1FF4
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ AKUUTTI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 
1FF6
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA JA PERISPOMENI
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PERISPOMENI
 
1FF7
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA SEKÄ PERISPOMENI JA SUBSCRIPTUM
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 
1FF8
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH VARIA
 
1FF9
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH OXIA
 
1FFA
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA JA GRAVIS
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH VARIA
 
1FFB
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA JA AKUUTTI
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH OXIA
 
1FFC
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA JA ADSCRIPTUM
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PROSGEGRAMMENI
 
1FFD
KREIKKALAINEN AKUUTTI
GREEK OXIA
myös: OXIA
1FFE
KREIKKALAINEN SPIRITUS ASPER
GREEK DASIA
myös: DASIA
Yleisiä välimerkkejä General Punctuation (2000–206F)
2013
N-VIIVA
EN DASH
yleisk. LYHYT AJATUSVIIVA
2014
M-VIIVA
EM DASH
yleisk. PITKÄ AJATUSVIIVA
2015
VAAKAPALKKI
HORIZONTAL BAR
 
2017
KAKSINKERTAINEN ALAVIIVA
DOUBLE LOW LINE
 
2018
YLÖSALAINEN PUOLILAINAUSMERKKI
LEFT SINGLE QUOTATION MARK
merkki ei ole suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukainen
2019
PUOLILAINAUSMERKKI
RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukainen puolilainausmerkki; vrt. 0027
201A
RIVINALINEN PUOLILAINAUSMERKKI
SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
merkki ei ole suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukainen
201B
KÄÄNNETTY PUOLILAINAUSMERKKI
SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK
merkki ei ole suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukainen
201C
YLÖSALAINEN KOKOLAINAUSMERKKI
LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
merkki ei ole suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukainen
201D
KOKOLAINAUSMERKKI
RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukainen lainausmerkki; vrt. 0022
201E
RIVINALINEN KOKOLAINAUSMERKKI
DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
merkki ei ole suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukainen
2020
RISTI
DAGGER
 
2021
KAKSOISRISTI
DOUBLE DAGGER
 
2022
LUETELMAPALLO
BULLET
 
2026
KOLME PISTETTÄ VAAKASUUNNASSA
HORIZONTAL ELLIPSIS
 
2028 
RIVIEROTIN
LINE SEPARATOR
 
2030
PROMILLEMERKKI
PER MILLE SIGN
 
2032
YLÄPUOLINEN INDEKSOINTIPILKKU
PRIME
 
2033
KAKSINKERTAINEN YLÄPUOLINEN INDEKSOINTIPILKKU
DOUBLE PRIME
 
2039
VASEMMALLE OSOITTAVA KULMAPUOLILAINAUSMERKKI
SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
 
203A
OIKEALLE OSOITTAVA KULMAPUOLILAINAUSMERKKI
SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
 
203C
KAKSOISHUUTOMERKKI
DOUBLE EXCLAMATION MARK
 
203E
YLÄVIIVA
OVERLINE
 
2044
MURTOLUVUN VINOVIIVA
FRACTION SLASH
 
204A
TIRONIN ET-MERKKI
TIRONIAN SIGN ET
  
Ylä- ja alaindeksejä Superscripts and Subscripts (2070–209F)
207F
YLÄINDEKSI LATINALAINEN PIENAAKKONEN N
SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N
 
Valuuttamerkkejä Currency Symbols (20A0–20CF)
20A3
RANSKAN FRANGIN MERKKI
FRENCH FRANC SIGN
 
20A4
LIIRAN MERKKI
LIRA SIGN
 
20A7
PESETAN MERKKI
PESETA SIGN
 
20AC
EURON MERKKI
EURO SIGN
  
20AF
DRAKHMAN MERKKI
DRACHMA SIGN
  
Kirjainsymboleita Letterlike Symbols (2100–214F)
2105
CARE OF -MERKKI
CARE OF
 
2116
NUMERON MERKKI
NUMERO SIGN
 
2122
TAVARAMERKIN MERKKI
TRADE MARK SIGN
 
2126
OHMIN MERKKI
OHM SIGN
 
Lukuilmaisuja Number Forms (2150–218F)
215B
KAHDEKSASOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION ONE EIGHTH
 
215C
KOLMEN KAHDEKSASOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS
 
215D
VIIDEN KAHDEKSASOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS
 
215E
SEITSEMÄN KAHDEKSASOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS
 
Nuolia Arrows (2190–21FF)
2190
NUOLI VASEMMALLE
LEFTWARDS ARROW
 
2191
NUOLI YLÖS
UPWARDS ARROW
 
2192
NUOLI OIKEALLE
RIGHTWARDS ARROW
 
2193
NUOLI ALAS
DOWNWARDS ARROW
 
2194
NUOLI VASEMMALLE JA OIKEALLE
LEFT RIGHT ARROW
 
2195
NUOLI YLÖS JA ALAS
UP DOWN ARROW
 
21A8
NUOLI YLÖS JA ALAS PERUSVIIVALLA
UP DOWN ARROW WITH BASE
 
Matemaattisia operaattoreita Mathematical Operators (2200–22FF)
2200
KAIKKIKVANTTORI
FOR ALL
  
2202
OSITTAISDERIVAATTA
PARTIAL DIFFERENTIAL
 
2203
OLEMASSAOLOKVANTTORI
THERE EXISTS
  
2206
DELTA
INCREMENT
 
2208
JOUKKOON KUULUMISEN MERKKI
ELEMENT OF
  
2209
JOUKKOON KUULUMATTOMUUDEN MERKKI
NOT AN ELEMENT OF
  
220F
TULO
N-ARY PRODUCT
 
2211
SUMMA
N-ARY SUMMATION
 
2212
MIINUSMERKKI
MINUS SIGN
 
2219
MUSTA PALLO -OPERAATTORI
BULLET OPERATOR
 
221A
NELIÖJUURI
SQUARE ROOT
 
221E
ÄÄRETTÖMÄN MERKKI
INFINITY
 
221F
SUORA KULMA
RIGHT ANGLE
 
2227
LOOGINEN JA-MERKKI
LOGICAL AND
  
2228
LOOGINEN TAI-MERKKI
LOGICAL OR
  
2229
LEIKKAUKSEN MERKKI
INTERSECTION
 
222A
YHDISTEEN MERKKI
UNION
  
222B
INTEGRAALIMERKKI
INTEGRAL
 
2248
LIKIMAIN YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI
ALMOST EQUAL TO
 
2259
VASTAAVUUSMERKKI
ESTIMATES
Ks. huomautusta vastaavuusmerkin käytöstä.
2260
ERI SUURI KUIN -MERKKI
NOT EQUAL TO
 
2261
IDENTTISESTI YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI
IDENTICAL TO
 
2264
PIENEMPI TAI YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI
LESS-THAN OR EQUAL TO
 
2265
SUUREMPI TAI YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI
GREATER-THAN OR EQUAL TO
 
2282
OSAJOUKON MERKKI
SUBSET OF
  
2283
YLIJOUKON MERKKI
SUPERSET OF
  
2295
YMPYRÄSSÄ OLEVA PLUSMERKKI
CIRCLED PLUS
  
2297
YMPYRÄSSÄ OLEVA KERTOMERKKI
CIRCLED TIMES
  
Sekalaisia teknisiä merkkejä Miscellaneous Technical (2300–23FF)
2302
TALO
HOUSE
 
2310
KÄÄNNETTY NEGAATION MERKKI
REVERSED NOT SIGN
 
2320
INTEGRAALIMERKIN YLÄOSA
TOP HALF INTEGRAL
 
2321
INTEGRAALIMERKIN ALAOSA
BOTTOM HALF INTEGRAL
 
2329
VASEMMALLE OSOITTAVA KULMASULJE
LEFT-POINTING ANGLE BRACKET
  
232A
OIKEALLE OSOITTAVA KULMASULJE
RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET
  
Viivapiirros Box Drawing (2500–257F)
2500
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
 
2502
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA PYSTYSUUNTAAN
BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
 
250C
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA ALAS JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
 
2510
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA ALAS JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
 
2514
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA PYSTYSUUNTAAN JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
 
2518
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
 
251C
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA VAAKASUUNTAAN JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
 
2524
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA VAAKASUUNTAAN JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
 
252C
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA ALAS JA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
 
2534
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA YLÖS JA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
 
253C
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA VAAKASUUNTAAN JA PYSTYSUUNTAAN
BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
 
2550
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
 
2551
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
 
2552
VIIVAPIIRROS VIIVA ALAS JA KAKSOISVIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE
 
2553
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA VIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE
 
2554
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
 
2555
VIIVAPIIRROS VIIVA ALAS JA KAKSOISVIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE
 
2556
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA VIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE
 
2557
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
 
2558
VIIVAPIIRROS VIIVA PYSTYSUUNTAAN JA KAKSOISVIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE
 
2559
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE
 
255A
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
 
255B
VIIVAPIIRROS VIIVA PYSTYSUUNTAAN JA KAKSOISVIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE
 
255C
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE
 
255D
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
 
255E
VIIVAPIIRROS VIIVA VAAKASUUNTAAN JA KAKSOISVIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE
 
255F
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN JA VIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE
 
2560
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
 
2561
VIIVAPIIRROS VIIVA VAAKASUUNTAAN JA KAKSOISVIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE
 
2562
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN JA VIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE
 
2563
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
 
2564
VIIVAPIIRROS VIIVA ALAS JA KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
 
2565
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA VIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
 
2566
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
 
2567
VIIVAPIIRROS VIIVA YLÖS JA KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
 
2568
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA YLÖS JA VIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
 
2569
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA YLÖS JA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
 
256A
VIIVAPIIRROS VIIVA PYSTYSUUNTAAN JA KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
 
256B
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
 
256C
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
 
Lohko-osia Block Elements (2580–259F)
2580
LOHKON YLÄPUOLISKO
UPPER HALF BLOCK
 
2584
LOHKON ALAPUOLISKO
LOWER HALF BLOCK
 
2588
KOKO LOHKO
FULL BLOCK
 
258C
LOHKON VASEN PUOLISKO
LEFT HALF BLOCK
 
2590
LOHKON OIKEA PUOLISKO
RIGHT HALF BLOCK
 
2591
VAALEA VARJOSTUS
LIGHT SHADE
 
2592
PUOLIVARJOSTUS
MEDIUM SHADE
 
2593
TUMMA VARJOSTUS
DARK SHADE
 
Geometrisia muotoja Geometric Shapes (25A0–25FF)
25A0
MUSTA NELIÖ
BLACK SQUARE
 
25AC
MUSTA SUORAKAIDE
BLACK RECTANGLE
 
25B2
MUSTA YLÖS OSOITTAVA KOLMIO
BLACK UP-POINTING TRIANGLE
 
25BA
MUSTA OIKEALLE OSOITTAVA OSOITIN
BLACK RIGHT-POINTING POINTER
 
25BC
MUSTA ALAS OSOITTAVA KOLMIO
BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE
 
25C4
MUSTA VASEMMALLE OSOITTAVA OSOITIN
BLACK LEFT-POINTING POINTER
 
25CA
VINONELIÖ
LOZENGE
myös: SALMIAKKIKUVIO
25CB
VALKOINEN YMPYRÄ
WHITE CIRCLE
 
25D8
LUETELMAPALLON NEGATIIVI
INVERSE BULLET
 
25D9
VALKOISEN YMPYRÄN NEGATIIVI
INVERSE WHITE CIRCLE
 
Sekalaisia symboleita Miscellaneous Symbols (2600–26FF)
263A
VALKOISET HYMYILEVÄT KASVOT
WHITE SMILING FACE
 
263B
MUSTAT HYMYILEVÄT KASVOT
BLACK SMILING FACE
 
263C
VALKOINEN AURINKO SÄTEINEEN
WHITE SUN WITH RAYS
 
2640
NAARAAN MERKKI
FEMALE SIGN
 
2642
KOIRAAN MERKKI
MALE SIGN
 
2660
MUSTA KORTTIPELIN PATA
BLACK SPADE SUIT
 
2663
MUSTA KORTTIPELIN RISTI
BLACK CLUB SUIT
 
2665
MUSTA KORTTIPELIN HERTTA
BLACK HEART SUIT
 
2666
MUSTA KORTTIPELIN RUUTU
BLACK DIAMOND SUIT
 
266A
KAHDEKSASOSANUOTTI
EIGHTH NOTE
 
266B
KAHDEKSASOSANUOTTIPARI
BEAMED EIGHTH NOTES
 
Kirjainten tulostusmuotoja Alphabetic Presentation Forms (FB00–FB4F)
FB01
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI FI
LATIN SMALL LIGATURE FI
 
FB02
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI FL
LATIN SMALL LIGATURE FL
 
Erikoismerkkejä Specials (FFF0–FFFF)
FFFD
KORVIKEMERKKI
REPLACEMENT CHARACTER
  

Huomautuksia

Tiivistelmä MES-2:een kuuluvista merkeistä koodin mukaan
Rivi Paikat (solut) rivin sisällä
00 20–7E A0–FF
01 07–7F 8F 92 B7 DE–EF FA–FF
02 18–1B 1E–1F 59 7C 92 BB–BD C6–C7 C9 D8–DD EE
03 74–75 7A 7E 84–8A 8C 8E–A1 A3–CE D7 DA–E1
04 00–5F 90–C4 C7–C8 CB–CC D0–EB EE–F5 F8–F9
1E 02–03 0A–0B 1E–1F 40–41 56–57 60–61 6A–6B 80–85 9B F2–F3
1F 00–15 18–1D 20–45 48–4D 50–57 59 5B 5D 5F–7D 80–B4 B6–C4 C6–D3 D6–DB DD–EF F2–F4 F6–FE
20 13–15 17–1E 20–22 26 30 32–33 39–3A 3C 3E 44 4A 7F 82 A3–A4 A7 AC AF
21 05 16 22 26 5B–5E 90–95 A8
22 00 02–03 06 08–09 0F 11–12 19–1A 1E–1F 27–2B 48 59 60–61 64–65 82–83 95 97
23 02 10 20–21 29–2A
25 00 02 0C 10 14 18 1C 24 2C 34 3C 50–6C 80 84 88 8C 90–93 A0 AC B2 BA BC C4 CA–CB D8–D9
26 3A–3C 40 42 60 63 65–66 6A–6B
FB 01–02
FF FD

Liite A: Kielikattavuus

Määrityksen tuottaneen CEN Workshop on Multilingual European Subsetsin käsityksen mukaan MES-2 kattaa ainakin ohessa luetellut kielimuodot, joista kunkin suomenkielistä nimeä seuraa hakasulkeissa sen CWA:ssa esitetty englanninkielinen nimi.

Suomenkielisen laitoksen toimituskunta ei ole ottanut kantaa luettelon täydellisyyteen (lukuun ottamatta mokšan laajentamista mordvaksi ja ersän liittämistä siihen), eikä siihen, tulisiko kutakin luettelossa esitettyä kielimuotoa pitää omana kielenään vai murteena.

1 Latinalainen kirjoitusjärjestelmä

Afrikaans [Afrikaans], albania [Albanian], asturia [Asturian], azeri (uusi ortografia) [Azerbaijani], baski l. euskara [Basque], bretoni [Breton], englanti [English], espanja [Spanish], esperanto [Esperanto], friisi [Frisian], friuli [Friulian], fääri [Faroese], galicia l. galego [Galician], grönlanti l. kalaallisut [Greenlandic], hollanti [Dutch], iiri [Irish Gaelic], islanti [Icelandic], italia [Italian], karjala [Karelian], kašubi [Kashubian], katalaani [Catalan], korni [Cornish], kroatia [Croatian], kymri [Welsh], ladiini [Ladin], latina [Latin], latvia (lätti) [Latvian], letzeburg (luxemburg) [Luxemburgish], liettua [Lithuanian], malta [Maltese], manx [Manx Gaelic], moldavia (uusi ortografia) [Moldavian], norja [Norwegian], oksitaani (provensaali) [Occitan], portugali [Portuguese], puola [Polish], ranska [French], retoromaani l. rumantsch [Rhaeto-Romanic], romani [Romani], romanian kielet, so. romania, istroromania, meglenoromania ja aromania [Romanian, Istro-Romanian, Megleno-Romanian ja Arumanian], ruotsi [Swedish], saamen (lapin) kielet, so. pohjois-, etelä-, luulajan-, inarin- ja koltansaame [Northern Sámi, Southern Sámi, Lule Sámi, Inari Sámi ja Skolt Sámi], saksa [German], skotti (gaeli) [Scottish Gaelic], slovakki [Slovak], sloveeni [Slovenian], sorbin kielet, so. ala- ja yläsorbi [Lower Sorbian ja Upper Sorbian], suomi [Finnish], tanska [Danish], tšekki [Czech], turkki [Turkish], unkari [Hungarian], vatja [Votic], vepsä [Vepsian], viro l. eesti [Estonian].

2 Kreikkalainen kirjoitusjärjestelmä

Kreikka [Greek].

3 Kyrillinen kirjoitusjärjestelmä

MES-2-määrityksen kyrillisen kirjoitusjärjestelmän merkkeihin sisältyvät kaikki UCS:n silloiset kyrilliset kirjaimet lukuun ottamatta niitä, joita käytetään vain muinaiskirkkoslaavissa. Merkit kattavat myös sellaisia kieliä, joita ei tarvita MES-2:lle määriteltyyn tarkoitukseen. Kuitenkaan ei pidetty tarkoituksenmukaisena ryhtyä määrätietoisesti valikoimaan yksittäisiä kyrillisiä merkkejä jätettäviksi pois CWA:sta mm. tästä mahdollisesti aiheutuvien virheiden vuoksi.

Abaza [Abaza], abhaasi [Abkhaz], adyge [Adyge], altai (oirootti) [Altai], avaari [Avar], azeri (vanha ortografia) [Azerbaijani], balkaari [Balkar], baškiiri [Bashkir], bulgaria [Bulgarian], burjaatti [Buryat], dargva [Dargwa], dungaani [Dungan], eveni [Even], evenki [Evenki], gagauzi [Gagauz], hakassi [Khakas], hanti (ostjakki) [Khanty], inguuši [Ingush], jakuutti [Yakut], kabardi [Kabardian], kalmukki (oiraatti) [Kalmyk (Kalmuk)], karaiimi [Karaim], karakalpakki [Karakalpak], kazakki [Kazakh], kirgiisi [Kyrgyz], komin kielet, so. komisyrjääni ja komipermjakki [Komi ja Komi-Permyak], korjakki [Koryak], krimintataari [Crimean Tatar], kumykki [Kumyk], lak [Lak], lezgi [Lezgian], makedonia [Slavic Macedonian], mansi (voguli) [Mansi], marin (tšeremissin) kielet, so. itä- ja länsimari [Meadow Mari ja Hill Mari], moldavia (vanha ortografia) [Moldavian], mordva (mokša ja ersä, joskaan sitä ei ole erikseen mainittu CWA:ssa) [Moksha], nanai (goldi) [Nanai], nenetsi (jurakki) [Nenets], nogai [Nogai], osseetti [Ossetian], romani [Romani], rutuli [Rutul], serbia [Serbian], siperianjuppik [Siberian Yupik], tadžikki [Tajik], tataari [Tatar], tati [Tati], tšetšeeni [Chechen], tšuktši [Chukchi], tšuvassi [Chuvash], turkmeeni [Türkmen], tuva [Tuva], udmurtti (votjakki) [Udmurt], uiguuri [Uighur], ukraina [Ukrainian], uzbekki [Uzbek], valkovenäjä [Belarussian], venäjä [Russian].