[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Danish book about Danish Language TechnologyDear All

CST has published a book in Danish about this Danish Language Technology. May be you want to announce it on your web site of your documentation center. See
http://cst.dk/dandokcenter/index.html

Best regards
Lise

--
Lise Damsgaard Jørgensen
Københavns Universitet
Center for Sprogteknologi
Njalsgade 80
2300 København S
tlf: + 45 35 32 90 79
fax: + 45 35 32 90 89

Aalborg Universitet, Copenhagen Business School og Københavns
Universitet afholder fra marts 2006 kurser i det nyeste inden
for It og Sprog. Se www.fovits.dk