Namn för europeiska MES2-tecken

Ohessa on verkkosivuina eurooppalaisen merkistön merkkien suomenkieliset nimet:

Merkistön ja sen suomennosten yksityiskohdat on selostettu yllä mainituilla sivuilla. Nimien julkistamista koskeva lehdistötiedote on myös ohessa.

Julkaisun 1. laitoksessa esiintyi teknisen sekaannuksen vuoksi valitettavasti myös sellaista keskeneräistä aineistoa, jonka päivitetty muoto oli ollut mukana jo alkuperäisellä lausuntokierroksella. Tästä valtaosa (16 nimeä) liittyi viivapiirroksiin, joiden epäloogisuudesta toimituskunta on saanut useita palautteita. Tässä laitoksessa kaikkien viivapiirrosten nimet ovat yhdenmukaiset lausuntokierroksella olleiden kanssa. Samasta syystä on myös jouduttu muuttamaan joitakin tarkkeenomaisten erillisten merkkien nimiä, yhden kyrillisen merkkiparin nimi sekä eräiden kreikkalaisten merkkien lisänimiä.

Samassa yhteydessä on selkeytetty eräiden kyrillisten merkkien nimien oikeinkirjoitusta poistamalla osassa niistä esiintynyt suhuäänteiden vaihtoehtoinen sh- ja zh-esitys, sekä korjattu joitakin kirjoitusvirheitä. Kolmeen merkkiin on lisätty myös vaihtoehtoinen nimi.

2. laitoksen nimimuutokset kohdistuvat:

  • latinalaisen merkistön laajennusosan B merkkiin 0192 (lisäys)
  • tarkkeenomaisiin merkkeihin 02BB, 02BC, 02BD, 02C6, 02C9 ja 02EE
  • kyrillisiin merkkeihin 040F, 0416, 0427, 0428, 0429, 0436, 0447, 0448, 0449, 045F, 0490, 0491, 04BC, 04BD, 04BE ja 04BF
  • kreikkalaisen merkistön laajennusosan merkkeihin 1FCE, 1FDE, 1FEE ja 1FFD
  • yleiseen välimerkkiin 2026 (lisäys)
  • matemaattiseen operaattoriin 222A (lisäys)
  • viivapiirrosmerkkeihin 2514, 2518, 251C, 2524, 2558, 2559, 255A, 255B, 255C, 255D, 255E, 255F, 2560, 2561, 2562 ja 2563.

Tekstiin on lisätty tarkentavat lausumat esipuheeseen, johdantoon ja sanaston rakenteeseen sekä huomautus merkin käytöstä koltansaamessa merkkeihin 01E4 ja 01E5 ja Suomessa puhutussa romanikielessä merkkeihin 021E ja 021F.