(SFS:n lehdistötiedote maaliskuulta 2004)

Kirjoitusmerkeille suomenkieliset nimet

Euroopassa käytetyille kirjoitusmerkeille on nyt julkaistu suomenkieliset nimet. Kyseessä on eurooppalaisen CEN-standardisointijärjestön avoimen, maailmanlaajuisen asiantuntijaryhmän määrittelemä 1 052 merkin joukko, joka käytännössä riittää eurooppalaisten kielten tarpeisiin. Merkit ovat osa Universal Character Set / Unicode -merkistöä, johon kuuluu jo yli 100 000 merkkiä lähes kaikista nykyisin käytetyistä sekä joistakin historiallisista kielistä ja kirjoitusjärjestelmistä.

Hyvin laajan merkistön soveltaminen kokonaisuudessaan ei aina ole tarkoituksenmukaista. Eurooppalaisen osajoukon määrittely tarjoaakin yhteisen perustan yleiseurooppalaisissa sovelluksissa noudatettavien käsittelysääntöjen toteutukselle, esimerkiksi lajittelulle. Määrittelyllä on myös haluttu osoittaa, mitkä merkit tulisi kattaa tulostukseen käytettävillä yleisfonteilla.

Tarvetta merkkien nimien suomentamiselle on luonut lisääntyvä kansainvälistyminen, jonka takia Suomessakin joudutaan yhä useammin puhumaan erikoismerkeistä ja muiden kielten merkeistä. Suomennoksen toteuttaneen asiantuntijaryhmän aikaisempi luonnos on ollut laajalla lausuntokierroksella, jolloin mm. hyväksyttiin nimitys "ät-merkki" merkille @, jota meillä käytetään pääasiassa sähköpostissa.

Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos on julkaissut merkkien nimistön Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n luvalla osoitteessa http://www.ling.helsinki.fi/filt/info/mes2/. Kyseessä ei ole standardi, vaan suositus, jonka toivotaan vakiinnuttavan nimistöä ja helpottavan merkkien käyttöä ja niistä keskustelemista.

Lisätietoja antaa Erkki I. Kolehmainen, eik(ät-merkki)iki.fi; 0400 825 943.