[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Invitation til nordisk seminar om sprogrøgt, sprogpolitik og sprogteknologiSeminar om sprogrøgt (språkvård), sprogpolitik og sprogteknologi i Norden i København.

Formålet med seminaret er dels at de to miljøer – sprogrøgtsmiljøet og det sprogteknologiske miljø – kan udveksle ideer og erfaringer, dels at miljøerne i fællesskab med myndigheder og producenter af sprogteknologi kan udvikle ideer og metoder til at styrke sprogene i de nordiske lande.

Seminaret vil fokusere på 3 hovedområder:

1.       Standardisering af sprogresurser og udvikling af fælles standarder

2.      Sprogteknologiske værktøjer med relevans for sprognævnsarbejde

3.      Opbygning af forskningsinfrastruktur, formidling, tilgængeliggørelse af resurser og juridiske barrierer

Programmet omfatter centrale foredragsholdere som repræsenterer sprognævn, myndigheder, sprogteknologiske miljøer og sprogteknologiproducenter i Norden.

Seminaret arrangeres af arbejdsgruppen for sprogrøgt og sprogteknologi under Nordens Sprogråd og er åbent for de nordiske sprognævn, forskere og udviklere som beskæftiger sig med sprogteknologi, samt repræsentanter for erhvervslivet og myndigheder som har interesse for området. Seminaret er tilrettelagt således at de mere faglige indlæg om standardisering og sprogresurser præsenteres den første dag, mens indlæg om forskningsinfrastruktur, sprogpolitik og jura præsenteres den efterfølgende dag.

Seminaret begynder den 29. oktober kl. 12.00 og slutter den 30. oktober 2007 kl. 15.00. Deltagelse inkl. forplejning er gratis. Tidsfristen for tilmelding er den 4. oktober.

Se programmet på:

http://www.dsn.dk/sprogseminar.htm

 

Med venlig hilsen

 

Sabine Kirchmeier-Andersen

Direktør

Dansk Sprognævn

Njalsgade 136
2300 København S

sabine at dsn dot dk

Kontor: + 45 35 32 89 73

Mobil:   + 45 26 84 63 70

www.dsn.dk